Setter søkelyset på truckene

MOLDE: Etter en rekke nesten-ulykker måtte noe gjøres. For å øke sikkerheten og forbedre truckflyten på lageret investerte Glamox i varslingssystemet SpotMe.

Publisert Sist oppdatert

Det er bedriftens truckleverandør Toyota Material Handling som har levert løsningen, som kort fortalt består av retningsstyrte IR-sensorer som monteres i lagerbygg for å registrere bevegelse i utsatte områder, som for eksempel i kryssende reolganger og i blindsoner.

Glamox hadde definert et problem, og da Toyota kort tid etter lanserte en løsning som tok tak i problemet var det nærmest bare å "løpe å kjøpe" for den suksessrike Molde-bedriften.

- Timingen var god. Det er også en rimelig investering. Kan vi hindre én eneste truckpåkjørsel har vi spart inn pengene vi har investert og mer til, sier Vidar Andreassen, Senior Logistics Consultant i Glamox. Warehouse Manager Stig Arve Myren legger til at systemet ble installert på under en halv dag og at det er tilnærmet vedlikeholdsfritt.

- Vi må bytte batterier om tre år, sier han og smiler.

Belysningssystemer

Siden den spede begynnelsen i Trondheim i 1947 har bedriften gradvis vokst. På midten av 50-tallet relokaliserte fabrikken til Molde og fremstår idag som en av tungvekterne innen komplette belysningsløsninger til forretningsmarkedet. Sluttbrukere er alt fra industribygg, skoler, sykehus og kjøpesentre, til oljeplattformer, cruiseskip, ferger og luksusyachter. Produktspekteret omfatter alt fra små spot-lights i taket til store lyskastere for cruiseskip.

Norge er det største enkeltmarkedet, men størstedelen av omsetningen stammer fra eksport. Gjennom årenes løp har man også etablert produksjon i andre land, men den største fabrikken ligger fortsatt i Molde. Det er også her man har den mest omfattende produksjonen. Mens flere andre fabrikker, som i Asia og Canada, kun har sammenstilling av produkter, har man i Molde fortsatt hånd om materialproduksjon. Det betyr også at man har omfattende råvarehåndtering, for eksempel håndtering av stålcoil'er.

Rundt 50 trucker sørger for å ivareta materialhåndteringsbehovene ved produksjonen og lageret i Molde. Det er med andre ord snakk om en truckintensiv bedrift. Og som ved de fleste andre bedrifter er tid en knapphetsfaktor. Ikke minst er bedriften "offer" for egen suksess.

- Det er stadig mer å gjøre og omsetningen øker, men det genererer i sin tur nødvendigvis mer truckkjøring, sier Andreassen.

Redusere skadepotensialet

- Har man mange nok nesten-ulykker er det jo bare et spørsmål om tid før det går galt. Etter en risikoanalyse, der vi kartla nesten-ulykkene, definerte vi noen særlige problemområder vi ønsket å ta tak i, forteller han.

Det var særlig ulykkene med størst skadepotensial Glamox ville til livs.

- Småkollisjoner der man er uheldig og kommer borti en reol, kan fortsatt forekomme, men de ulykkene med størst skadepotensial har vi forhåpentlig klart å eliminere. Etter tre måneder ser det i alle fall lyst ut. Mens vi ifjor hadde 8-10 nesten-uhell, har vi ikke registrert noen i perioden etter at vi installerte SpotMe, forteller Andreassen. Han presiserer at nesten-ulykkene han refererer til utelukkende er innen problemområdene SpotMe skal varsle om.

Høydevarsling

- Det var særlig to problemområder vi definerte. Det ene var situasjoner der truckfører kjører med tårnet oppe under underganger og mesanin. Klaringen over trucken er såpass lav at det ikke skal mye til før tårnet på trucken smeller rett i vegg eller mesanin. Dette kan gi store personskader samt materielt på truck, gods og bygningsmasse, sier Andreassen.

På vår rundtur rundt i bygget ser vi også at årtier med truckkjøring har satt sine spor i veggene i de nevnte områdene. Frykten for at det skulle smelle igjen var med andre ord ikke helt ubegrunnet.

Nå vil et lys blinke ved innkjørselen til undergangen dersom tårnet er over en viss høyde. Dette gir truckføreren et klart og lettfattelig signal om å stoppe trucken og senke gaflene. Totalt er det tre posisjoner i bygget som har en slik høydevarsling.

Varsler i "Sinsen-krysset"

- Det andre problemområdet vi ville løse var trafikken på "E6", det vil si hovedpassasjen fra produksjon til lager. Vi vil at truckene som kjører her skal kjøre mest mulig uhindret. Det siste lagerpåbygget vårt har blitt et knutepunkt med mye trafikk. Vi kaller det bare "Sinsen-krysset". Her er det trafikk i flere retninger og sikten hemmes av reoler, vegger og pallestabler. Hver gang en truck kjørte ned bakken her måtte den bremse opp for å se om det kom noen, forteller Andreassen, og viser MT det uoversiktlige krysset.

- Vi kjører hardt på Lean ved fabrikken i Molde og truckkjøringen er jo også viktig i dette perspektivet. Nå er flyten bedre ved at trucker og personer på lageret enkelt kan se om det kommer en truck ned "E6". Blinker det må man bare vente til trucken har passert, og trucken på sin side slipper å stoppe opp, forklarer han.

- Hvordan har SpotMe blitt tatt imot av ansatte?

- Responsen har utelukkende vært positiv. De føler at vi ivaretar sikkerheten deres på en god måte og det er jo et system som er intuitivt og lett å forstå. Hvis det blinker varsler det om at en potensiell farlig situasjon kan oppstå. Enklere kan det jo knapt gjøres, sier Warehouse Manager Stig Arve Myren.

Han mener også det har vært en fordel at man har funnet ut noen få områder man ville fokusere på.

- Toyota hadde kanskje helst sett at vi hadde satt opp flere sensorer rundt omkring her, for det er klart det er soner i lager og produksjon vi ikke har installert SpotMe, men jeg tror det er en fordel at vi forbeholder dette til noen få steder. Hadde det blinket "over alt" hele tiden risikerer man jo at folk mister respekten for blinklysene. Da hadde vi vært like langt, sier han.

Glamox har i første omgang valgt å kun benytte blinklys. På sikt kan det være aktuelt å også innføre lydvarsling.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->