Bilbåten «Finneco I» på vei til Drammen havn. Her avbildet rett på utsiden av Svelvikstrømmen.

Tidenes lengste inn til Drammen

Aldri før har et lengre skip gått inn Svelvikstrømmen. 

Publisert Sist oppdatert

– Dette er historiens lengste skip som har ankommet havna og som dermed også har passert Svelvikstrømmen. Som oftest pleier så store skip å laste om i Zeebrugge, Bremerhaven eller Antwerpen, men denne gangen fikk vi besøk av et imponerende nybygget ro/ro-skip, sier Ivar Vannebo, assisterende havnedirektør til havnens egen nettside.

Skipet Vannebo snakker om er 238 meter lange «Finneco 1». Skipet forlot Zeebrugge i Belgia på søndag og har denne uken losset i overkant av 730 biler i Drammen, før turen tirsdag kveld gikk videre til Helsinki.

5800 lanemeter

«Finneco I» har en lastekapasitet tilsvarende 400 lastebiler og har en samlet sporlengde («lane meter») for kjøretøy på hele 5800 meter. Skipet er del av en trio hybride ro/ro-skip som er utviklet for å møte fremtidens miljøstandarder. Det er Finnlines som eier skipene.

– Skipene er utstyrt med en kraftig batteribank som lader under seiling og har også solcellepaneler som genererer strøm, forteller Vannebo.

Men ikke tyngst

Den tidligere lengderekorden i Drammen havn hadde «Morning Lady» på 232 meter som lå til kai i 2021.

– Basert på bruttotonnasje er «Morning Lady» fortsatt det største bilskipet vi har hatt til kai. «Finneco I» er derimot det lengste skipet vi har hatt og slår «Morning Lady» med 6 meter, sier Vannebo.

«Morning Lady» har en bruttotonnasje på 70 853, mens «Finneco I» har en bruttotonnasje på 64 575.

Ny kai innviet i høst

Drammen Havn har gjennomgått en rivende utvikling de siste årene. I høst ble et nytt kaianlegg tatt i bruk – Kattegat kai 2. 

Det var containerskipet «Peyton Lynn C» som fikk æren av å legge til som første skip og det ble lastet og losset i overkant av 100 containere 5. oktober.

Kattegat kai 2 er 200 meter lang og en forlengelse av den eksisterende Kattegatkaia. Til sammen blir dypvannskaia ut mot Drammensfjorden hele 340 meter lang og dermed kan Drammen Havn ta imot flere skipsanløp samtidig. Drammen Havn har tre andre kaianlegg i dag, to på Holmen syd og ett på Risgarden.

I forbindelse med byutviklingstiltak har Drammen Havn de siste årene jobbet for å samlokalisere havnedriften på Holmen som ligger ved utløpet av Drammenselva. Tillatelser og reguleringsplaner er på plass for å ruste havna for økt kapasitet i form av nye arealer, kaianlegg, terminaler og infrastruktur.

– Med et nytt kaianlegg i full drift, ligger alt til rette for videre vekst. Den nye kaia representerer et stort og viktig skritt i arbeidet med havnas utvikling for fremtiden. Nå ser vi frem til å jobbe videre med våre utviklingsplaner blant annet utfyllinger i sjø mellom Risgarden og Furuholmen, sier Arne Fosen, havnedirektør i Drammen Havn.

Mer på gang

Drammen Havn fikk i midten av september tillatelse til å benytte overskuddsmasser fra Oslo til utfylling i sjø. Det er området ved Risgarden på Holmen som skal fylles og dermed vil bilbåtanløpene flyttes til Kattegat kai 2. På sikt vil Drammen Havn øke sitt areal med hele 120 mål ved utfylling i sjø.

Powered by Labrador CMS