Administrerende direktør Kurt A. Ommundsen i Westport AS har vært med på den største havneutbyggingen i Norge, noensinne.
Administrerende direktør Kurt A. Ommundsen i Westport AS har vært med på den største havneutbyggingen i Norge, noensinne.

One-stop-shop for hele kysten

Westport vil være one-stop-shop gjennom å standardisere all logistikk langs kysten av Norge.

Publisert

Oppturen bare fortsetter etter oppstarten av Westport Bergen i januar, noe som var et første trinn i planen om å bli hele kystens knutepunkt for logistikk.

Administrerende direktør Kurt A. Ommundsen (54) i Westport AS forteller at han var så heldig å få være med på oppbyggingen av et helt nytt selskap, Risavika Havn, den største havneutbyggingen i Norge, noensinne.

Kombinasjonen av beliggenhet, kompetanse, kvalitet og moderne logistikkløsninger, gjør, ifølge Ommundsen, Risavika til Vestlandets viktigste logistikk-knutepunkt både for innenlands og utenlands varetransport.

Et naturlig valg

Vi har tatt en prat med sjefen for den første store godshavnen skip fra Europa møter. I fjor passerte 720.000 tonn over havnen.

 

Risavika og Westports strategiske beliggenhet er et naturlig valg for utenlandske skipsanløp.
Risavika og Westports strategiske beliggenhet er et naturlig valg for utenlandske skipsanløp.

- Vår strategiske beliggenhet blir et naturlig valg. Men vi hadde ikke blitt valgt igjen og igjen om vi ikke leverte varene, forteller Ommundsen som leder et logistikksenter, selveste hjertet i Westport, med 59 ansatte.

Til sammenligning var de kun 13 ansatte i 2011.

For Ommundsen er målet at all havneterminalaktivitet langs kysten skal styres fra et sted.

– I dag møter rederiene forskjellige aktører for hver havn de besøker. Manglende standardisering og kompliserte prosesser fører til at det tar lengre tid enn nødvendig å losse og laste skip. Det ønsker vi å endre, og det gjør vi allerede i Bergen, forteller Ommundsen og fortsetter:

Logistikk-fyrtårn

- Westport har som mål å være et fyrtårn innen logistikkløsninger for sjøtransport, der pålitelighet, kvalitet, effektivitet, sikkerhet, miljø og moderne logistikkløsninger er bærebjelkene i alt vi gjør. Gjennom kostnadseffektiv varetransport får du økt konkurransekraft, samtidig som du velger en mer miljøvennlig vei for varene dine: Sjøveien.

– Du ble ansatt som driftsdirektør i Risavika Havn, og skulle sørge for at overgangen fra utbygging til drift fungerte optimalt. Fortell!

- Det var en stor overgang, fra å jobbe i store selskaper, med tilsvarende lange beslutningsprosesser, til et lite selskap der beslutningene ble fattet og implementert på veldig kort tid, forteller Ommundsen.

– Du fikk også ansvaret for å bygge opp driftsfunksjonen i Risavika Havn etter overtakelsen av Risavika Terminal fra NorSea i 2010, gjennom en virksomhetsoverdragelse. Hva skjedde?

- Vi endret navn på selskapet til Westport i 2016, da dette var et navn som signaliserte ambisjonene om å bli en ledende aktør innen havneterminaldrift på Vestlandet. Siden oppstarten i 2010 har vi lykkes med å skape en attraktiv havneløsning for Nord–Jæren, noe en volumøkning på over 140% siden oppstarten er et eksempel på, forteller en stolt Ommundsen.

– Og i januar i år kom etableringen av Westport Bergen.

- Som den dominerende aktør i regionen var det naturlig å ta neste skritt, med etableringen av Westport Bergen i januar 2019.

– Hvordan vil du beskrive en svært så positiv utvikling?

- Den positive utviklingen skyldes flere elementer, men ansatte med stort engasjement og eierskap, kombinert med visjonære og ambisiøse eiere er vel den viktigste årsaken til at vi har lykkes så godt, sier Ommundsen.

Westport-sjefen har bakgrunn fra NIMAs utdanningssystem innen innkjøp og logistikk, samt en del relevante fag fra Stavanger Distriktshøyskole og BI.

Han startet med logistikk og innkjøp i Rogalandsdata/Allianse informasjonssystemer i 1988, og avsluttet som innkjøpssjef der i 1995.

Ommundsen forteller:

- Foruten innkjøp, så innbefattet jobben også lager og klargjøring av pc’er. Vi hadde avtaler med de fleste større aktørene i Stavangerregionen, som Statoil, Phillips Petroleum, og de fleste kommunene. Det var før alle de store bedriftene inngikk direkte avtaler med pc-produsentene. Det var en pionertid, der pc og utviklingen var i sin spede barndom. Jeg husker når Compaq lanserte sine portable pc’er. På grunn av både størrelse og vekt var en hel treningsøkt å forflytte en portabel pc fra A til B.

– Men så gikk ferden videre til Halliburton?

- Der jeg fikk gleden av å starte opp innkjøpsfunksjonen, som første innkjøper i selskapet. Halliburton var i en voldsom utvikling i de 11 årene jeg var ansatt der, og de siste seks årene i Halliburton var jeg leder for Procurement, Materials and Logistics i Skandinavia, som etter hvert var blitt en avdeling med ca. 60 medarbeidere, forteller Ommundsen.

Westport har utviklet seg til å bli en sterk aktør fra Risavika. Ambisjonen nå er å utvide driften videre langs Vestlandet, og prosessen er allerede i gang med nyetableringen av datterselskapet Westport Bergen.

– Hva skjer?

- Fullastede skip er den mest miljøvennlige transportformen, understreker Ommundsen og viser til at mye trafikk fra Østlandet langs veiene til resten av landet gir høyere utslipp på land og i lokalmiljøet.

Kurt Ommundsen har også hatt en sentral rolle i Logistikkforeningens aktiviteter. Her besøker daværende samferdselsminister, Ketil Solvik Olsen, foreningens årlige logistikkdag. Foto: Per Dagfinn Wolden
Kurt Ommundsen har også hatt en sentral rolle i Logistikkforeningens aktiviteter. Her besøker daværende samferdselsminister, Ketil Solvik Olsen, foreningens årlige logistikkdag. Foto: Per Dagfinn Wolden

– Vi skal styrke konkurransedyktigheten til Vestlandskysten gjennom effektiv sjøtransport, noe som også styrker verdiskapningen, sier Ommundsen som poengterer følgende:

– Hverken rederiet eller lastebilsjåførene tjener på å stå og vente. Derfor er det ekstremt viktig å hele tiden ha fokus på hvordan vi kan redusere ventetiden så mye som mulig. Vi har spart mye tid på effektive arbeidsprosesser og informasjonsdistribusjon, sier Westport-sjef, Kurt Ommundsen.