Fagforeningsleder Lars Johnsen roper på flere godstog.
Fagforeningsleder Lars Johnsen roper på flere godstog.

NTF-lederen tar godstoget

Leder i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), Lars Johnsen, arbeider for mer gods fra vei til bane og frykter ikke at yrkessjåførene blir overflødige.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er også nedfelt i NTFs Handlingsprogram 2017-2021.

– Vårt overordna mål for perioden er å sikre en miljøvennlig transportpolitikk, sier NTF-leder Lars Johnsen.

Ingen fare

- Økende kjøpekraft og varebehov vil gi et økende transportvolum i framtida både på vei, sjø og bane. Det vil ikke være noen fare for at yrkessjåførenes arbeid blir overflødig. Det vil også bli en betydelig økning i veitransporten i framtida, sier Johnsen og fortsetter:

- Vi mener at det er nødvendig at en større del av denne økningen skjer på bane og/eller sjø på grunn av begrensinger i veikapasitet. Forutsetningen er at det investeres i nye moderne og mindre forurensende skip og at banestrekninger elektrifiseres, det bygges tilstrekkelige og lange krysningsspor, og kvalitet/punktlighet forbedres.

Begrensninger

Johnsen presiserer at det ligger en begrensning i hvor mye av transportmengden som kan overføres.

- Det kan ikke bygges jernbane til alle steder i Norge, det er og vil være begrensninger i antall effektive havneterminaler langs kysten. Det vil også bare være aktuelt og økonomisk lønnsomt å bruke bane/sjø for lengre strekninger. Veitransport vil være mer fleksibel og ha mange konkurransefordeler på korte og mellomlange strekninger, sier NTF-lederen som også mener at med dagens teknologiske utvikling kan og bør mye veitransport utføres på en miljøvennlig måte, og viser til Euro 6 og elbilteknologi.

Stopper utlendingene

- Mer sjø- og banetransport på import/eksport til/fra Norge vil også begrense tilstrømningen av utenlandske veitransportører som i dag dumper transportprisene på innenlandstransport i Norge. I tillegg vil bane- og sjøtransport gi et lokalt transportbehov fra sjø-/baneterminalene til lokalt næringsliv og ikke minst sikre lokale veitransportbedrifter tilgang til et marked forhåpentligvis uten sosial dumping, sier Johnsen.

Powered by Labrador CMS