Steinbruddet i Jelsa har solide dimensjoner, og det er MYE stein som skal fraktes ut herfra. Det krever skipskapasitet.

Europas største pukkprodusent – sjanseløs uten egen skipsflåte

STAVANGER: Uten syv egne skip i drift hadde Europas største pukkprodusent virkelig slitt. Men i stedet for å «rasjonere» produksjonen, kan Norsk Stein med sine syv fraktskip i ryggen kjøre på og signere nye millionkontrakter.

Publisert Sist oppdatert

Logistikk23

Hva: Vårens viktigste logistikk-konferanse
Hvor: Vika Kino, Oslo Når: 31. mai

Hvem:

Carl Aaby og Teodor Bäckstrøm, Ikea
Christian Holth, Wallenius Wilhelmsen
Inga Strümke, NTNU
Kjell Waløen, Volta Trucks
Ole Andreas Hagen, NHOLT
Sven Richard Magerøy Tønnessen, Posten
Lars Erik Marcussen, Heidelberg Cement
Per-Kenneth Øye, Felleskjøpet
Torgeir Waterhouse, OTTE
Hilde Andersen-Gott, Farmasiet
Øyvind Ludt, Moderne Transport
Glenn Lund, Logistikk Inside
Martin Berntzen Often, NHOLT
Kari Due-Andresen, Akershus Eiendom
Ola Stormorken, Paxster

Se fullstendig program og meld deg på her.

Norsk Stein har tre store uttak i Stavanger-området, og selskapet er Europas største pukkverk. Selskapet ligger under Mibau Stema Gruppen (se egen faktaboks), og gjennom dette systemet er det gjort tilgjengelig hele syv store skip for transport av stein fra Norge til hovedsakelig andre store europeiske terminaler.

– De volum som vi leverer, og den leveringsgarantien som vi gir, er basert på tilgang på egne skip. Vi ville aldri kunne ha drevet slik vi gjør, uten egne skip, sier Henrik Skogland som er logistikkleder på Tau, et av de tre Norsk Stein-bruddene i Stavanger-regionen.

Mange millioner tonn

Skipene anløper hyppig de tre store bruddene til Norsk Stein (i Jelsa, Tau og Dirdal). Den årlige pukkproduksjonen ved disse er ca. 12 millioner tonn i Jelsa, rundt 3 millioner tonn i Tau og ca. 600.000 tonn i Dirdal. Volumene er voldsomme. Jelsa er nemlig Europas største pukkverk, og Tau er Norges 3. største pukkverk. Når et nytt produksjonsverk står klart i midten av 2025, vil imidlertid Tau kunne produsere opp til 5 millioner tonn i året, og med dette vil det bli Norges nest største pukkverk (etter Jelsa).

Om selskapene og skipene

Det er familien Hartmann som eier skipene, og Stema Shipping holder de med oppdrag. Stema Shipping og Norsk Stein er begge selskap som er eid og inngår i Mibau Stema Gruppen.

Det er konseptet til Mibau Stema som gjør at virksomheten fungerer så godt, ettersom gruppen har produksjon, logistikk og distribusjon under samme tak. Norsk Stein er bare en del av en større virksomhet, og for virksomhetene i Norge handler det i all hovedsak om produksjon og massebalanse.

Mibau Stema Gruppen eies av familien Hartmann 40% og HeidelbergMaterials 60%.

Moderne Transport traff nylig logistikkleder Skogland på årets Stein i Vei-konferanse i Stavanger. Hans ansvar er å synkronisere produksjonen opp mot bestillingene fra Europa, og det er et skikkelig puslespill han og kollegaene ved de andre bruddene må sørge for å legge!

Logistikk

De store volumene og de mange destinasjonene Norsk Stein leverer til, er nettopp kilden til vår litt spissede tittel på denne artikkelen. Men sannheten er at Norsk Stein neppe hadde klart å holde dette trykket oppe de siste årene, uten tilgang på de syv skipene fra eierne. Skipene har kapasitet fra 18.000 til 38.000 tonn, og det er flest i de tyngre klassene.

– Tilgjengeligheten på skip siden tidlig mai 2021 har vært nesten lik null på grunn av formidabel stor etterspørsel på mange varer etter pandemien. Det kan være kull, korn og andre varer, og i denne konkurransen havner transport av stein ofte nederst på listen, sier logistikkleder Henrik Skogland.

LOGISTIKKLEDER: Henrik Skogland er logistikkleder i bruddet til Norsk Stein på Tau. I samarbeid med flere koordinerer han transporten fra de norske bruddene og ut i Europa.

Og når han sier at stein gjerne havner nederst på listen, så sikter han til transportkostnader. Et lass med korn vinner lett mot det man kan betale for transport av knust stein, for å si det slik.

Opptil 95 % eksport

Av en produksjon på rundt 16 millioner tonn steinmaterialer i året ved de tre norske bruddene, eksporteres mellom 93 % og 95 %. Mibau Stema har omtrent 40 terminaler i seks europeiske land (Storbritannia, Tyskland, Danmark, Polen, Nederland og Frankrike) som Norsk Stein leverer fast til. I tillegg til dette, leveres det også til ulike prosjekter og kunder ved andre lokasjoner.

I tillegg til eksport fra Norge, benyttes skipene også til en del transport av stein og sand internt mellom mottakene i Mibau Stema-systemet i Europa. Medberegnet denne transporten benyttes skipene til transport av ca. 22 millioner tonn mineralprodukter i året.

LOSSING: Skipet MV Fitnes på Mibau Stema-terminalen i Aaberaa i Danmark der det losses steinprodukter fra Norge.

– Benyttes skipene også til å transportere varer tilbake til Norge fra Europa, og leier dere også skipene deres ut til andre?

– Det hadde vært ideelt, men på grunn av tiden det tar med lasting og lossing, samt ventetiden for å få komme inn til havn, samt tilgang på aktuelle varer å ta med i retur, så er det lite rom for det. Produksjonen er stor i bruddene våre i Norge, og det er kun driftsstans et par dager i året. Ta Jelsa for eksempel. Dersom det går mer enn tre dager uten at skip kommer til Jelsa, vil vi fort kunne ha store utfordringer med lagerplass. På Jelsa kan vi ved full kapasitet produsere opp mot 60.000 tonn ferdigvarer på ett døgn. Da hoper lagrene seg fort opp ved utskipningsanlegget, sier Skogland.

DIREKTE HOS KUNDE: Skipet MV Sandnes losser stein direkte hos en kunde i Hull i England.

Dyrt å leie

I 2022 omsatte Norsk Stein-bruddene for ca. én milliard kroner. Norsk Stein-båtene har mellom 1300 og 1400 anløp i året, og Skogland er klar på at dette ikke hadde fungert om de utelukkende skulle basert seg på å kjøpe transport av andre.

– Det hadde ikke gått uten å ha eiere med egne skip. Vi ser konkurrenter som har balanseproblemer. Gjennom tilgang på våre egne skip kan vi garantere kundene en leveranse gjennom året, uavhengig av markedets varierende fraktpriser, sier han og gir et eksempel på hvordan egne skip kan være differansen i frakten.

– Om vi for eksempel leier en tredjeparts frakt så betaler kunden kanskje ca. 13–14 euro tonnet, mens det samme kan koste rundt 10 euro med våre egne skip, sier Skogland.

– Dette gir oss og våre leveranser en forutsigbarhet som våre kunder verdsetter. I tillegg har vi lyktes med å sikre tilgang på tredjeparts skip, med høy fraktkapasitet, som igjen er med på å redusere fraktkostnader og miljøavtrykk per tonn, fortsetter han.

Skogland påpeker at fraktprisene de siste årene vært under høyt press grunnet drivstoffkostnader, og i tillegg kommer generelt høy etterspørsel på frakt.

Fehmarn Belt-tunnelprosjektet

Med kontroll på logistikken, kan Mibau Stema Group påta seg nye millionkontrakter. Dette skjedde like før jul da det ble klart at Mibau Stema fikk kontrakten på å levere tilslag til det enorme Fehmarn Belt-tunnelprosjektet. Dette er Nord-Europas største infrastrukturprosjekt, og skal knytte Danmark til Tyskland sammen ved Femern Bælt-stredet med en senketunnel.

TAU: Når et nytt produksjonsverk her på Tau står klart i 2025, blir dette Norges nest største pukkverk (etter Jelsa).

Tunnelsegmentene støpes på land før de fraktes ut i havet der de senkes og knyttes sammen. Og segmentene er store! De består av to separate tunnelløp for tog, samt to separate tunnelløp for biler med to kjørefelt i hvert løp. Totalt skal det produseres 89 segmenter til tunnelen, og hvert segment blir 217 meter langt og kommer til å veie 73.500 tonn! Tunnelen blir drøyt 19 km lang, hvor rundt 18 km blir i havet.

Norsk Stein skal levere fire millioner tonn tilslag fra Jelsa til betongproduksjonen, og dette er selskapets største enkeltkontrakt noensinne. Leveransene starter når betongfabrikken er bygget ferdig i Rødbyhavn (Danmark), og pågå gjennom en periode på rundt fire år. Det er for øvrig norske Nordic Bulk som skal bygge betongfabrikken. Tunnelen skal etter planen stå ferdig i 2029.

Sikker leveranse

– Vi er veldig stolte av å levere til dette viktige utviklingsprosjektet som knytter samfunn sammen og skaper nye muligheter for både mennesker og næringsliv. Dette er det største prosjektet til dags dato for Mibau Stema Group, og jeg er svært takknemlig for innsatsen til alle våre ansatte som har jobbet i over ti år med å forberede denne avtalen. Nå er vi klare til å starte leveransene, sier adm. direktør Claus Boisen i Mibau Stema Group som altså eier Norsk Stein.

Mibau Stemas flåte med egne skip, og ikke minst størrelsen på skipene for å redusere antall anløp i Rødbyhavn, trekkes frem som fordelaktig for Norsk Stein i kampen om Fehmarn-kontrakten.

RØDBYHAVN: I området til høyre bygges betongfabrikken som får tilslag fra Norsk Stein på Jelsa. Tunnelen skal bygges i «gropa» litt til venstre i bildet. Fehmarn Belt-prosjektet er Nord-Europas største infrastrukturprosjekt.
Powered by Labrador CMS