Sverre Myrli er stortingsrepresentant for Akershus og er Arbeiderpartiets transportpolitiske talsmann på Stortinget. Han er inne i sin femte stortingsperiode og har utdanning fra Høgskolen i Oslo og Handelshøjskolen i København. Han har permisjon fra jobb i Forsvarsbygg og var politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet 1996-97. Myrli er opptatt av alle transportformer. Ikke minst det store omfanget av kabotasje som foregår i Norge i dag, både i lovlig og ulovlig form. Han er også sterk tilhenger av mer gods på bane og sjø.

Bort med de useriøse transportørene

«For det første vil jeg takke deg for den profesjonelle jobben du gjør. Du har reddet mitt og andres liv». Dette sto i et håndskrevet brev som kontrollør Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen fikk fra en utenlandsk lastebilsjåfør som for en tid tilbake ble stanset i kontroll.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rogneby har uttalt til NRK at det er mange som takker vegvesenets kontrollører for måten de arbeider på, og det selv om de blir anmeldt og stoppet. Dette stemmer overens med inntrykket jeg fikk da jeg tidligere i høst var med Yrkestrafikkforbundet (YTF) på Svinesund der de gjennomførte en spørreundersøkelse om lønns- og arbeidsvilkår blant utenlandske lastebilsjåfører.

 

Kommentaren er skrevet til Transport Inside (TI), bransjens eldste nyhets- og informasjonsblad og leses av flere tusen bransjeinvolverte personer.

TI setter ekstra søkelys på bransjen med å invitere noen sentrale aktører til å formidle dagsaktuelle bransjetema i sin faste spalte, Innsikt.

Innspillene rullerer mellom aktørene i hver utgave av TI som kommer ut hver 14. dag.

Tidsskriftet er en del av samme mediehus (Bjørgu AS) som Moderne Transport og Anlegg&Transport, Mtlogistikk.no og AT.no.

Disse er faste bidragsytere i Transport Insides Innsikt: Erling Sæther, Flowchange, Geir A. Mo, adm. direktør Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Sverre Myrli (Ap), medlem i Stortingets samferdselskomité, Ingrid Dahl Hovland, adm. direktør i Nye Veier, Jan Ola Strandhagen, professor logistikk ved NTNU og fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner.

Redaktør for Transport Inside er Per Dagfinn Wolden.

Jeg hadde på forhånd antatt at mange av sjåførene ville være skeptiske til å delta i en slik spørreundersøkelse, men der tok jeg feil. Alle sjåførene jeg møtte ønsket å delta i undersøkelsen og mange takket YTF for at de jobber med sjåførenes lønns- og arbeidsbetingelser.

Mange av lastebilsjåførene er åpenbart oppgitte over den situasjonen de befinner seg i. Mange av dem har lønn som er så lav at det er uforståelig at det i det hele tatt er mulig å leve på den. Og det gjør de kanskje heller ikke. Antakelig er det grunnen til at det alt for ofte avdekkes brudd på reglene om lønns- og arbeidsbetingelser. De må rett og slett ty til ulovligheter for å ha ei lønn å leve av.

Sjåførene er brikker et kynisk spill i en rå og brutal transportbransje. Utenlandske transportører er selvsagt velkomne til å kjøre i Norge, på samme måte som vi ønsker at norske transportører skal kunne kjøre i utlandet. Men de utenlandske transportørene må følge det samme regelverket som de norske transportørene. Det må være likhet for loven.

Press på lønns- og arbeidsvilkår i transportnæringen og uholdbare konkurransevilkår for seriøse transportører skaper gunstige vekstforhold for en dårlig sikkerhetskultur og et arbeidsmarked uten de standardene vi ønsker i Norge. Arbeidslivet forandrer seg hele tiden, og kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet kan ikke vinnes en gang for alle. Nye situasjoner krever nye tiltak, og politiske myndigheters viktigste oppgave er å følge opp situasjonen tett og iverksette nødvendige tiltak og reguleringer som er tilpasset det som skjer i transportnæringen.

Derfor må kontrollvirksomheten trappes opp, noe Arbeiderpartiet har fremmet forslag om i statsbudsjettet for 2020. Og så må samarbeidet mellom de ulike kontrolletatene utvikles og styrkes. Både Statens vegvesen, Politiet, Arbeidstilsynet og tollvesenet er involvert i ulke deler av kontrollvirksomheten.

Derfor er også forslaget fra Norges Lastebileier-Forbund om å slå dette sammen til et eget «transportpoliti» noe det bør jobbes videre med. De useriøse transportørene må bort fra norske veger.

Powered by Labrador CMS