UTFYLLING: Drammen Havn skal ta store arealer fra sjøen. Hele bukta til venstre i bildet skal fylles ut, og videre skal det fylles ut omtrent helt til nedre kant av bildet.
UTFYLLING: Drammen Havn skal ta store arealer fra sjøen. Hele bukta til venstre i bildet skal fylles ut, og videre skal det fylles ut omtrent helt til nedre kant av bildet.

Skal investere 750 millioner

STORSATSING: Drammen havn har fått på plass alle tillatelser til sine utvidelsesplaner, og er klar til å øke havnens areal med 120 mål og bidra til å sikre tusenvis av arbeidsplasser.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

UTBYGGER: Havnedirektør Einar Olsen har jobbet i Drammen Havn i nesten 25 år, og hele tiden kjempet for utvidelser.
UTBYGGER: Havnedirektør Einar Olsen har jobbet i Drammen Havn i nesten 25 år, og hele tiden kjempet for utvidelser.

– Vi har vokst 120–130 mål de siste 15 årene, og nå er vi klare til å bygge ut like mye, sier havnedirektør Einar Olsen til Moderne Transport.

Og plassen trengs – av flere årsaker. I begynnelsen av april kom det så mye nybiler til Norges største bilimport-havn, at det var så godt som fullt på Holmen. Samtidig skal flere virksomheter som i dag ikke ligger på Holmen, flyttes tid, som følge av byfornyelse i Drammen by.

Området der jernbanegodsterminalen i Nybyen ligger i dag, skal bli en ny bydel, mens Lierstranda der det i dag er blant annet tømmerterminal og bilvirksomhet, også skal bygges ut med boliger og sykehus.

PLANENE: Da utfyllingen startet gikk kaikanten ved den sorte linjen. Den rød stiplete linjen var de opprinnelige og mest ambisiøse planene.
PLANENE: Da utfyllingen startet gikk kaikanten ved den sorte linjen. Den rød stiplete linjen var de opprinnelige og mest ambisiøse planene.

Sparer byen for logistikk

Å samle all godsvirksomhet på Holmen er i og for seg gunstig, men også krevende arealmessig, forteller Einar Olsen.

– Derfor trenger vi mer plass, og er veldig glad for å ha fått de tillatelsene som kreves. Når alt blir lokalisert på holmen sipper vi mellomtransport mellom havna og Lierbyen eller Nybyen, og dermed fjernes tungtransport fra byen, selv om havna vokser, sier han.

HJERTET: På nordsiden av Holmen skal ny terminal og Havnas hus bygges. Byggene skjermer for både innsyn og støy fra landsiden.
HJERTET: På nordsiden av Holmen skal ny terminal og Havnas hus bygges. Byggene skjermer for både innsyn og støy fra landsiden.

Det som konkret skal gjøres på Holmen er å fylle ut videre i Drammensfjorden for å utvide området, rive gamle terminalbygg og bygge nye, legge flere jernbanespor samt å bygge parkeringshus i høyden. Det er gitt tillatelse til å bygge opptil 36 meter i høyden på Holmen – noe som vil gjøre den intense bilimportvirksomheten i havna mye mer arealeffektiv og kostnadseffektiv.

Går alt etter planen er det nye terminalbygget og den planlagte og pågående utfyllingen klar innen fem år, takket være steinforsyninger fra blant annet Bane Nors bygging av tunnel gjennom Stømsåsen, og Oslo kommunes arbeid med vannforsyning fra Tyrifjorden. Hver dag kommer rundt 300 lastebiler med stein.

Heldig

Olsen føler seg heldig som har muligheten til slike utvidelser, noe som ikke er alle havner forunt.

MOTORDUR: Bilimport er Drammen Havns viktigste sektor, men ikke alt er «kjedelige» Tesla-er og Toyota-er. Det kommer av og til partier med litt mer spennende kjøretøy.
MOTORDUR: Bilimport er Drammen Havns viktigste sektor, men ikke alt er «kjedelige» Tesla-er og Toyota-er. Det kommer av og til partier med litt mer spennende kjøretøy.

– Det er vanskelig å få til å fylle ut og utvide havner i Oslofjorden. Borg får til en del bra, men i for eksempel Moss ser det ut til å være vanskelig og Oslo har et press fra byen. Vi er heldige som etter masse jobbing får lov å utvide havna ganske mye, men det er jo fordi vi er med på å rydde opp i byen, sier Olsen.

Til tross for stor utbygging og høye bygg, lover havnedirektøren at de skal holde seg på godfot med naboene.

BULK: Det går alle typer gods fra Drammen. Årlig eksporterer Moelven Pellets 80.000 tonn pellets til det europeiske markedet fra Drammen.
BULK: Det går alle typer gods fra Drammen. Årlig eksporterer Moelven Pellets 80.000 tonn pellets til det europeiske markedet fra Drammen.

– For å overleve på lang sikt, er det viktig å «please» byen. Vi prøver å være gode til å lytte og kommunisere, sier Olsen som forteller at det er tenkt å ha støyvoller og bygninger på sidene av Holmen, for å skjerme naboene både for innsyn og støy.

Havnedirektøren håper at Holmen vil bli brukt til havnevirksomhet i overskuelig fremtid, selv om han innser at den store øya i utløpet av Drammenselva vil kunne ha en enorm verdi for utvikling av bolig- og byarealer.

MILJØVENNLIG: Yara er blant annet verdensledende produsent av det miljøvennlige produktet AdBlue®, hvor importen til Norge skjer via Drammen havn.
MILJØVENNLIG: Yara er blant annet verdensledende produsent av det miljøvennlige produktet AdBlue®, hvor importen til Norge skjer via Drammen havn.

– Det er vanskelig å få til en havn som er basert på gods i konkurranse med leiligheter og kultur. Men vi har undersøkelse på ringvirkningene av havna. Det er 2300 arbeidsplasser som er knytte til havna, og 220 millioner kroner skatteinntekter til eierkommunene våre kommer herfra. Det betyr en del for samfunnslivet og aktiviteten i byen, sier Olsen. Havnevirksomheten i Drammen har økt fra 4 Milliarder til 5 milliarder kroner i omsetning bare på 6 år, så dette er viktig for regionen.

Har kapital

Det er beregnet at de planlagte utvidelsene vil koste rundt 750 millioner kroner. Mesteparten av finansieringen er allerede på plass, gjennom blant annet salg av eiendom og aksjer. Selve havna skal også klare seg helt uten lån.

– Det nye terminalbygget vi setter opp legger vi i et datterselskap, som trolig skal låne rundt 250 millioner kroner, forklarer Olsen.

Selv om bilimport er hovedtyngden av volumet i Drammen Havn, er virksomheten på Holmen svært variert. Mens Olsen viser oss rundt på området, lastes korn på et bulkskip fra Felleskjøpets anlegg, det produseres bitumen fra asfaltfabrikken til svenske Nynäs, et tog kommer inn på området for å laste biler som skal distribueres til andre deler av landet, sementbiler står klare for å fylle ved Unicons siloer og pellets fra Moelven Pellets’ fabrikk på Sokna er klar til å lastes for transport til Tyskland og Danmark.

I tillegg er det både containerimport og -eksport, tømmer som skal sendes ut i verden og blant annet import av AdBlue til det norske markedet – som Yara står for.

– Vi er jo heldige å få inn noen sånne som ser på Drammen som spennende, fordi vi både har sjø-, vei- og jernbanetransport på ett område, sier Olsen.

Havna i Drammen bygget landstrømanlegg på kaiene i 2019 og den kommende utvidelsen vil gjøre Drammen havn enda mer miljøvennlig og CO₂-nøytral når den forbedrer koblingen mellom båt og bane ytterligere.

– Dette blir nå en moderne, miljøvennlig og effektiv havn, konkluderer havnedirektøren.

Powered by Labrador CMS