I sin illustrasjon over hvordan havnen vil se ut, har Karmsund Havn like gjerne klippet inn et av Mearsks 400 meter lange Triple E-skip - skip som i dag ikke trafikkerer noen norske havner.
I sin illustrasjon over hvordan havnen vil se ut, har Karmsund Havn like gjerne klippet inn et av Mearsks 400 meter lange Triple E-skip - skip som i dag ikke trafikkerer noen norske havner.

Skal gjøre Karmsund til Norges største

Karmsund Havn investerer over en milliard kroner og tar sikte på å bli Norges største og mest miljøvennlige godshavn.

Publisert

– Dette er et av de største havneprosjektene i norgeshistorien. I areal bygger vi Norges største havn, sier havnedirektør Tore Gautesen til NRK Rogaland.

Det er ikke småtterier Gautesen & co planlegger på Husøy utenfor Haugesund. Havnen skal utvides kraftig og når den er ferdig utbygget skal den ha dypvannskai på totalt 1,6 kilometer og et totalt areal på 500 dekar.

Oslo havn har til sammenligning en kai lengde på 665 meter og ble i 2016 utvidet til 137 dekar. Planen er at det hele skal stå ferdig i 2026.

Elektrifiseres

Samtidig med den gigantiske utbyggingen, skal havna bli så grønn som den bare klarer. Hver 100. meter blir det landstrømuttak, og alle kraner, maskiner og annet utstyr skal elektrifiseres. Haven skal også tilby miljøvennlig drivstoff som LNG, Hydrogen og ammoniakk.

– Vi har et miljø- og teknologiprogram der vi har satt oss ambisiøse målsettinger. Når vi nærmer oss 2030, kommer godshavnen til å være tilnærmet klimanøytral, sier havnedirektør Gautesen.

Havnen har gjort en avtale med Statens vegvesen om bruk av seks millioner tonn overskuddsmasser fra Rogfast-utbyggingen til utvidelsen av havna.

Én million mennesker

Gautesen mener at havna vil ligge ideelt til for å betjene markedet fra Stavanger til Bergen.

– Når veiprosjektene Rogfast og Hordfast er blitt realisert og veien mellom Stavanger og Bergen er blitt fergefri, har vi et nedslagsfelt på en million mennesker to timers kjøreavstand fra havnen. Vi blir et naturlig knutepunkt på Vestlandet, og det gir oss et konkurransefortrinn, sier Gautesen til NRK.

I 2019 håndterte Karmsund Havn 33.812 TEU (20 fots containere), og har hatt en jevn og solid økning de siste årene. Når den utbygde havnen er ferdig og veiforbindelsene Rogfast og Hordfast er åpnet, har Karmsund en prognose på at de skal håndtere 150.000 TEU i året – altså nær en femdobling av dagens nivå.