Gods finner nye havner

HAVNEÅRET 2021: Den globale krisen i sjøfraktmarkedet setter også spor i norske havner. Samtidig bytter gods havner i stor stil.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi er i den tiden på året hvor statistikken for havnenes containervolumer for det nylig avsluttede året er klare. Her kan du ta en titt på container- og totalvolumer for noen av landets viktigste gods havner.

Tallene viser blant annet at noen havner har stor vekst, mens andre mister last.

Borg Havn

Øraterminalen i Fredrikstad hadde 67.249 TEUs i 2021, en økning på 14 prosent i TEU og 7 prosent i øking i gods fraktet i container og målt i tonn. Den totale godsmengden i container hadde en økning på 316.710 tonn. Totalt godsmengde over de offentlige kaiene endte på 2.240.326 tonn i 2021.

ENDRINGER: På grunn av høye containerrater har en del gods, for eksempel stein, kommet som stykkgods i stedet for i containere i 2021.

– Til tross for økningen, har vi mistet noen tusen TEUs med stein, grunnet svært høye containerrater. Dette kommer isteden som stykkgods med båt direkte fra Kina, sier havnedirektør Tore Lundestad.

– Økte priser på containerfrakt grunnet den globale shippingkrisen, har nå spredd seg til bulk- og stykkgodsskipene, så her blir det flere ringvirkninger, legger Lundestad til.

Moss Havn

Moss endte i fjor på 7,7 prosent vekst i antall containere målt i TEUs sammenlignet med 2020

Totalt ble 62.395 TEUs fraktet over Moss Havns kaier.

– 2021 er tidenes nest mest aktive år i vår historie som containerhavn, forteller havnesjef Øystein Høsteland Sundby. – 2015 var forrige gang havna hadde over 60.000 TEUs, nærmere beste 63.000 TEUs. Etter dette startet Bane Nor sine arbeider i og rundt Moss havn. Volumene falt frem til den dagen Bane Nor var ferdig med ombyggingen i havna. Fra 2018 har pilene pekt oppover igjen.

Det er flere grunner til veksten som havna ser nå. Moderne fasiliteter, omdisponering av arealer og innlandshavna.

Oslo Havn

VEKST: Containerhavna i Sjursøya håndterte over 287.000 TEUs i 2021, som er ny rekord.

I 2021 ble det omlastet 287.946 TEUs over Oslo Havns kaier. Dette er rekord – og en vekst på 10 prosent fra 2020.

Oslo Havn har nå cirka 50 prosent av containervolumene i Oslofjorden, om man også regner med Kristiansand Havn. I 2017 gikk 40 prosent av containerne over hovedstadshavna.

Havnedirektør i Oslo, Ingvar M. Mathisen forteller at etter havna etablerte containerterminalen på Sjursøya i 2015, og Yilport Oslo overtok driften der, har Oslo Havn hatt en vekst i antall TEUs på 47 prosent.

I 2021 ble det omlastet 287.946 TEUs mot 261.596 i 2020, en vekst på 26.350 TEUs.

Over flere år har shortsea-volum, indikert ved 45’ container, stått for det meste av veksten. I 2021 er det imidlertid oversjølast, som har stått for mesteparten av veksten, nærmere bestemt cirka 19.000 TEUs.

Oslo Havn har et optimistisk mål om at antall TEUs i 2022 runder 300.000. Det baserer seg på at de underliggende og langsiktige faktorene er sterkere enn effekten av økte fraktkostnader på kort sikt, sier havnedirektøren.

Drammen Havn

Drammen hadde i fjor 15.160 TEUs over sine kaier – en nedgang på 38 prosent sammenlignet med 2020.

– Nedgangen skyldes både tilbakegang på shortsea-volumene, fordi vi mistet Unifeeder. Oversjø-volumene har vært utsatt for mangel på tonnasje, forsinkelser og høye rater. Noe av dette kom som stykkgods – blant annet har vi losset 30.000 tonn stein, som normalt skipes i 20 fots containere, sier assisterende havnedirektør, Ivar A. Vannebo.

I 2021 skrev havna ny bilrekord. Hele 118.500 biler ble importert over havna i korona-året 2021.

– Tallene er rekordhøye, sier avtroppende havnesjef Einar Olsen. Forrige rekord for bilimport var i 2017 med 111.547 biler. 75 prosent av bilene som har ankommet Drammen havn er elbiler

Larvik Havn

Containertrafikken endte på 52.105 TEUs i 2021, som var en nedgang på 34 prosent fra 2020.

2020 var det året Larvik Havn miste to store kunder i løpet av noen måneder – Yara på Herøya og petrokjemiselskapet Ineos, begge lokalisert i Grenland.

Den totale godsomsetningen var på nær 1,9 millioner tonn i 2021, en nedgang på 4 prosent fra året før.

– Vi legger bak oss et utfordrende år knyttet til containertrafikken. Da er det ekstra hyggelig å se en økning i de øvrige varegruppene over havna, melder Larvik Havn, som har flere bein å stå på.

Eksport av skrotstein og grus økte med hele 190 prosent fra året før, totalt 301.796 tonn i 2021.

Jern- og stålprodukter økte med 59 prosent, totalt 32.000 tonn. Eksport av tømmer og flis økte med 24 prosent, 56.918 tonn. De øvrige bulklastene over havna hadde også en vekst i 2021 mot 2020.

Totalt 102.438 fraktenheter ble transportert med Color Line i 2021, en vekst på 7 prosent fra året før. For første gang ble 100.000 enheter passert. Dette gjør terminalen i Larvik til en av de største fergehavnene i Norge på gods, melder havna.

– Gods- og varestrømmer har endret seg raskt, og viktigheten av å drive en effektiv og velfungerende havn har blitt fremtredende, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

Grenland Havn

FJERDE STØRST: Grenland havn har hatt solid vekst i 2021, etter å blant annet ha «stjålet» en del gods fra Larvik.

67.026 TEUs gikk over havnas kaier i 2021. Det er 95 prosent mer enn 2020. Totalvolumet endt på 12.790.720 tonn i 2021 – en økning på 6 prosent sammenliknet med 2020.

Både Yara og Ineos valgte å flytte containere fra Larvik til Grenland.

– 2021 har vært et godt år for Grenland Havn IKS. Vi har hatt en fantastisk økning på

containervirksomheten. Bakgrunnen for veksten er at den lokale industrien av miljøhensyn, har valgt å prioritere sjøtransport på størst mulig del av transportetappen. Vi har fått flere containerlinjer. I år ser vi frem til at det helelektriske og autonome containerskipet Yara Birkeland skal gå i rute til Breviksterminalen og erstatte trailertransport på lokalveiene.

Det er gledelig å se en solid økning også i vårt totalvolum, siden det vitner om høy aktivitet i lokal industri. Volumene i 2022 forventer vi at skal ligge på nivå med fjoråret eller med en økning på 2–3 prosent, sier havnedirektør Torben Jepsen. Han tok over i sommer etter at Finn Flogstad gikk av med pensjon.

Kristiansand Havn

I 2021 gikk 50.894 TEUs over havna, mot 48.756 året før. Dette er en økning på 4,4 prosent.

Gods i container målt i tonn i fjor var 501.608 tonn, mens samme tall i 2020 var 456.018. En økning på 10 prosent.

Totalt endte havna på 3.504.475 tonn. 1. januar 2021 ble Kristiansand havn IKS opprettet, etter en sammenslåing av Kristiansand og Lindesnes havn.

Stavanger Havn

Det gikk 39.134 TEUS over havna i fjor.

Med Fjord Line kom eller gikk 25.316 trailere som rullende gods. Dette håndteres av WestPort.

– Vi har ikke tallene for total godsomslag klare ennå, dessverre. Totalt er tallet cirka 3.19 millioner tonn – men pr. dags dato kan ikke dette verifiseres. Økningen er på 10 prosent, forteller forretningsutvikler Eivind Hornnes.

Karmsund Havn

Antall containere over Karmsund Havn i fjor endte på 28.081 TEUs, mot 34.947 i 2020 – en nedgang på 19,6 prosent. Gods i container endte på totalt 188.903 tonn i 2021, mot 239.364 tonn året før – en nedgang på 21,1.

Karmsund Havns totale godomslag i fjor endte på 966.878 tonn, mot 1.043.845 i 2020 – en nedgang på 7,4 prosent.

– Pandemien har påvirket Karmsund Havns godstrafikk, og viser en merkbar nedgang i volum. Containertrafikken er rammet hardest – ned over 20 prosent. Dog – nedgang i godsomslag er kun i overkant av 7 prosent, noe som taler for at godset har byttet lastbærere. For 2022 er vi svært optimistiske. Våre prognoser viser en økning på over 40 prosent for godsomslag i inneværende år, sier kommersiell direktør Torfinn Gaupås.

Bergen Havn

Bergen Havn endte opp med 38.771 TEUs – en nedgang på 4,7 prosent.

– Det er vanskelig å forklare hovedårsaken til tilbakegangen, men det er ingen tvil om at noen transportmønstre har endret seg, mens pandemien har forårsaket store variasjoner gjennom året, sier markedssjef Nils Møllerup.

Han påpeker at utviklingen i trailertrafikken er svært avhengig av Fjord Line sin tilstedeværelse, og den har vært til og fra siden pandemien startet. Sluttallet ble 10.997 trailere, noe som er en oppgang på 23,7 prosent opp mot 2020.

– Det er tydelig at enkelte segmenter nå ser på det som mer attraktivt å sende kjøretøyene direkte til Vestlandet. Total endte vi opp med 4.832 enheter over kai her i Bergen, noe som er en oppgang på hele 70 prosent, fortsetter Møllerup.

– Situasjonsbildet i 2020 med en uoversiktlig logistikksituasjon fortsatte inn i 2021, og vi opplevde store variasjoner fra måned til

måned og mellom de forskjellige segmentene.

Ålesund Havn

I 2021 gikk 68.200 TEUs over Ålesund Havns kaier. Dette er en økning på 20 prosent ra 2020, hvor antall TEUs var 56.800. Totale godsvolumer målt i tonn i fjor, var 2.010.965 tonn, mot 1.883.200 i 2020 – en økning på 6,8 prosent.

Økningen relaterer seg hovedsakelig til fisk og fiskeprodukter.

Kristiansund og Nordmøre Havn

I 2021 gikk det 31.766 TEUs over havnas kaier. Gods i container utgjorde 337.003 tonn.

Totale godsmengder via havna i fjor utgjorde 5.852.545 tonn totalt. I 2020 endte havna totalt på 6.448.945 tonn, noe som gir en nedgang i fjor på 9 prosent.

– Vi har mistet en god del eksport av laks fra Hitra. I tillegg har det jevnt over vært en nedgang i godsmengde ved alle våre kaier, forteller Erika Indergaard, markeds- og medieansvarlig i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.

Trondheim Havn

– Godstallene er ikke klare før mot slutten av februar, da havna fremdeles venter på innrapportering fra enkelte kunder, opplyser Kirsti Østensjø, markedssjef i Trondheim Havn.

Powered by Labrador CMS