Drammen havn

Samarbeid mellom NHO LT og Drammen Havn

Skal jobbe for å styrke havn og sjøinteresse.

Publisert
Arne Fosen, havndirektør i Drammen Havn

Drammen Havn etablerer et samarbeid med NHO Logistikk og Transport gjennom et næringspolitisk medlemskap. Som en del av dette samarbeidet blir Drammen Havn invitert til å bli medlem i NHO LT Sjø og havn-utvalget. Dette samarbeidet vil komplementere havnens allerede eksisterende tilknytning til Norske havner og Samfunnsbedriftene som arbeidsgiverforening, og medlemskapet i NHO LT vil styrke havnens engasjement innen næringspolitikk.

- Vi ser frem til å utvikle et tett og godt samarbeid på tvers av aktørene tilknyttet NHO Logistikk og Transport. Sammen skal vi jobbe for å styrke havn- og sjøinteressene, som en viktig del av utviklingen av norsk samferdsel og grønn sjøtransport, sier Arne Fosen, havnedirektør i Drammen Havn, i en pressemelding.

- Som næringspolitisk medlem i NHO Logistikk og Transport kommer vi tettere på industri, vareeiere, logistikkaktører og myndigheter, noe som vil bidra til å posisjonere Drammen Havn ytterligere, legger Fosen til.

- Drammen havn vil bli en viktig samarbeidspartner for oss for å utvikle vårt tilbud til medlemmene våre innen sjø og havn, men også som et intermodalt knutepunkt. Drammen havn har stor betydning lokalt, regionalt og nasjonalt, sier næringspolitisk direktør, Ole A. Hagen i NHO Logistikk og Transport.

Gjennom dette partnerskapet vil havnen posisjonere seg ytterligere og spille en viktig rolle i utviklingen av norsk samferdsel og grønn sjøtransport. Sammen med industri, vare-eiere, logistikkaktører og myndigheter vil Drammen Havn fortsette å være en betydningsfull samarbeidspartner og et viktig intermodalt knutepunkt.

Powered by Labrador CMS