Moss Havn har hatt et stabilt containervolum, og har vokst med 40 TEUs fra første kvartal i fjor til i år.
Moss Havn har hatt et stabilt containervolum, og har vokst med 40 TEUs fra første kvartal i fjor til i år.

Flere containere over Oslofjord-kaiene

Containervolumer for Oslofjorden første kvartal viser at noen havner har skutt volummessig i været, har det hos andre medført en smule skuffelse.

Publisert

Heldigvis – de fleste av havnene har flere ben å stå på. Det være seg bil, tørr- og våtbulk, utleie av lager, prosjektlaster og stykkgods. Og havnene ser ikke problemer – bare utfordringer, meldes det.

Totalt gikk 131.828 TEUs over Oslofjordens containerhavner første kvartal i år. Dette er en vekst på 7 prosent sammenlignet med samme periode i 2020. Da var tallet 122.720.

Alltid på topp

Oslo Havn stiller alltid i en egen klasse, når det gjelder containervolumer. Ingen norsk havn er engang i nærheten av kunne gi hovedstadshavnen konkurranse. 69.050 TEUs gikk over havnens kaier i løpet av årets tre første måneder, noe som er over fire ganger så mye som nest største containerhavn. Volumet de tre første månedene i fjor, endte på 61.250 TEUs, noe som gir en økning i år på 13 prosent.

Oslofjorden Øst

Moss havn er nærmest en ren containerhavn. Etter at Europris flyttet hovedlageret sitt fra Fredrikstad til Vanem utenfor Moss, har det gitt et positivt løft i containervolumet. Mye av Europris-containerne som tidligere gikk over Øraterminalen i Fredrikstad, går nå over Moss Havn.

Likevel var det en minimal nedgang på 40 TEUs i Moss første kvartal i år, mot samme periode i fjor. Dette er så marginalt, at statistikken oppgir det som 0 prosent endring. Nærmere bestemt 14.993 i år, mot 15.033 i fjor. Moss Havn har pågående anleggsarbeid med byutvikling, rehabilitering av jernbanetrasé og stasjonbygg i havnen eller like ved den. Dette har naturligvis vært problemeatisk å drive sin normale havnevirksomehet i et kaos de selv ikke hadde kontroll over. For et par-tre år siden bar statistikken også preg av dette. Moss Havn har imidlertid klart å snu den nedadgående spiralen – kanskje mye takket være Europris. Mindre areal i havnen gjorde at Moss Havn bygde innlandshavn fem kilometer utenfor byen, omtrent samtidig som Europris kom flyttende til naboarealet på Vanem..

For Borg Havn sin del, endte første kvartal på 14.447 TEUs. Dette er en økning på 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor – hvor 11.130 TEUs ble resultatet. Europris har forøvrig fremdeles mye containeraktivitet i Borg havn. I tillegg til å være eneste leietaker av deres store lager- og administrasjonsbytt på industriområdet Øra i Fredrikstad, leier Europris også lager av Borg Havn.

Totalt TEUs-tall for havnene på østsiden av Oslofjorden førte kvartal ble 29.440. Dette er en økning på 13 prosent sammenligninet med samme peridoe i 2020, hvor 26.163 TEUs ble resultatet.

Oslofjorden Vest

Grenland Havn hadde i første kvartal i fjor 8.258 TEUs over sine kaier. I samme periode i år endte tallet på 14.210 TEUs. Dette er en økning på formidable 72 prosent. Som tidligere omtalt i Moderne Transport / mtlogistikk.no, er hovedårsaken at mineralgjødselprodusent Yara på Herøya i Grenland, bestemte at alle containere skulle gå via Breviksterminalen. Tidligere gikk i omlag 6.000 TEUs via Larvik havn. Dette er naturlig nok synbart på begge havners statistikk – den ene opp, den andre ned.

Larvik Havn hadde første kvartal i år 14.440 TEUs gjennom havnen. Dette er en nedgang på 29 prosent sammenlignet med samme periode i 2020. Tallet var den gang 20.356 TEUs. Noe som kan stoppe nedgangen, er Viasea sitt linjetilbud med Immingham starter 1. mai. Dette anløper Larvik, og et englandsanløp på LoLo, er en veldig god nyhet for Larvik Havn og det lokale næringslivet.

Drammen Havn hadde også en nedgang i første kvartal i år, sammenlignet i fjor. Containervolumet endte på 4.688 TEUs, mens det gikk 6.693 TEUs over havnen kaier de tre første månedene av fjoråret. Drammen er landets største bilhavn, og som kjent hadde de en formidabel vekst i dette segmentet i fjor. Omlag 70 prosent av alle nybiler som kommer til Norge, kommer sjøveien til Drammen.

Totalt gikk det 33.338 TEUs over containerhavnene på vestsiden av Oslofjorden første kvartal. Dette er en nedgang på seks prosent.