Prosjektleder for forskning og innovasjon hos Einride, Pia Wijk og Carl Ceder, Vice President Region Nordics hos Einride fortalte om både Einride som selskap og MODI-prosjektet under Logistikkdagen Østfold i april.

Virkeliggjør autonome transporter

SARPSBORG: I prosjektet MODI skal mulighetene for autonome, ubemannede lastebiltransporter fra Rotterdam ti Oslo testes, i håp om å løse mange av transportbransjens utfordringer.

Publisert

Med en mangel på 400.000 lastebilsjåfører i Europa, vil teknologi og lovgivning der en lastebil kan kjøre fra A til B uten en fører om bord, være en ettertraktet løsning. Gjennom prosjektet MODI, som ledes og koordineres av ITS Norway, skal man teste autonome transporter mellom Rotterdam og Oslo.

Slik KAN det kunne til å se ut når Einrides autonome lastebiler kjører over Svinesund, men nå i MODI-prosjektet vil det nok se noe mer konvensjonelt ut.

– Prosjektets teori er at automatiserte transporter er en viktig bit for å løse de utfordringene transportbransjen står overfor: Kostnader, marginer, tidspress, bemanning og sikkerhet, forteller prosjektleder for forskning og innovasjon hos Einride, Pia Wijk til MT.

Hele strekningen testes i etapper

Det er svenske Einride som står for mye av teknologien som skal benyttes. Men Wijk understreker at det ikke kommer til å kjøre lastebiler uten sjåfør fra Nederland til Norge i løpet av prosjektet.

– Ingen kommer til å kjøre et autonomt kjøretøy mellom Oslo og Rotterdam. Men vi skal teste hele strekningen for å få legge til rette for automatiserte transporter i fremtiden, sier hun til MT etter å ha holdt et innlegg om prosjektet under Logistikkdagen Østfold i Sarpsborg.

vi skal teste hele strekningen for å få legge til rette for automatiserte transporter i fremtiden

Pia Wijk

Like utenfor konferanselokalet går veien den siste etappen inn mot Oslo skal gå, nemlig E6. Den veien med størst lastebiltrafikk i landet, og vil være den siste etappen på strekningen.

Ligger i forkant

Ruten fra Nederland til Oslo er valgt ettersom landene på strekningen, Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge, forventes å være de første landene som innfører automatiserte kjøretøy i Europa, opplyser Einride. Landene har et relativt høyt antall elektriske kjøretøy og ladestasjoner, høy digitalisering og gode forutsetninger for å være tidlig ute med nye teknologi, både på grunn av lover, regler og politisk vilje. Dessuten er strekningen en betydelig transportåre i Europa, og innebærer krysning ut og inn av EU.

På hver enkelt delstrekning vil ulike utfordringer knyttet til elektrisk autonom transport testes.

– I Rotterdam kommer vi til å fokusere på havnen, og hvordan infrastrukturen der kan bidra til at kjøretøyet blir effektivt og vil spille sammen med vanlige kjøretøy. I Hamburg hvordan informasjon kan brukes til å sikre effektiv flyt fra motorvei til havnen. I Sverige fokuserer vi på grensesnittet i transportene og lasting, lossing og lading. Her vil vi blant annet teste autonom lasting og lossing. I Norge må vi og tollen forstå hvordan tjenesten kan utvikles til å håndtere autonome kjøretøy i fremtiden, sier Pia Wijk.

Første turer neste år

De første demonstrasjonene og testene i MODI-prosjektet vil gjennomføres i 2024 med videre tester i 2025. I Norge går transportene først og fremst til Moss Havn, der man blant annet skal samarbeide med Asko for å få effektivitet i operasjonene.

– Sluttdestinasjonen for korridoren er likevel Oslo, men demonstrasjonene i Norge kommer til å fokusere på grenseovergang, toll og Moss Havn. Men korridordefinisjonen gjør at vi kan undersøke muligheter og utfordringer langs hele strekningen til Oslo, forteller Pia Wijk.

I tillegg til Statens vegvesen, er Kartverket, Sintef, Transportøkonomisk institutt (TØI), Q-Free og Viken fylkeskommune norske partnere i MODI-prosjektet. Totalt har prosjektet 29 partnere innenfor hele verdikjeden for logistikk, blant dem Einride, Volvo, DAF, Göteborg havn, New Mobility Solutions Hamburg og Teknisk universitet i Eindhoven.

Horizon Europe er EUs viktigste finansieringsprogram for forskning og innovasjon, med et budsjett på ca. 100 milliarder kroner. Programmet skal bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og legger særskilt vekt på klima og miljø.

En partner for omstilling

Einride startet sin historie i Göteborg i 2016 med et mål om å lage autonome elektriske lastebiler. Det første kjøretøyet, som da ble kalt T-Pod, er helautonomt og går i testprosjekter flere steder, blant annet hos SKF i Sverige. Einride har imidlertid utviklet seg til å bli mer enn en produsent av teknologi.

– Vi er en transformasjonspartner for omstilling av transporter. Det selvkjørende er én av de puslespillbrikkene, sier Carl Ceder, Vice president Region Nordics hos Einride.

Han beskriver at Einride jobber med et helt økosystem av produkter og tjenester, som manuelle elektriske kjøretøy, autonome elektriske kjøretøy, ladeinfrastruktur, strukturerte transportnettverk («grids») og den digitale mobilitetsplattformen Einride Saga.

Powered by Labrador CMS