De aktuelle massene skal brukes mellom Furuholmen og Risgarden.

Viktig godkjenning på plass for Drammen Havn

Drammen Havn får tillatelse til å benytte steinmasser til utfylling i sjø.

Publisert Sist oppdatert

Miljødirektoratet har gitt Drammen Havn tillatelse til å benytte overskuddsmasser fra Oslo til utfylling i sjø. Havna er nå et steg nærmere i å gjennomføre videre utvidelse av havnearealene.

– Dette er svært gledelige nyheter. Det å få på plass tillatelsen har vært en viktig sak for oss. Nå kan vi jobbe videre med utfyllingsplanene våre som er vedtatt i områdereguleringen for Holmen, sier Arne Fosen, Havnedirektør i Drammen Havn på havnas egne nettsider.

Steinmassene i Oslofjord-feltet, som Drammen Havn ønsker å benytte, har naturlige forhøyede verdier av blant annet nikkel og sink. Havna fikk i utgangspunkt avslag fra Statsforvalteren til å bruke massene til utfylling. Men havna klaget vedtaket inn for Miljødirektoratet, som nå har gitt tillatelse til å bruke steinmasser med et høyere innhold av metallene nikkel og sink.

I sitt vedtak vektlegger Miljødirektoratet at utlekkingstestene som er gjennomført sannsynliggjør at utlekking av metaller fra de planlagte utfyllingsmassene ikke vil kunne forventes å forringe den kjemiske tilstanden i fjorden. Dette er ny kunnskap som foreligger etter at det er mottatt oppdaterte undersøkelser i saken.

Powered by Labrador CMS