USIKKER FREMTID: Slik så skissene ut da Ågotnes-alternativet ble presentert. Nå er mye i det uvisse.

En omvei til Ågotnes?

BERGEN: Bystyret i Bergen ville at Bergen Havn gikk tilbake til tegnebordet og la puslespillet om hvor fremtidens havn skal ligge én gang til. Og det har de nå gjort.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Politikerne har lenge ønsket å ta over havnens områder i Bergen sentrum for byutviklingsformål, mens Bergen Havn selv opplevde at havnearealene begynte å bli for små. Man trengte større kapasitet, være mer fremtidsrettet og med mål å være en nullutslippshavn. Og ikke minst – bygge for fremtiden.

Flere lokasjoner ble utredet – blant annet ved flyplassen på Flesland og Ågotnes. Debatten gikk over flere år.

Kjøpte areal

«Ferden går til Ågotnes i 2027» fortalte vi i Moderne Transport i begynnelsen av 2021. Da hadde Bergen Havn kjøpt og overtatt tomtearealer på CCB-basen på Ågotnes i Øygarden kommune – med planer om å bygge ny godshavn.

- Med dette er utflytting av godshavnen på Dokken et godt skritt nærmere, var gladmeldingen fra Bergen Havn den gang. Havnen så for seg en gradvis utflytting til Ågotnes – og – de var tydelige på flytting kunne ikke skje før Sotrasambandet er ferdig.

Å bygge opp en havn fra starten av på Ågotnes, hadde en estimert prislapp på 2,6 milliarder kroner.

Ulike eiere

Bergen Havn AS eies av kommunene Alver, Askøy, Bergen og Øygarden. Noen av eierkommunene er ikke overveldet interessert i å finansiere en flytting av en havn fra en kommune og til en annen, og hvor ingen er deres egen kommune.

Bergen Havns eierstruktur er «komplisert». Eierne har svært ulike eierandeler av aksjene og også svært ulike interesser. Et eksempel – Alver kommune har en aksjepost på 19 prosent.

– Det vil være politisk selvmord for ordføreren der å droppe utbygging av skole og idrettshall for å flytte containerhavnen fra en annen kommune til en tredje kommune, kommenterer avisen BA på lederplass.

– For dyrt – nedskalér!

Det har en stund vært klart at en prislapp på 2,6 milliarder kroner, er ikke Bergen kommune nevneverdig interessert i å betale sin del av. Kostnaden må ned. Dette til tross for at det er deres egne politikere, som ønsker å overta ettertraktede arealer for byutvikling på Dokken, der godshavna i dag ligger.

Prislappen er derfor nå satt til 1,8 milliarder. Da skal havnen bygges for dagens godshåndtering. Bystyret vil ikke bygge for fremtiden og en mulig godsøking.

Aktører som Moderne Transport har snakket med kaller det intet mindre enn et «havneran».

– Hvor er Kystverket og departementet som skal sørge for at slike ran av brukerbetalte verdier ikke skjer? sier en.

Status nå

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 22. februar i år.

«Bergen kommune stiller seg positiv til Bergen Havn AS sitt arbeid med å få flyttet godshavnen. Det bes imidlertid om at selskapet arbeider videre med et tydelig nedskalert flytteprosjekt» vedtok bystyret.

«For å få til en løsning som kan anses både økonomisk og miljømessig bærekraftig, bes samarbeidsløsninger med andre private eller offentlige aktører også å bli vurdert», la bystyret til.

Bystyret ba om at havnen i tillegg jobber videre med et trinnvis flytteprosjekt.

Mye må på plass

Arealplanen stokker om på havnearealene og bruksområdene i Bergen. Flytting av andre havnevirksomheter utenom selve godshavnen, må også finne sted.

– Det er ekstremt viktig at godshavnen flytter fra Dokken i løpet av 2027, har markedssjef Nils Møllerup i Bergen Havn AS tidligere forklart Moderne Transport.

Bergen Havn ønsker ikke å kommentere saken i media pr. dags dato.

Løsningen

Nylig presenterte styreleder Roger Valhammer i Bergen Havn AS et nytt alternativ for eierne – som kan være løsningen. Ågotnes er fremdeles målet for fremtidens Bergen Havn, men ikke før i 2035.

Hvert år anløper om lag 120 cruiseskip på over 270 meter Bergen. Planen som foreslås er at disse flyttes til Skoltegrunnkaien ytterst på Vågen i 2027. Det fraflyttende arealet blir da tomt, og kan huse containerhavnen frem til 2035, mens utbyggingen starter på Ågotnes.

Styrets forslag om utenriksfergene, er å flytte disse til en tomt på Flesland. Der egner det seg å bygge terminal for utenlandsfergene. Dette er ikke samme tomt som havn og kommune vurderte å bygge ny godshavn på ,for noen år siden. Prislapp for ny havnetomt er 500 millioner kroner.

Nå er det kun Fjord Line som anløper Bergen, men det finnes interesse hos fergerederier å komme til Bergen, ryktes det om.

Kostnader litt her og der

Bergen kommune har bestemt at 1,8 milliarder kroner er det havneflyttingen kan koste. Flyttingen vil skje i etapper, men man kjøper seg litt mer tid.

Kostnadene er pr. dags dato anslått å bli 500 millioner kroner for en oppstart av bygging av fremtidens godshavn på Ågotnes.

Powered by Labrador CMS