Havner med spennende prosjekter kan få støtte til å bedre effektiviteten. Her Mandal Havn, Gismerøya.
Havner med spennende prosjekter kan få støtte til å bedre effektiviteten. Her Mandal Havn, Gismerøya.

Kystverket søker prosjekter

Kystverket har lyst ut en ny – og tredje – runde, som vil ende med at et knippe søkere får tilskudd til prosjekter. Disse skal ha som mål å gi enda mer effektive og miljøvennlige havner.

Publisert

Tilskuddet kan brukes til å øke effektiviteten i logistikkjeden gjennom tiltak i havnen, eksempelvis investering i havneinfrastruktur, anløpsinfrastruktur og mudring.

Avdelingsleder Thor Vartdal gir uttrykk for at Kystverket er fornøyd med at ordningen ble videreført. Det er allerede gjennomført flere interessante prosjekt i de to foregående rundene.

- Nytt i år er at retningslinjene er revidert av Samferdselsdepartementet. Vi er selvsagt spente på om vi vil treffe en større søkermasse med de reviderte retningslinjene, sier Vartdal.

I statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 52,9 millioner kroner til ordningen. Fristen for å søke er 10. mai 2021, og prosjektet må være ferdigstilt innen 30. november 2022.

Seniorrådgiver Øyvind Sandbakk i Kystverket ser fram til å gjøre seg nærmere kjent med prosjektene, som dukker opp blant søknadene i årets runde av tilskuddsordnignen.

– Ja, det har vært spennende å følge med på prosjektene fra de to første årene av ordningen. Jeg forventer at det blir søkt om mange interessante prosjekt også i år. I tillegg kan de nye retningslinjene treffe andre søkere, og de kan påvirke også rangeringen av søknadene. Noen av de viktigste endringene er at vi skal rangere etter gevinst målt mot støttebeløp, at vi får større mulighet til å kvalifisere andre positive gevinster. Og ikke minst – at prosjekteierne nå får litt bedre tid til å gjennomføre investeringen, avslutter Sandbakk.

Mer informasjon om ordningen finner du på www.kystverket.no/effektivehavner