Det har vært en lite økning i godstransporten på bane i 2022.

Liten vekst i godstransporten på skinner

Norske godstog frakter mer gods, men økningen fra 2021 til 2022 er marginal.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Utvikling i godstransport på norske skinner:

Banestrekning 2021 2022 Vekst
Nordlandsbanen139715128 %
Dovrebanen178319017 %
Østfoldbanen3203375 %
Sørlandsbanen11881179-1 %
Ofotbanen13011249-4 %
Bergensbanen11421080-5 %
Sum øvrige baner187419464 %
Totalt900592032 %

(Oppgitte tall: millioner brutto tonnkilometer og prosentvis vekst. Kilde: Bane Nor)

Totalt økte godstrafikken med tog i Norge med to prosent målt i brutto tonnkilometer, opplyser Bane Nor i en pressemelding.

Utviklingen i 2022 er på et lavere nivå enn i 2021, men trenden er fortsatt positiv.

– Vi mottar tydelige signaler fra transportnæringen om at økt bruk av jernbane er sterkt ønskelig. Hovedgrunnen kan relateres til miljø og klima, spart energi og sjåførmangel, forteller Oskar Stenstrøm, godsdirektør i Bane Nor.

Variasjoner

Det er store variasjoner i utviklingen mellom de ulike strekningene. I 2022 gikk varetransporten på Nordlandsbanen opp åtte prosent. På Dovrebanen og Østfoldbanen var veksten syv og fem prosent.

Sørlandsbanen, Ofotbanen og Bergensbanen derimot, hadde en negativ utvikling. I sør og vest var det en stor økning i 2021. Derfor er det ikke overraskende at veksten stagnerte i fjor, ifølge Bane Nor.

Nivået på Bergensbanen og Sørlandsbanen var likevel høyere enn i 2020. Reduksjonen i godstransporten på Ofotbanen henger sammen med en nedgang i frakt av malm.

Trakk seg ut

I høst varslet Green Cargo at de skulle trekke seg ut av det norske godstogmarkedet og avvikle sine togruter. Selskapet har kjørt syv daglige turer med kombitog mellom Oslo og henholdsvis Trondheim, Bergen og Stavanger. Det skapte bekymring for at gods tilsvarende 100.000 vogntog årlig skulle havne på glatte, norske vinterveier.

Det skjedde ikke. De to andre aktørene OnRail og CargoNet søkte om å overta Green Cargos ruter, og Bane Nor tildelte fem av rutene til OnRail og to til CargoNet.

– Vi er veldig fornøyde med at disse togrutene er omfordelt. Transportnæringen har gitt et sterkt bidrag til denne overgangen. Vi har hatt flere henvendelser fra de større transportkjøpene som ønsker å støtte opp om endringen, sier Stenstrøm.

Powered by Labrador CMS