Ole Andreas Hagen i PostNord er betenkt over den manglende investeringsviljen til gods på bane.

- Hva skjedde med gods på bane?

Ole A. Hagen i PostNord er ikke imponert over satsingen på skinnegående gods i statsbudsjettet for 2021, der det ikke er satt av en eneste krone til investeringer på gods på bane.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018 til 2023 står følgende:

«Regjeringen ønsker derfor at gods går på jernbane der dette er hensiktsmessig, og legger opp til at det i planperioden gjennomføres samfunnsøkonomisk lønnsomme godsinvesteringer på til sammen om lag 18 mrd. kr, hvorav om lag 5,5 mrd. kr er i første Planperiode (2018-2023).»

Jernbanesektoren ble utpekt som en vinner da statsbudsjettet ble lagt frem onsdag. Men under avsnittet «Mer gods på bane» i budsjettet er formuleringene mildt sagt vage, og det er ikke satt av en eneste øremerket krone til å bidra til mer gods på skinnegangen, og ikke ett eneste konkret prosjekt er nevnt og ingen investeringskroner er bevilget.

- Dramatisk

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Ole A. Hagen PostNord frykter for skinnegodset.

- Dette er dramatisk for godssatsingen på jernbanen. PostNord vil gjerne bruke jernbanen mest mulig både på grunn av miljø, redusert belastning av veier og ikke minst fordi jernbanen er svært konkurransedyktig når den fungerer, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Ole A. Hagen PostNord.

I inneværende Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029 ble det planlagt brukt 18 milliarder kroner på investeringer i nye godsterminaler, lengre krysningsspor og andre tiltak for å sørge for en raskere og mer pålitelig fremføring av gods på jernbanen. Hele Stortinget har stått bak denne satsingen.

Hvert år har dette hatt en egen omtale i statsbudsjettet under tittelen «Mer gods på bane». Tittelen er der i årets budsjett også, men innholdet er svært lite spesifikt:

«Vilkårene for godstransport på jernbanen skal bedres gjennom tiltak på godsterminaler, forlengelse av kryssingsspor og andre sporarbeider.» Det er kun omtale av tilskuddsordningen til godstogoperatørene, som foreslås videreført som planlagt, med 90 millioner kroner i 2021.

Konkret i 2020-budsjettet

- I budsjettet for 2020 var det listet opp 7 prosjekter til en samlet kostnad til 448 millioner kroner. Dette var alt for lite til å nå 5,5 milliarder i investeringer innen 2023, men i budsjettet for 2021 er det ikke nevnt et eneste investeringsprosjekt for godstransporten, sier Hagen.

Hvis NTP skal følges opp og det skal brukes 5,5 milliarder innen 2023, må det med andre ord kommet svært store midler i 2022- og 2023-budsjettene.

Powered by Labrador CMS