Den nye terminalen skal ligge på den såkalte Sikta-tomta, mellom gravlunden og veien til venstre i bildet.
Den nye terminalen skal ligge på den såkalte Sikta-tomta, mellom gravlunden og veien til venstre i bildet.

Sa ja til jernbaneterminal i Larvik

Larvik kommunestyre vedtok onsdag, med 25 mot 15 stemmer, å la Larvik Havn KF få etablere en midlertidig jernbaneterminal på Sikatomta, slik store kunder har etterspurt.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter flere år med planlegging, blandet med tidvis optimisme og tidvis motgang, vekte onsdagens vedtak i Larvik kommunestyre stor glede i havnen – naturlig nok.

- Dette er en stor dag for alle involverte aktører, og en viktig milepæl som er nådd for oss i Larvik Havn. Av hensyn til havnens fremtidige utvikling, og for å styrke lokalt næringsliv, er vi svært glade for å kunne realisere dette prosjektet, sier markedssjef Beate Palmgren.

- Tilrettelegging av infrastruktur for lokalt næringsliv, er en sentral oppgave for Larvik Havn. Nå kan vi tilby en effektiv og miljøvennlig jernbaneløsning, slik at vareeier effektivt kan flytte sitt gods fra vei til sjø og bane, og derigjennom bidra til reduksjon av utslipp og reduksjon av tungtransport på vei, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

Store virksomheter

Her blir det igjen godsaktivitet fra høsten.
Her blir det igjen godsaktivitet fra høsten.

Det var i fjor høst at Bergene Holm AS, papirfabrikken Norske Skog Saugbrugs i Halden og Greencarrier henvendte seg til Larvik Havn. Ønsket de kom med, dreide seg om å ta i bruk jernbanesporene og terminalområdet tilknyttet Larvik havn, for frakt av tømmer og flis mellom Larvik og Halden. Tømmer og flis går til Halden, mens sagtømmer av langt bedre kvalitet kommer tilbake til Larvik.

Sikatomta ble siste gang brukt som jernbaneterminal i 2012, og har siden det vært brukt til blant annet lagring av tømmer.

- Et steg av gangen

Bergene Holm AS har sitt hovedkontor i Larvik. Bedriften er leverandør av trelast til byggevarehandel og kunder i inn- og utland.

- Vi setter veldig stor pris på at det ble et positivt vedtak i kommunestyret. Dette er ett av mange viktige, små tiltak for å redusere de negative klimapåvirkningene. Hvis vil ikke kan ta ett steg, hvordan skal vi komme i mål? påpeker administrerende direktør i Bergene Holm AS, Erland Løkken overfor Moderne Transport.

Samarbeidspartneren i Halden er Norske Skog Saugbrugs. Administrerende direktør Kjell Arve Kure påpeker også miljøfaktoren.

- Jeg vil si at dette er en gledelig nyhet. Beslutningen tatt av Larvik kommunestyre vil gagne miljøet og redusere CO2, når tømmer og flis nå overføres fra vei til bane. Dette er en viktig beslutning for bærekraft, slår han fast. Kure forteller at Grenland Rail som skal trekke toget har vogner og lokomotiver klare.

Klar i september?

Jan Fredrik Jonas forteller at havneadministrasjonen nå vil fortsette jobben med å få Sikatomta ferdig til bruk. Det er også jobbet parallelt samtidig med den kommunale behandlingen, slik at mye skulle være klart, om det ble et positivt vedtak onsdag 16. juni. Det er mange ting som fremdeles skal på plass – eksempelvis klargjøring sammen med Jernbanetilsynet og hele to veimyndigheter. Ved Sikatomta er det en rundkjøring, hvor den ene veien er riksvei og den andre er fylkesvei.

- Når tror dere at det første tømmertoget kan ankomme den midlertidig terminalen?

- Målet er september, men det avhenger helt av prosessen, påpeker Beate Palmgren og Jan Fredrik Jonas.

Sagt under behandlingen

Kommunedirektørens forslag til vedtak gikk på å avslå søknaden. I sin innstilling til kommunestyret skriver hun «Kommunestyret vurderer at tiltakene medfører vesentlig ulempe for omgivelsene og avslår søknad om midlertidige tiltak og midlertidig bruk av Sika-tomta».

Slik ble det ikke.

Planutvalgets og formannskapet hadde i tur og orden vedtatt at søknaden kan godkjennes med spesifikke vilkår, som begrenser ulempene for omgivelsene. En mer permanent bruk av Sikatomta som godsterminal, må gå gjennom en regulerings prosess. Midlertidig bruk, som det her søkes om, anses som et prøveprosjekt.

Dorthe Kyvik Bårnes (KrF) var for å støtte prøveprosjektet, men foreslo at Larvik Havn går i dialog med kirkevergen for å sikre erstatning for parkeringsregler som blir borte når terminalen etableres. Hvilket ble vedtatt som tilleggsforslag.

- Alle prosjekter har også negative konsekvenser. Men også positive ringvirkninger. Andre prosjekter på tomta, for eksempel boliger eller forretninger, ville gitt mer trafikk i Øya-krysset enn det en terminal gir. Det dreier seg om å trygge arbeidsplasser, også hos Bergene Holm. Transport på vei er dyrere for Bergene Holm – og dyrere for miljøet. Dette tegner et bilde som utnytter naturressurser på en god måte, påpekte Sven Marius Utklev Gjeruldsen-Halle (H) under behandlingen i kommunestyret.

Høyre, som i mange år gikk som «næringslivspartiet», kan se ut til å ha endret seg i Larvik. Der var Høyre delt i saken om en midlertidig terminal på Sikatomta. Erik Bringedal (H) var i mot og hevdet at «Larvik havn vil på sikt at det blir en permanent terminal her». Dét har Larvik Havn avkreftet flere ganger. På lang sikt ønsker havnen at jernbanesporet blir lagt helt ned på havneterminalen og at all jernbaneaktivitet for gods går derfra.

- Det er kun et prøveprosjekt. Jeg er sikker på at Larvik havn vil sørge for å belaste omgivelsene så lite som mulig, sa Hugo Skau Carlsen (Ap). Janne Ekmann fra samme parti mente at Larvik trenger utvikling. Ekmann la til:

- Dette er det verdt å satse på. Bra for miljøet og bra for Larvik

Powered by Labrador CMS