Havneområdet i Muruvik ligger under fem kilometer fra Trondheim Lufthavn Værnes.
Havneområdet i Muruvik ligger under fem kilometer fra Trondheim Lufthavn Værnes.

Fjerner flere tusen tankbiltransporter

Trondheim Havn IKS har inngått kjøpsavtale med Bane Nor om havnearealer og kaianlegg i Malvik kommune. Muruvik har et betydelig strategisk utviklingspotensial og blir nå ny forsyningshavn for flydrivstoff til Trondheim Lufthavn Værnes. Dette vil flytte flere tusen årlige tankbiltransporter fra vei til sjø.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Avtalen om erverv av Muruvik havn sammen med utbedringer av kaianlegget er en strategisk investering med langsiktig perspektiv, sier Knut Thomas Kusslid, havnedirektør i Trondheim Havn IKS.

Trondheim Havn opplyser at det årlig forbrukes mer enn 60 millioner liter flydrivstoff i forbindelse med flyplassdriften på Værnes. Fram til i dag har drivstoff blitt transportert med skip til tankanlegg i Fagervika vest for Trondheim, og deretter fraktet videre gjennom sentrum med tungtransport på vei østover til Værnes. Årlig utgjør det flere tusen tankbiler gjennom Trondheim sentrum og E6 til Værnes.

Jan Lutterloh, regionleder i Bane Nor og Knut Thomas Kusslid, direktør i Trondheim Havn IKS på Muruvik havn under overtakelseforretningen 16.desember.
Jan Lutterloh, regionleder i Bane Nor og Knut Thomas Kusslid, direktør i Trondheim Havn IKS på Muruvik havn under overtakelseforretningen 16.desember.

Løser miljøproblemer

Havnen opplyser videre at fra nyttår vil denne tungtransporten flyttes fra vei til sjø. Skipene som transporterer flydrivstoff fra raffinerier i Europa, vil anløpe Muruvik i stedet for Fagervika. Fra tankanlegget i Muruvik øst for Trondheim, vil flydrivstoffet sendes gjennom rørledning til Værnes.

Med dette opphører tankbiltransporten mellom Fagervika og Værnes, og det samme gjør CO2-utslippene som følger med tungtransporten på vei. Også bilkø i Trondheim sentrum og på E6, risikoen for alvorlige trafikkulykker, veislitasje og relaterte vedlikeholdskostnader vil reduseres med det nye tankanlegget øst for Trondheim

- Dette er en fremtidsrettet og miljøvennlig forsyningsløsning som innebærer betydelige miljøfordeler for samfunnet og i tråd med vår strategi om å bidra til økt sjøtransport og sette fart i det grønne skiftet, sier Kusslid.

Flere avtaleparter

Forut for eiendomskjøpet ligger tre år med komplekse avtaleforhandlinger, som involverer Bane NOR, Trondheim Havn, Forsvarsbygg, Forsvarets Logistikkorganisasjon, Air BP Norway AS og Aviation Fueling Services Norway AS.

Forsvaret eier og drifter det nye tankanlegget i Muruvik, og det er fremforhandlet en tomtefesteavtale med Forsvarsbygg som løper frem til år 2098. Videre er det fremforhandlet avtaler med leverandørene av flydrivstoff, blant annet Air BP Norway AS, samt utkast til en avtale mellom Trondheim Havn og Forsvarets Logistikkorganisasjon. I tillegg har det gamle kaianlegget i Muruvik blitt betydelig oppgradert av Trondheim Havn. Malvik kommune har også vært involvert i deler av prosessen.

- Det er alltid krevende med så mange involverte avtaleparter som skal bli enige, men det oppleves desto bedre når man lykkes å få alt på plass, sier havnedirektøren.

En vellykket tålmodighetsprøve

- Bane NOR er svært glad for denne handelen, og opplever at vi har oppnådd det vi ønsket for denne eiendommen. Vi sikret oss tidlig rettighetene til eiendommen, og muligheten for en fremtidig utnyttelse – både for Trondheim Havn og Forsvarsbygg – til samfunnets beste. Dette gir optimal utnyttelse av eiendommen, samtidig som det er bærekraftig både økonomisk og arealeffektivt. Tålmodighetsprøve ja, men dialogen og prosessen har vært god. Troen på at vi skulle komme i mål med den riktige eieren, har motivert oss til å legge inn litt ekstra energi, sier Jan Lutterloh, regionleder i Bane NOR Eiendom.

- Har utviklingspotensial

I følge Trondheim Havn utgjør hele eiendommen i dag 47.700 m2. Av dette vil Forsvaret feste om lag halvparten av arealet til tankanlegget, mens resterende areal kan utvikles for næringslivet i regionen. I tillegg åpner reguleringsplanen for utfyllinger i sjø, som kan gi ytterligere 30-50.000 m2 næringsareal i fremtiden.

- Trondheim Havn vil vurdere videre utvikling av Muruvik i nært samråd med Malvik kommune, Forsvaret, innbyggerne i området og næringslivet i regionen, sier havnedirektør Kusslid på Trondheim Havns nettsider.

Powered by Labrador CMS