Samspill hele veien, knapt nok registrert konflikt havnene i mellom. Men – de konkurrerer, sier Halvard Aglen om norske havner.

- Samhold – men konkurranse

Når året 2022 er ringet ut, er Halvard Aglen gått av som havnedirektør i Kristiansand og blitt pensjonist – ti og et halvt år etter at han tiltrådte.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Aglen beskriver Kristiansand Havn IKS som en svært god arbeidsplass, hvor det som et stort pluss har vært god vekst.

- En bransje i endring som gir nye og spennende utfordringer, sier han til Moderne Transport.

Kombinerte tre ting

Da Halvard Aglen startet i jobben i mai 2012, kom han fra stilling som rådmann i Grimstad, før det rådmann i Lillesand og bydelssjef i Kristiansand. Han har også titler som helse og sosialsjef i Vennesla kommune og han har mange år i Forsvaret på sin CV. Der hadde han ulike stillinger i Brigade Nord, var kullsjef på befalskole og taktisk hovedlærer på Krigsskolen. Han jobbet også et år med PR i Kommunikasjonshuset Dale + Bang i Kristiansand.

- Hva var det som fikk deg til å søke stillingen som havnedirektør i Kristiansand?

- Interessen for det maritime. Jeg er født på en sjøkant i Trøndelag, og har både samfunnsinteresse og interesse for næringsliv, svarer Halvard Aglen.

Når havnedirektøren blir pensjonist har Kristiansand Havn 33 ansatte. Han har trengt dem alle.

- Alle like viktig. Personutskiftning har lite å si, sier Aglen.

- Hvordan vil du beskrive de selv som sjef?

- Målorientert, jeg samspiller og har god kommunikasjonsferdighet. Og – god kjennskap til samfunnet.

Havnepostitiv kommune

- Ønsker kommunen virkelig å satse på havn i Kristiansand?

- I strategiplanen som er vedtatt av sittende bystyre er svaret «Ja!» på det. Jeg har også hatt en god kommunikasjon med Kristiansand kommunes administrasjon, forteller Aglen.

- Hva har vært den viktigste saken for nærskipsfart,som dere har fått gjennomført i Kristiansand i løpet av tiden du har vært havnedirektør?

- Vi har vært involvert i flere prosesser. Det er et varierende marked, og fokuset har derfor også vært på å etablere nye linjer – til blant annet Baltikum og EU for øvrig.

Sterkere sammen

Halvard Aglen er spesielt stolt av et knippe saker, som har vært på hans arbeidsbord og som deretter har blitt gjennomført.

- Det å stå bak sammenslåing av Havneforeningen og KS-Bedrift Havn som første styreleder og videre frem til nå. Sammenslåing av to lokale havner, Lindesnes og Kristiansand, er jeg også stolt av. At vi har fått på plass ny fergelinje til Eemshaven i Nederland, diverse kaiutbygginger og etablering av Kanalbyen, ramser han opp.

Kristiansand Havn har nærhet til byens sentrum, i en kommune som ifølge Halvard Aglen er svært havnepositiv.

Prosjektet Kanalbyen er boliger og næringsvirksomhet på hele Silokaia, fra Kilden til tankanlegget på Odderøya. Her skapes Kristiansands mest attraktive, urbane bomiljø. Havna har fremdeles 50 prosent eierskap i eiendommen, der havnevirksomheten tidligere gikk for fullt. Kanalen som går gjennom den nye bydelen, bidrar til å gjøre Kanalbyen til et signaturprosjekt i det blide sør.

Modell som fungerer

- I og med at politikere kommer og går – er det vanskelig i blant å følge deres politiske ønsker?

- Det var det tidligere, men det er enklere etter at vi slo sammen to kommuner til et interkommunalt selskap, et IKS. Nå har vi et eget representantskap, forklare havnedirektøren.

- Hvordan har det vært å måtte kjempe for havnen, i blant få kjeft og i ditt tilfelle bli utsatt for en stygg svertekampanje?

- Det var svært få som ropte høyt, og de bør ikke høres. Det påvirket ikke prosessene våre, er alt Halvard Aglen ønsker å si om dét. Han har istedet valgt å fokusere på det som er viktig; At havnene er svært spennende arbeidsplasser, med veldig forskjellig og skiftende innhold. Og gjøre den jobben han er satt til gjøre til enhver tid.

Kjent

- Ny havnedirektør i Kristiansand er Atle Johannesen, sjef i Greencarrier. Han har jobbet innenfor havneområdet vårt i mange år – og sitter også i havnestyret. Vi har etter at han takket ja til stillingen, hatt flere runder hvor vi har jobbet sammen. Han starter opp som havnedirektør 1. mars, forteller Halvard Aglen.

I januar og februar får Kristiansand Havn en kvinnelig leder.

- Konstituert er dagens administrasjonssjef Ann-Lisbeth Reisænen. Hun er meget erfaren og svært dyktig, sier Halvard Aglen.

Sto for endring

Halvard Aglen var styreleder i Norske Havner, før han ble første styreleder i nye Norske havner, som da ble en del av Samfunnsbedriftene.

- Jeg satt også i styret der i hele denne perioden, forklarer han.

Interesseorganisasjonen Norske Havner arbeider for å synliggjøre norske havners betydning, styrke havnenes konkurranseevne og utvikling. Medlemshavnene er viktige samfunnsbedrifter, som legger til rette for effektiv og miljøvennlig transport. Sjøtransporten står for en stor andel og er en viktig del av det norske transportarbeidet.

- Uten våre medlemmer ville dette godset bli transport langs landeveien, påpekes det.

- Manglende forståelse

- Som styreleder – hva har gledet deg eller irritert deg?

- Gleden er å ha vært med å slå disse interesseorganisasjonene sammen og se effekten av et større fellesskap. Det som har irritert, er nasjonale myndigheters manglende forståelse av hvor viktig havnene er i logistikkjeden – og som premissleverandør til næringslivet. Dette ble svært tydelig under pandemien, påpeker Aglen.

- Hvilke saker har det vært viktig å få igjennom for havnene i den tiden du har stått ved roret?

- Å arbeide aktivt med Nasjonal transportplan. Dessuten å aktivt arbeide med beredskapsforståelse og økt fokus på fiskeri. Effekten er at havnene har blitt tydeligere som forening, og også der det er nødvendig som enkelt havn

Nasjonalt nølende

- Det evigvarende spørsmålet – hvordan få enda mer gods fra vei til sjø? Hva mener du er årsaken til at ikke flere vareeiere velger sjøveien?

- Vareeierne går i kjente spor og har ikke evnet å sette seg inn i hva en ny logistikklinje vil gi av positive effekter. I tillegg har det også noe med prising av veitransport å gjøre. Nasjonale myndigheter bruker ikke sine virkemidler, svarer Aglen.

- Hva må til?

- Et økt politisk fokus, og aktiv bruk av virkemiddelapparatet og økt fokus på å få informasjon ut.

Et stort fellesskap

- Havne-Norge virker som et godt kollegialt fellesskap. Er det det?

- Det kan jeg bekrefte. Samspill hele veien, knapt nok registrert konflikt havnene i mellom. Men: de konkurrerer!

- Hva kommer du til å savner fra havne-Norge?

- Det store fellesskapet og fellesskapsarenaene som Norske Havner skapte, svarer Halvard Aglen.

- Og hva skal tiden din fylles med, når du nå du møter 2023 som pensjonist?

- Jeg har diverse styreverv. Dessuten familie, to sønner, flotte svigerdøtre og to – snart tre – barnebarn, som i fellesskap har kjøpt en større hytte. Dette for å kunne være mer sammen. Jeg skal fortsette med båt, dykking, fjell, motorsykkel – og reising også. Det vil si – å gjøre mer av det jeg allerede gjør i dag, avslutter Halvard Aglen.

Powered by Labrador CMS