De skraverte områdene skal etter planen kartlettes av fly med laser denne uken.

Skal scanne Oslo Havn med laser fra fly

Denne uken vil et fly utstyrt med grønn laser fly lavt over Oslo Havn. Digitaliseringsprosjektet kan gi store effektivitets- og klimagevinster.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta om prosjektet

Norsk digital havneinfrastruktur

 • Utvikler felles teknologi og database for deling av havnedata.
 • Vil legge til rette for mei effektiv drift av norske havner og gjøre de sikrere og mer miljøvennlige.
 • Samarbeid mellom Kartverket og ni norske havner (Arendal, Bergen, Bodø, Båtsfjord, Karmsund, Kristiansand, Kristiansund, Oslo, Trondheim).
 • Budsjett på 32 millioner kroner, finansiert av Kystverket og prosjektdeltakarene.
 • Underleverandører er Grieg Connect, Field og Ocean Infinity
 • Samla årlig gevinst i de ni havnene er beregnet til rundt 1,2 milliarder kroner, inkludert kortere liggetid (380 millioner kr), andre logistikkoperasjonar (80 millioner kr) og digital kaibestilling (250 millioner kr).
 • De ni havnene som er med i prosjektet har over 60.000 kaibesøk av skip i året. Tallene er basert på statistikk fra havnene
 • Den årlige miljøgevinsten kan redusere utslipp på ca 120.000 tonn CO2 (for ni havner). Det er kortere liggetid for skipene i havn og mer effektive havneoperasjonar som reduserer utslippene fra skipene. .

Grønn laser

 • Laserscanning fra fly med bruk av Lidar-teknologi
 • Teknologi under uttesting som kombinerer kartlegging av landareal og grunne sjøområder
 • Grønb laser i Oslo hamn er et pilotprosjekt finansiert med 50 % fra prosjektet Norsk digital havneinfrastruktur og 50% fra Nasjonal detaljert høgdemodell
 • Målet er å få gode og ferske data over dybdeforhold i nærområdene til havna
 • Oslo havn er valgt på grunn av plassering og vannet her er grumsete
 • Flyboren laserteknologi for sjøkartlegging er tidlegere testet ved Fjøløy og Klosterøy for Marine grunnkart kystsonen i Rogaland og dessuten ved øygruppene Helligvær og Bliksvær i Nordland
 • Underleverandør er Field Group

Oslo Havn er modell for hvordan norske havner kan bli digitale og automatiserte i en ny storsatsing. De næraste dagane kan Oslofolk få et spektakulært syn når grønt laserlys fra fly kartlegger grunne område og detaljer over og under vann, opplyser Oslo Havn i en pressemelding.

Det kraftige grønne lyset fra flyet i lav høyde, vil bli godt synlig over Oslo-himmelen. Laseren vil bore seg ned gjennom vannet, og ned på sjøbunnen mellom Ekebergåsen, Bygdøy og Nesodden.

Scanningen vil trolig skje onsdag 14. desember mellom klokken 10 og 14.

Ni norske havner, deriblant Oslo Havn, samarbeider med Kartverket om å digitalisere havnene i et prosjekt som er finansiert av Kystverket og prosjektdeltakerne. I Oslo skal grønn laser testes for å se hvordan kystnære områder kan bli kartlagt mer effektivt.

Gjennom scanningen vil Oslofjorden bli kartlagt ned i minste detalj. Digitaliseringen har som mål å gjøre innseilingen sikrere, redusere liggetiden i havnen og ventetiden for skip.

Når skipene bruker mindre tid på både innseiling og venting, slipper de også ut mindre klimagasser. Bare for de ni norske havnene som blir digitalisert, kan utslippene blir redusert med cirka 120.000 tonn CO2. Det tilsvarer rundt en tiendedel av utslippene til norsk innenriks luftfart.

ILLUSTRASJON: Laserscanning fra fly med bruk av Lidar-teknologi. Teknologi under uttesting som kombinerer kartlegging av landareal og grunne sjøområder. Illustrasjon: Teletyne Optech.

Digitaliseringen vil også legge til rette for autonome skip og havneoperasjoner.

- Når de digitale løsningene blir tatt i bruk, vil de endre hele måten å drive havn på. Systemene som utvikles nå, blir tilgjengelig for alle norske havner, sier Hege Berg Thurmann i Oslo Havn KF, som er prosjekteier.

All kommunikasjon blir også enklere. Når et skip i dag kommer inn til havna, går de i snitt 117 e-poster mellom skipet og havna. Med en ny digital plattform for kommunikasjon mellom skip og havn, kan kaptein og havnesjef oppdatere bestilling av kaiplass og fortøyingsplan i sanntid, uten at en eneste epost blir sendt.

- Dette gjør planlegging og gjennomføring av anløp mer smidig, både for havn og fartøy, sier Thurmann.

Powered by Labrador CMS