Jarle Kjelingtveit i Coop Faghandel ser seg nødt til å sette selskapets containere på biler til Nord-Norge fremfor å bruke toget.

Coop må flytte gods fra bane til vei:
- Kan ikke stole på toget

Etter uker med stadige forsinkelser ser Coop Faghandel seg nødt til å flytte gods fra skinner til vei mellom Oslo og Narvik.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I utgangspunktet vil Coop Faghandel benytte så mye tog som mulig til sine transporter, og stort sett all varetransport til Narvik og videre nordover, settes på det såkalte ARE-toget i Oslo, kjøres gjennom Sverige og losses i Narvik.

Men nå ser selskapet seg nødt til å droppe toget. Påliteligheten og punktligheten er rett og slett ikke god nok, mener Coop.

– Vi faser godset vårt over på landeveien fra neste uke, siden det er vanskelig å stole på jernbanen, sier leder utgående transport i Coop Faghandel, Jarle Kjelingtveit, til MT.

Misfornøyde butikker

Han forteller at hele våren og sommeren hittil har vært preget av ukentlige problemer og forsinkelser, snø, flom, brann og banearbeider har skapt store forsinkelser, og misfornøyde kjøpmenn i Nord-Norge.

– Vi har merket på våre butikker i nord, at det er såpass misnøye med situasjonen nå, at vi er nødt til å sette opp lastebiler i stedet for å benytte toget, sier Kjelingtveit, og erkjenner:

– Det medfører en negativ dreining miljømessig, og også økt belastning på veiene, noe vi selvsagt gjerne skulle unngått. Dessuten er det dyrere.

Hit til godsterminalen i Narvik har Coop Faghandel sendt sine containere med tog, men nå fases containerne over på lastebil grunnet mye forsinkelser på jernbanen.

Upålitelighet visse deler av året er ikke noe nytt. Også i fjor så Coop seg nødt til å flytte gods fra planlagt jernbanetransport til lastebiler.

– Det er på vår og sommer som det er mest problemer. I fjor kjørt vi større andel bil enn tog på sommeren, og butikkene var fornøyd, forteller Kjelingtveit.

Nordlandsbanen opplever Kjelingtveit som mer forutsigbar, men her skaper plassproblemer en flaskehals.

– Vi skulle gjerne benyttet mer tog her, men kapasiteten er sprengt og det er vanskelig å utøke denne. Nye og flere tog ser ut til å vente på seg, sier han.

Etterlyser forutsigbarhet

Han mener myndighetene må på banen og sørge for bedre forutsigbarhet for dem som benytter gods på bane.

– Generelt har passasjertrafikk forrang for gods. På ARE-toget virker det som om malmtoget har prioritet foran annet gods. Så må det bli en bedre plan på vedlikeholdsarbeid. På Bergensbanen i fjor varslet Bane Nor at det skulle være arbeider mellom Voss til Bergen. Samlasterne og brukerne spurte om de kan ta dette arbeidet på sommeren. Så starter de på kort varsel opp dette arbeidet rett oppunder jul, sier en oppgitt transportsjef.

– Vi opplever av myndigheter og politikere ønsker å flytte gods fra vei til bane og sjø, uten at det ligger annet enn valgløfter i det, legger han til.

– Har hatt utfordringer

Konstituert administrerende direktør i CargoNet har forståelse for Coop Faghandels frustrasjon, men forteller at den generelle punktligheten i CargoNet er historisk høy.

Carl Fredrik Karlsen, konstituert administrerende direktør i CargoNet, som kjører ARE-toget, mener at den kvaliteten selskapet leverer på strekningen Alnabru-Narvik generelt er god, men erkjenner er at det har vært noen utfordringer de siste ukene.

– Det er slik at kvaliteten har vært relativt bra gjennom vinteren, og vi opplever at den totalt sett har vært ganske god. Men vi ser de siste ukene at kvaliteten på strekningen Alnabru – Narvik har vært preget av betydelige banearbeider, og at vi en periode ble preget av forsinkelser på grunn av flom og snøsmelting, sier Karlsen til MT.

Banearbeidene i Sverige gjør de lange togene fra Oslo svært sårbare ved små forsinkelser. Kommer toget noen minutter for sent til der banearbeidene skal skje, kan de risikere å måtte vente i flere timer før de får kjøre videre.

– Derfor har vi et ekstra fokus på avgangspunktligheten fra Alnabru, sier Karlsen.

– Historisk god punktlighet

Han forteller videre at punktligheten til CargoNets godstog i 2020 var historisk høy.

– Vi rapporter på om toget ankommer stasjon og utleverer godset når vi sier vi skal. Totalt var 96 prosent av togene i så måte tide i 2020. Over de siste årene har punktligheten styrket seg hvert år, og vi har trua på at punktligheten skal fortsette å holde seg på et høyt nivå også fremover, sier Karlsen.

Powered by Labrador CMS