Egil Ulvan Rederi bygger også verdens første utslippsfrie bulkfartøy, «With Orca». Dette er et lasteskip som skal seile på langtidskontrakt for Heidelberg Cement og Felleskjøpet Agri. Det får vi høre mer om på konferansen i Bergen 15. og 16. mars.

- Bringer rederier, speditører, havner, vareeiere og myndigheter sammen

Er det mulig å ta en sterkere posisjon i transportmarkedet, ved nærmere samarbeid og bruk av ny teknologi som effektiviserer transportkjeden? Når Kystrederiene og Shortsea Promotion Centre trommer sammen til et seminar i Bergen i midten av mars, er målet å finne svaret.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De to nevnte, Kystrederiene og Shortsea Promotion Centre, inviterer transportbrukere og sjøveiens aktører til en «tenketank», for å utforske mulighetene for mer konkurransedyktig stykkgodstransport i nære farvann, på kysten og til Europa. Temaet er «Sjøbasert logistikk – hvordan styrke fortrinnene og gripe mulighetene?»

Stedet er Hotel Admiral i Bergen og tidspunktet er 15. og 16. mars.

Allerede før seminaret er holdt, har programmet blitt karakterisert som «svært interessant».

Løsningsorientert

Jørn Askvik leder Shortsea Promotion Centre.

- Vi bringer med dette seminaret rederiene, speditørene, havnene, vareeiere og myndigheter sammen, for å diskutere felles interesser og muligheter i en tid med krav til effektive og bærekraftige transportkjeder. Det er mulig å ta en sterkere posisjon i transportmarkedet ved nærmere samarbeid og bruk av ny teknologi som effektiviserer transportkjeden. Sjøveien har sine utfordringer, men med fokus på mulighetene. Skal vi sammen se på hvordan vi styrker vi fortrinnene og løser utfordringene, sier Jørn Askvik, daglig leder av Shortsea Promotion Centre

Intervjuer med vareeiere

Dette er et kompetansesenter for nærskipsfart, som skal bidra til at sjøveien blir en større del av den intermodale verdikjeden.

Jørn Askvik påpeker viktigheten av å begynne med vareeierne – deres behov og kundeopplevelse.

-Samtalene med vareeierne er hele fundamentet. Vi må forstå hva som er viktig for kunden og jobbe med vareeierdimensjonen. Med dette som utgangspunkt, må vi utvikle løsninger i tråd med behov. Behovet er ikke bil, båt eller tog – men forutsigbar, effektiv og miljøvennlig logistikk. Det er med andre ord ingen etablerte parametere eller kundepreferanser, som sier at en type gods må gå på vei for evig tid - BAMA er et godt eksempel i så måte, sier han til Moderne Transport.

Ny teknologi

Under seminarets første dag, onsdag 15. mars, vil Jørn Askvik dele sine betraktninger knyttet til hva vareeierne har fortalt om sine transportvalg.

Et av tiltakene som adresseres er relanseringen av Shortsea Schedules, som direkte adresserer det Jørn Askvik beskriver som informasjonsgapet vis á vis vei. Shortsea Schedules er en nettbasert tjeneste, som gir detaljert avgangs- og transittidsinformasjon fra europeiske og norske havner. Planleggeren gir oppdatert informasjon om trafikk-korridorer som involverer alle logistikkgrener dør-til-dør.

Noen av foredragsholderne

Hele programmet for«Sjøbasert logistikk – hvordan styrke fortrinnene og gripe mulighetene?» finner du HER.

Salgs- og eksportselskapet Sjór – norrønt ord for sjøen – er en integrert del av Bremnes Seashore-konsernet. Sjór skal tilby kundene sjømat i verdiklasse, uansett hvor i verden kunden befinner seg. Logistikksjef Truls Ramslis tar under seminaret for seg vareeierens perspektiv.

Pådriver

- Tenk som en «road-haulier» på sjøen! sier Peter Tiller hos Tellus Logistics. Selskapet påpeker at det å sende varer sjøveien, er en renere og rimeligere måte å sende på enn lastebilfrakt. 90 prosent av alle varer fra Europa som kommer til vestlandet, kommer med lastebil. Det er en betydelig omvei som bærer med seg en del ekstra kostnader, du ikke får med båtfrakt. Dette uten å gå på bekostning av transittid. Selskapet har flyttet et betydelig antall fulle lastebiler fra vei til båt og tog.

Har knekt koden?

- Bærekraft gir nye muligheter, slår Ivar Ulvan, Egil Ulvan Rederi fast, et rederi som presenterer seg med fire ord: Pålitelig. Samhandling. Nyskapende. Miljøbevisst.

En bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller behovene til menneskene som lever nå, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Egil Ulvan Rederi bygger også verdens første utslippsfrie bulkfartøy, «With Orca». Dette er et lasteskip som skal seile på langtidskontrakt for Heidelberg Cement og Felleskjøpet Agri. Hydrogen og vind skal kutte kostnader og frakte gods helt utslippsfritt. Under seminarets første dag får deltakerne vite mer om hvilke muligheter bærekraft kan medføre.

Får ros for utvikling

«Havnen som næringsutvikler» er temaet som havnefogd Rune Hvass i Arendal Havn.

Morrow Batteries bestemte i desember 2020 å etablere sin gigafabrikk i Arendal. Dette er en fabrikk, som vil gi opp i mot 2.500 arbeidsplasser, og som utvilsomt er en vitamininnsprøytning til næringslivet i regionen. Hvass har hatt en betydelig rolle i å lokke battericellefabikken til Agder. Fabrikken skal benytte Eydehavn Havn i Arendal, et logistikknutepunkt med stort potensial sør i Oslofjorden.

Ikke alene om jobben

«Samhandling mellom aktørene» er temaet for daglig leder Oddgeir Hepsø, Nor Lines, foredrag.

Nor Lines Norway AS har ambisjoner om å være ledende innen kystlogistikk, og selskapet har en sterk tilstedeværelse med både terminaler og agenter, samt ansvaret for all frakt på Hurtigruten og Havila i tillegg til morselskapets egne skip.

Endring til det bedre

Administrerende direktør Christoffer Jørgenvåg i Hive skal snakke om teknologi som verdiskaper.

Hive leder den digitale og autonome transformasjonen for logistikk, og selskapet har som mål å gjøre det mulig for kundene å vokse virksomheten, samtidig som Hive legger til rette for det grønne skiftet.

- Hive Autonomy er drevet av vårt ønske om å skape innvirkning på fremtiden for intelligent lasthåndtering. Vi har som mål å støtte norsk industri i å oppnå økt produktivitet og bærekraft samtidig som vi gir det sikreste driftsmiljøet. sier selskapet om seg selv.

Symbiosen

«Rederiet og kundene» er temaet som administrerende direktør Tormod Gotteberg, Scan-Shipping, tar for seg.

Selskapet ble grunnlagt i 2002. Fra kontoret i Bergen tilbys ulike tjenester innen shipping og logistikk. Scan-Shipping Bergen er skipsmeglere innenfor segmentene shortsea (tørr bulk), prosjekt, tungløft, RoRo og kjøleskip.

Seminaret avsluttes torsdag med en paneldebatt mellom havn, vareeier, rederi og speditør.

Paneldeltakere er Nils Møllerup i Bergen Havn, Ronny Paulgaard-Pettersen fra Tellus Logistics. Ivar Ulvan fra Egil Ulvan Rederi, Oddgeir Hepsø fra Nor Lines og en representant fra Kystverket.

Powered by Labrador CMS