havn

Drar sammen det store lasset

Drar sammen det store lasset

Etter flere år med stor omlegging av havna, transformasjon av tidligere havneområder til byutvikling, nedbemanning og utbygging, er nå Oslo Havn klar for neste epoke. Tallene peker oppover, og godset strømmer over kaiene, samtidig er det et mål at klima- og miljøutslippene skal ned. Les hele saken

Norge og Europa – havnenes plass i transportsystemet

Norge og Europa – havnenes plass i transportsystemet

Nylig vedtok Stortinget en ny havne- og farvannslov. Selv om regjeringen ønsket en liberalisering av reglene for å hente utbytte fra havnekapitalen, valgte Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget å stramme dette betraktelig inn. Dermed ble det mer i tråd med det opprinnelige forslaget fra Havnelovutvalget som ble nedsatt i 2016. Videre ble dagens ansvarsfordeling i farvann i stor grad videreført, selv om anløpsavgiften ble omdøpt til farvannsavgift. Norske Havner og andre maritime organisasjoner har vært sentrale aktører for å få et regelverk som er godt tilpasset havnene. Les hele saken

Logistikkeuropa

Flightradar24

MarineTraffic

Til toppen