HOLDER SEG OPPDATERT: Snaut 200 lærevillige og fremoverlente logistikere besøkte Logistikk23. Onsdag 29. er det klart for Logistikk2024 på Vika Kino.

Vårens viktigste konferanse: Hold av 29. mai!

Onsdag 29. mai inviterer Moderne Transport og Logistikk Inside til Logistikk 2024. Konferansen skal hjelpe norsk logistikk til å bli lønnsom - gjennom å formidle verdifull innsikt i verdikjedestyring, bærekraft, teknologi og toll.

Publisert Sist oppdatert

LOGISTIKK 2024 - Grønn, effektiv og lønnsom

Hvor: Vika kino, Oslo

Når: Onsdag 29. mai, 08:30 – 16:00

Arrangør: Moderne Transport og Logistikk Inside, i samarbeid med Logistikkforeningen avd. Østlandet

Om konferansen: Dagskonferanse med fokus på rammevilkår for vareeiere og transporttilbydere, bærekraft innen logistikk og varetransport, teknologitrender og status for den store omleggingen til obligatorisk Digitoll fra 2025. 

Bekreftede foredragsholdere per 23. januar:

 • Ole Andreas Hagen, næringspolitisk direktør, NHO Logistikk og Transport
 • Sandra Bourbon, strategi- og forretningsutvikler, Bring Shelfless
 • Nina Stokke, freight & forwarding manager, Unil
 • Rune Berg Stiansen, administrerende direktør, DSV Road
 • Bjørn Ottersen, supply chain director, Norgips
 • Stig Løland, seksjonssjef, Tolletaten
 • Morten Høgberg, national customs & trade control manager, Kuehne+Nagel
 • Fredrik Bringager, Head of Business Development i Hive Autonomy
  • Marit Vårdal, country manager Norway, Maersk
  • Knut Gravråk. administrerende direktør, Norges Lastebileier-Forbund
   • Glenn Lund, redaktør, Logistikk Inside
   • Øyvind Ludt, redaktør, Moderne Transport

Flere foredragsholdere vil bli lagt til fortløpende. 

Påmelding og info: Logistikk2024.no

 

Onsdag 29. mai er det klart for konferansen Logistikk 2024 på Vika Kino i Oslo. Den følger de to vellykkede arrangementene Logistikk22 og Logistikk23.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger på de to konferansene vi arrangerte i 2022 og 2023, og vil spinne videre på disse erfaringene i årets utgave, forteller Øyvind Ludt og Glenn Lund, redaktører i henholdsvis Moderne Transport og Logistikk Inside.

De kan fortelle at programkomiteen er i ferd med å utforme et knallspennende program, der mange gode innledere allerede er bekreftet – se detaljer i faktaboksen eller klikk her for mer informasjon og påmelding

Bærekraft, Digitoll, teknologi og rammevilkår

«Grønn, effektiv og lønnsom» er den overordnede tematikken på Logistikk 2024, men under denne fanen skjuler det seg selvsagt mange fasetter. 

INNSIKT: Få har like solid overblikk og kunnskap om den internasjonale logistikk-utviklingen og Norges rolle i den som NHO LTs guru Ole Andreas Hagen. Han skal gi oss det store bildet, slik han gjorde i fjor og året før der.

– Det blir tredje gang vi arrangerer konferansen, og i alle de siste årene har bedrifter vært nødt til å navigere i et skiftende landskap preget av økonomisk uro og forstyrrelser i forsyningskjedene. Dette viser tydelig at vi ikke befinner oss i en midlertidig unntakstilstand, men at en stor grad av usikkerhet trolig vil være den nye «normalen». Å orientere seg i dette landskapet er en viktig bærebjelke i programmet. Vi vil blant annet gi deltagerne innsikt i makrobildet for både næringslivet generelt og transportbransjen spesielt. Når en ser de store linjene og trendene, er det også enklere å identifisere utfordringene, sier Inside-redaktør Glenn Lund.

Samtidig er man i logistikkbransjen inne i en enorm omstilling til lavere klimagassutslipp – en prosess som kan være kostbar, men som kan bidra til lønnsomhet og konkurransefortrinn på sikt om det gjøres riktig. Dette er et tema vi skal bore oss litt ned i på konferansen, blant annet med gode caser på godt samarbeid mellom vareeier og transportør.

MINGLING: Møte med kollegaer, konkurrenter, kunder og leverandører er en viktig del av opplevelsen på Logistikk2024 - her fra fjorårets konferanse.

– Som alltid vil det også bli litt rom for å snakke om ny teknologi og spennende nye muligheter. Vi vil også ta tak i et av temaene som «brenner mest» det neste året, overgangen til Digitoll og hvordan dette vil prege hverdagen til både vareeiere og transportører, legger MT-redaktør Ludt til.

Kartlegger vareeiernes logistikkbehov i 2024

De to redaktørene presenterer også de ferske funnene fra logistikkredaksjonens store årlige vareeierundersøkelse – som gjennomføres for fjerde gang.

– Undersøkelsen sendes ut til norske vareeiere i disse dager, og vi håper naturligvis på god respons også i år, forteller de.

– Vi har sett noen spennende utviklingstrekk de siste årene, blant annet innen vilje til å tenke bærekraft i transport, investeringsvilje og ikke minst vareeiernes ønske om å gjøre forsyningslinjene sikrere i en tid der det er mye usikkerhet, sier Lund.

KOS: Man kan ikke bare drive med fag, det må også sosialiseres. Dagen avsluttes på en seilskute i Oslofjorden med god mat og drikke.

– Spesielt det siste ønsker vi å finne ut litt mer om i årets undersøkelse, der vi for første gang stiller konkrete spørsmål om hva vareeierne tenker om nearshoring og om dette er noe som er aktuelt for dem, nå som mange har fått lengre forsyningslinjer fra Asia til Europa i forbindelse med uroen i Rødehavet. Dette skjer jo i kjølvannet av andre utfordringer de siste årene, med pandemi, krig i Ukraina, tørke i Panamakanalen og containerskipet Ever Given som satte seg fast i Suezkanalen i en snau uke for noen år siden. Det er derfor spennende å finne ut mer hvordan bedriftene forholder seg til dette, om de bare bygger inn litt mer robusthet i forsyningslinjene eller om de ser på muligheter for sourcing i Europa, legger han til.

Nettverksbygging

Duoen forteller at det også i år legges opp til en hyggelig nettverksmingling med båttur i Oslofjorden rett etter konferanseslutt, i samarbeid med Logistikkforeningen avd. Østlandet. Vi kan love noen meget trivelige timer, og nesten garantere strålende solskinn, behagelig temperatur og kun små krusninger på fjorden …

For mer informasjon, program og påmelding, besøk www.logistikk2024.no

 

Powered by Labrador CMS