Carl-Erik Arnesen er administrerende direktør i Hav Line.

Vi trenger en større tilskuddspott for å få laks fra vei til sjø

INNLEGG: Med mer penger kan både tradisjonelle prosjekter og nødvendige nyvinninger som Hav Line drive side om side. Hvis vi skal få ned klimautslippene må vi stå sammen om de gode løsningene, ikke kjempe mot hverandre.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette innlegget er et svar på et innlegg fra havnedirektør i Nord Trøndelag Havn Rørvik IKS, Paul Ingvar Dekkershus, som hevder Hav Line "bryter regelverk og rammer samfunnet".

Jeg vil gi honnør til Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS for at de har vært med på å kjempe gjennom tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø. Skal Norge få ned klimaavtrykket og oppfylle Paris-avtalen, er vi nødt å få ned trailertrafikken på norske veier, blant annet ved å finne løsninger der laks kan fraktes sjøveien. Det er strålende at hele fem av prosjektene som sist søkte på potten gikk ut på nettopp dette. Jeg oppfordrer politikerne til å legge mer penger i potten, slik at flere slike initiativer kan få tilskudd.

Les om Hav Line-metoden: Vil sende laksen snarveien

Ingen motsetning

For det er ikke en motsetning mellom å få mer tradisjonell laksefrakt fra vei til sjø og å tenke nytt og innovativt, slik Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS ser ut til å mene. Slaktebåten vår, «Norwegian Gannet», er et helt nytt konsept i norsk havbruk. Båten frakter laksen direkte fra merdene i Norge til Hirtshals i Danmark, der den skal pakkes og sendes ut i markedene. Bløgging og sløying skjer om bord på båten. Slaktebåten gjør at fisken kan komme dobbelt så raskt ut i markedene som ved vanlig slaktemetode.

Denne metoden skal ikke erstatte andre måter å drive lakseforedling på langs kysten, slik Dekkhus frykter. Den skal være et supplement. Hvis laksenæringen skal femdobles de neste tiårene, må vi hele tiden søke nye måter å gjøre ting på. Det er det vi forsøker med «Norwegian Gannet». 

Les Dekkerhus' kritikk: - Bryter regelverk og rammer samfunnet

Gjør lakseoppdrett mer bærekraftig

Hav Line lever ut målsetningen om å få gods fra vei til sjø i praksis. En båtlast vil alene erstatte 50 trailere med laks til Europa, og 35 trailere med tomkasser til slakteriene og redusere laksens CO2-avtrykk betydelig. Det er derfor vi har fått støtte av statens tilskuddsordning for overføring av gods fra vei til sjø.

Vår nye metode vil også gjøre norsk lakseoppdrett mer bærekraftig på en rekke andre områder. Siden fisken er slaktet og gjennomkjølt når den ankommer anlegget vil Hav Line bruke mindre is og færre isoporkasser og dermed mindre plast og energi. Kortere vei til forbruker og raskere nedkjølt fisk vil også forlenge holdbarhet og redusere matsvinn. I tillegg har vi ingen transport av levende fisk og ingen ventemerder. Det reduserer risiko for smitte, dødelighet og rømming. Alt dette er miljøgevinster.

Bruker norsk arbeidskraft

Paul Ingvar Dekkerhus tar feil når han skriver at Hav Line vil ødelegge for norske arbeidsplasser. Vi har helt fra begynnelsen sagt at de ansatte på båten skal være norske. I tillegg vil vi ha noen ansatte på land i Danmark og noen på land i Norge. Norsk oppdrettsnæring skaper mange arbeidsplasser og store verdier for Norge. Det skal vi videreføre. Frem til nå har vi fått med oss 30 dyktige, norske ansatte fra mange ulike kystsamfunn, som Bømlo, Solund, Gulen og Hyllestad. Når vi er ferdige med ansettelsesprosessen vil vi være rundt 100 mann i selskapet, der flesteparten vil være norske.

Dekkerhus påstår videre at Hav Line kan komme til å bryte norsk lov. Det er helt feil. Vi kommer selvsagt til å drive i tråd med alle gjeldende norske lover og regler, inkludert kvalitetsforskriften. 

Invitasjon til samarbeid

Å få ned klimaavtrykket, og å løse bærekraftsutfordringene i laksenæringen samtidig som vi skal mangedoble norsk lakseproduksjon er krevende. Vi må hele tiden forbedre eksisterende metoder, og vi må søker etter nye løsninger. Alle gode krefter må dra i samme retning. Norske myndigheter kan gjøre sin del ved å styrke tilskuddspotten slik at flere prosjekter som skal få laksen fra vei til sjø kan realiseres.

Og så vil vi gjerne samarbeide med Paul Ingvar Dekkerhus og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS om hvordan vi kan finne de gode løsningene i praksis. Det er mer konstruktivt enn å krangle i mediene.

Powered by Labrador CMS