Kommunestyret i Orkdal vedtok 19. juni reguleringsplanen for Grønøra vest.
Kommunestyret i Orkdal vedtok 19. juni reguleringsplanen for Grønøra vest.

En milepæl for havneutviklingen

Vedtaket av reguleringsplan for havne- og industriområdet Grønøra vest er en milepæl for havneutviklingen i Midt-Norge. Snakker vi om den nye havnebyen Orkanger?

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Orkdal kommunestyre har gjort et svært viktig vedtak for nødvendige, fremtidige industri- og havneareal i Trøndelag.

Reguleringsplanen er det første skrittet på veien for å sikre gode og effektive havneareal.

Det er en fireårig planprosess og en enda lengre utredningsprosess som ligger bak dagens vedtak om regulering av Grønøra vest.

Solid omfang

Planen åpner for etablering av en 360 meter lang kaifront ut mot fjorden, i ytterkant av et utfylt havneareal på 133 da. Langs utløpet til Orkla, er det avsatt areal hvor det kan etableres høyere bebyggelse og anlegg som siloer på inntil 60 meter. I det øvrige området tillates bebyggelse på inntil 25 meters høyde.

Området bak havnearealet har formål industri og lager, området er i alt 150 da. Sjøarealet i vest vil ikke bli trafikkert av skip, her er det en hensynssone for bevaring av naturmiljø. Det legges også til rette for etablering av veier og gang/sykkelveier som er tilstrekkelig for å betjene full aktivitet på Grønøra Vest.

Havnedirektør Knut Thomas Kusslid legger ikke skjul på at det er en viktig milepæl for midt-norsk havneutviklling.
Havnedirektør Knut Thomas Kusslid legger ikke skjul på at det er en viktig milepæl for midt-norsk havneutviklling.

Bærre lækkert 

- Arealet på vestsiden av Orklas utløp representerer et stort og viktig potensial for framtidig havneutvikling i regionen, og er viktig for å ivareta framtidas godsstrømmer på sjø. Økt kapasitet vil også betjene industristedet Orkanger, som er i vekst, sier havnedirektør Knut Thomas Kusslid og fortsetter:

- Gode industri- og havnearealer er i dag en knapphet i Trøndelag. Skal vi nå Regjeringens vedtatte mål om økt sjøtransport og bærekraftig miljø, må vi sikre gode og effektive havnearealer og infrastruktur, tilpasset industriens- og næringslivets behov, sier havnedirektøren i Trondheim Havn IKS.

Powered by Labrador CMS