Strømsvika tømmerkai ved Mandal er en av kaiene som nå får støtte.
Strømsvika tømmerkai ved Mandal er en av kaiene som nå får støtte.

35 millioner til tømmerkaier

Åndalsnes, Mandal og Salten i Sørfold kommune har fått tilskudd til oppgradering og bygging av tømmerkaier.

Publisert
Kartet viser tømmerkaienes lokalisering – tilskudd i perioden 2012-2021. De røde punktene er tømmerkaier som har fåt tilskudd i perioden 2012-2020. De grønne er kaier som har fått tilskudd i inneværende år. Kart: Landbruksdirektoratet.
Kartet viser tømmerkaienes lokalisering – tilskudd i perioden 2012-2021. De røde punktene er tømmerkaier som har fåt tilskudd i perioden 2012-2020. De grønne er kaier som har fått tilskudd i inneværende år. Kart: Landbruksdirektoratet.

- Tømmerkaier har en betydningsfull rolle for kystskogbruket, sier seniorrådgiver Per Odd Rygg i Landbruksdirektoratet. Han fortsetter:

- Næringen er helt avhengig av å få transportert virket ut i markedet på en kostnadseffektiv måte. Siden ordningen ble etablert i 2012, har 30 kaier fått til sammen 379 millioner kroner i tilskudd.

- I vurderingen av tilskudd til tømmerkaier, ser vi blant annet på tilskuddsbehovet opp mot tømmervolumet som skal transporteres over kaia. Tilskuddsbehov reduseres for eksempel ved at skogbruket i mange tilfeller allierer seg med andre næringsinteresser og får en andel i en flerbrukskai. Landbruksdirektoratet gjør blant annet også en vurdering av alternative transportmetoder i det aktuelle området.

Tildeling i 2021

• Øran tømmerkai i Åndalsnes, Rauma kommune - har fått tildelt 15 mill. kroner

• Strømsvika tømmerkai i Mandal, Lindesnes kommune - har fått tildelt 11,5 mill. kroner

• Salten Verk i Sørfold kommune - har fått tildelt 8,5 mill. kroner

- Det har avgjørende betydning for tilskuddstildelingen at man kommer raskt i gang med tømmerkaiprosjektet og at prosjektsøknaden er godt gjennomarbeidet, understreker Per Odd Rygg.

Landbruksdirektoratet har i år en mindre sum tilskudd å tildele som følge av forsinkelser i en del prosjekter som tidligere har blitt tildelt tilskuddsmidler. Koronaen må ta litt av skylden her, kommenterer Rygg.

Begynner å gå inn for landing

Markedet mettes og behovet vil avta naturlig etterhvert som de gode prosjektene realiseres og kaier ferdigstilles langs hele kysten.

- Det er viktig å ikke gi opp selv om man har søkt og fått avslag. Flere av prosjektene som ikke fikk tildelt tilskudd i år er gode prosjekter som kan søke igjen, kommenterer Per Odd Rygg. Enkelte steder langs kysten vil behovet for uttransportering av tømmer fortsatt øke fremover.

Powered by Labrador CMS