ALT PÅ ETT GULV: Farmasiets nye lager og automasjonsanlegg i Vestby er oppe og går, med en kompleks men likevel oversiktlig løsning - selv om hele lagergulvet ikke får plass i et bilde uten relativ stor forvrengning.

Selvgjort er velgjort for Farmasiet

VESTBY: I høst tok Farmasiet kontroll over sin egen logistikk da de flyttet netthandelsapoteket inn i sitt automatiserte lager i Vestby. – Vi har høye ambisjoner for lageroperasjonen vår, noe som har vært drivende for beslutningen om å gjøre det selv, sier logistikkdirektør Ane Wisløff-Høgestøl.

Publisert Sist oppdatert

En tilnærmet uendelig rekke pappesker suser rundt i det nye lageret til nettapoteket Farmasiet denne dagen like før jul. Tempoet er svært høyt i det automatiserte anlegget i Vestby, der Farmasiet flyttet inn i september.

Automatisering hos Farmasiet

  • Farmasiet, Norges største nettapotek, opplevde solid vekst og doblet omsetningen fra 2019 til 2020, med fortsatt vekst etter pandemien.
  • Nettapoteket flyttet sin lagervirksomhet til et nytt, automatisert anlegg i Vestby for å håndtere økt ordrevolum og forbedre effektiviteten.
  • Det nye lageret inneholder et avansert automasjonsanlegg fra Knapp, designet for å håndtere 6.000 ordrelinjer i timen, med rekord på 3.600 linjer per time.
  • Automatiseringen omfatter en 'A-frame' for plukking, manuelle plukkstasjoner og en 'Pack to Patient'-løsning for reseptbelagte legemidler, som Farmasiet er først med i Norden.
  • Farmasiet har investert i opplæring og rekruttering av nye medarbeidere, og har integrert automasjonen i organisasjonen for å maksimere potensialet.

Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

Frem til da hadde Farmasiet satt bort sin lagervirksomhet til tredjepartsleverandøren Prime Cargo rett nedi gata på det enorme logistikkområdet på Vestby. Samarbeidet med Prime Cargo var godt, men det er tross alt lettere å få ting nøyaktig som man vil ha det når man gjør det selv – og det er lettere å vokse.

– Vi har høye ambisjoner for lageroperasjonen vår, noe som har vært drivende for beslutningen om å gjøre det selv, men det gjør også at verdikjedeforståelsen for flere deler av organisasjonen må løftes for å få maksimalt ut av investeringen. Det er kun når lageret virkelig er en integrert del av hele organisasjonen at potensialet realiseres, og det er noe vi skal jobbe enda mer med i tiden fremover, sier logistikkdirektør Ane Wisløff-Høgestøl til MT.

PROSJEKTLEDER: Logistikkdirektør Ane Wisløff-Høgestøl har ledet flytteprosessen og jobber med og gleder seg til å få virkelig fart på sakene.

Hun har gjort grundig forarbeid før overgangen.

– Jeg tror alle som vurderer å gjøre det selv, og som er helt eller delvis avhengig av 3PL bør gjøre nøye vurderinger av hvorfor man ønsker å løse det selv, hva det vil kreve og hva det vil gi. Som alt annet, krever det mye å bli skikkelig god på noe, og drift av et lager er intet unntak og bør ikke undervurderes, sier hun.

Solid vekst

LOGISTIKK-MEKKA: Farmasiet deler bygg med Autocirc i Vestby, og er plassert mellom Optimeras lager og bygget Alligo/Tools nylig har flyttet til.

Farmasiet er landets største nettapotek, og som andre nettaktører økte omsetningen i forbindelse med pandemien voldsomt. Omsetningen ble doblet fra 2019 til 2020, og i motsetning til en del andre nettaktører, har Farmasiet fortsatt med god vekst også i årene etter 2020. I 2022 passerte omsetningen en halv milliard. Og ambisjonene er fortsatt stor vekst.

Dermed er kostnad per plukk en viktig faktor å få has på. Og det gjøres gjennom omfattende automatiseringsløsninger.

Det nye lageret er fylt av et imponerende automasjonsanlegg levert av Knapp sydd sammen med reoler, flowracks og hyller er levert av EAB. Anlegget er designet for 6.000 ordrelinjer i timen.

SYDD SAMMEN: Logistikkdirektør Ane Wisløff-Høgestøl viser den delen av plukkprosessen som fortsatt er bittelitt manuell, mens EABs Runar Bøe og Øystein Granslo følger med. EAB har levert gjennomløpsreolene det her plukkes fra, mens Knapp har levert automasjonen, blant annet conveyoren som sørger for at rett eske kommer til rett plukker på rett posisjon. Eskene svinger innom er om manuelt plukk er nødvendig etter at A-frame-løsningen har levert de varene den ska.

– Vi har bygget for vekst, og tilpasser driften etter hva vi forventer for neste planleggingsperiode. I november lå vi på mellom 4.000 og 6.200 ordre ut hver dag. Vi har i skrivende stund en timerekord på 3.600 linjer, og gleder oss til å jakte flere rekorder i tiden fremover, ivrer Wisløff-Høgestøl.

En ordre starter reisen sin i eskereiser-maskinen som påfører en unik indikator på esken. Deretter går esken til Knapps «A-frame» som er en automatisert plukkløsning hvor rundt halvparten av varelinjene kommer fra. Deretter går eskene videre til de manuelle plukkstasjonene som det er 24 av totalt. Her plukker en logistikkmedarbeider øvrige varelinjer til esken.

FØRST UTE: Runar Bøe fra EAB og Ane Wisløff-Høgestøl bivåner Knapps «Pack2Patient»-anlegg (til venstre) som Farmasiet er først ute med i Norden.

For reseptbelagte legemidler er det en ekstra flyt for å påføre doseringsetikett og utføre teknisk kontroll, dette gjøres primært av Knapp sin «Pack2Patient» som Farmasiet er først ute med i Norden, eller av en medarbeider dersom ordren ikke lar seg håndtere av automasjonen.

– Vi gjør også ekstra kontroller basert på parametere definert i vårt WMS, slik at vi kan sikre at vi leverer den kvaliteten vi mener er viktig for et trygt og seriøst apotek. Når esken er ferdig plukket og kontrollert, så passerer esken igjennom eskelukkeren før den går til utrampen som hører til det gitte leveringsalternativet, forklarer logistikkdirektøren.

Bygget organisasjon

A-FRAME: Knapps A-Frame-system er hjertet i anlegget. Her slippes rett forpakning ned på transportbåndet til rett tid, slik at det ender i rett eske. Nøkkelen her er å være nøye med påfyllingen av varer.

Det er et komplekst, men likevel oversiktlig oppsett.

– Vi så tidlig at det skulle mange puslespillbrikker på plass for å få denne automasjonen til å fungere. Det ville kreve mye av oss både som organisasjon, men også av samarbeidspartnere. Rett etter at vi tok beslutningen om eget lager på Vestby med automasjon, startet vi å tegne på og rekruttere til den nye organisasjonen, sier Wisløff-Høgestøl.

Farmasiet valgte også å legge eierskapet til prosjektet under CTO, Hilde Andersen-Gott, siden realiseringen av prosjektet var teknologitungt og krevde både endrede og nye systemer.

– Vi valgte også at prosjektet skulle styres og bemannes primært av egne ressurser. Det at vi selv kjørte og bemannet prosjektet, gjorde at vi kunne ansette personer tidlig og la dem være med å forme det vi selv skulle drifte, forteller Wisløff-Høgestøl.

Farmasiet har rekruttert cirka 25 nye medarbeidere i forbindelse med oppbemanningen mot nytt lager. Enkelte av de nye medarbeidere startet på det eksisterende lagerstedet eller rett i logistikkprosjektet for å starte opplærings- og onboardingsprosessen tidlig og for å sikre en god prosjektgruppe med nøkkelkompetanse om anlegget ved go-live.

Automasjonsprat på pauserommet

SISTE STOPP: Til slutt i prosessen går pakkene til eskelukkeren og får påført etikett, før pakken til slutt sorteres til rett utrampe for distribusjon.

– Vi hadde også omvisning av alle eksisterende medarbeidere på lageret under byggeperioden, og brukte våre interne kommunikasjonskanaler hyppig for å dele stort og smått fra prosjektet. Vi testet også det nye plukkutstyret vårt både hos vår 3PL og på vårt apotekslager, slik at nye og eksisterende medarbeidere fikk gi innspill og kjenne på utstyret. En av de første tingene vi gjorde i prosjektet var også å henge opp en tegning av automasjonen på pauserommet. Foran denne ble det ofte prat om flyt og hvordan automasjonen skulle fungere, og vi fikk flere forslag til å tenke litt annerledes for å få god flyt. Helt konkret flyttet vi plassering av varemottak og plukksone for enkelte preparater etter innspill fra medarbeidere og ledere, sier Wisløff-Høgestøl.

NYTT: Med et helt nytt anlegg oppleves selvsagt barnesykdommer. Her må logistikkdirektøren sette i gang anlegget igjen etter en liten stopp.

– Klarer dere å se noen effektivitetsgevinst/lønnsomhetsgevinst etter så kort tid?

– Vi er fortsatt i en prosjektfase og har formelt sett ikke overtatt automasjonen enda. Det betyr at totalregnstykket ikke er der vi skal ha det, men vi ser flere positive indikasjoner på at dette anlegget skal bidra godt til at Farmasiet skal nå sine resultater. Vi er i vekst, og hadde vokst ut av vårt gamle lager og vår 3PL jobbet tre skift den siste perioden for å få ut alle ordrene som kom inn. På nytt lager har vi allerede satt rekorder i antall ordre ut, og vi jobber kun et skift om dagen, sier logistikkdirektøren.

I tillegg til EAB og Knapp som har levert utstyrt og innredning, er det mange aktører som må spille på lag. Medisiner og esker kan jo ikke suse rundt i systemet i blinde.

– Spesielt viktig har det vært å få et WMS system, og vi valgte å gå for Consafe Logistics med Astro og på TMS valgte vi «Ingrid». For emballasje – esker og alt av etiketter – har vi jobbet med Døvigen, sier Wisløff-Høgestøl.

Powered by Labrador CMS