Med en togterminal i Larvik kan tømmer og flis fraktes effektivt til Halden.

Søker om godstog til Larvik Havn

Havnestyret i Larvik søker om å bruke en tomt ved siden av havna til mottak av godstog.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Havnestyret i Larvik vedtok på møte torsdag 21. januar, å søke kommunen om dispensasjon til å bruke den såkalte Sika-tomta til mottak av godstog. Årsaken er pågående henvendelser fra næringslivsaktører.

- Vi er godt fornøyde med dagens vedtak, og håper nå at vi snart vil se tog inne på terminalområdet i Larvik havn, uttaler havnedirektør Jan Fredrik Jonas til Moderne Transport.

Havnedirektør Jan Fredrik Jonas i Larvik.

Bakgrunnen for vedtaket er at Bergene Holm AS, papirfabrikken Norske Skog Saugbrugs i Halden og Greencarrier i høst henvendte seg til Larvik Havn med ønske om å ta i bruk jernbanesporene og terminalområdet tilknyttet Larvik havn, for frakt av tømmer og flis til og fra Larvik.

Prosjektet innebærer å starte opp en ny transportløsning for tømmer og flis på jernbane mellom Larvik og Halden. Transportløsningen er basert på transport av produkter fra Bergene Holm i Larvik østover til Norske Skog Saugbrugs. Transportene østover vil bestå av en omtrentlig 50/50 fordeling av flis fra sagbruket på Amundrød nord i Vestfold og massevirke fra omkringliggende skoger. I retur vil Bergene Holm transportere sagtømmer fra Halden-området til sagbruket på Amundrød. Dette er et forretningsmessig svært viktig prosjekt med store miljøgevinster.

Ukentlig

Den såkalte Sika-tomta er området som ligger brakk mellom gravlunden og veien like nord for Larvik Havn.

Havnedirektøren forklarer videre at prosjektet innebærer ett ukentlig tog med ankomst- og avgang fra Larvik på sen kveld/natt med svært liten påvirkning på den lokale veitrafikken, herunder ankomst og avgang på fergen til Hirtshals. Toget vil lastes/losses av Greencarrier inne på terminalområdet, og opereres av Grenland Rail. Toget vil primært gå Vestfoldbanen, sekundært Bratsbergbanen/Sørlandsbanen på vestsiden av Oslofjorden.

- Tilrettelegging av infrastruktur for lokalt næringslivet er en sentral oppgave for Larvik Havn. Ved å tilby en effektiv og miljøvennlig jernbaneløsning, legges det til rette for at vareeiere effektivt kan flytte sitt gods fra vei til sjø og jernbane, og derigjennom bidra til reduksjon av utslipp og tungtransport på vei. Av hensyn til havnas fremtidige utvikling, og for å styrke lokalt næringsliv, er vi svært positive til å realisere dette prosjektet, påpeker Jan Fredrik Jonas.

Rask oppstart

Transportløsningen er allerede startet opp, basert på bruk av Borgestad i Skien som terminal. Det første toget hadde avgang fra Borgestad 20. november 2020. Siden prosjektet er svært viktig for hovedaktørene Bergene Holm og Norske Skog, har man prioritert en rask oppstart.

Selv om terminalløsningen på Borgestad fungerer, er den ikke optimal. Arealet er begrenset, og Borgestad ligger 40 km i feil retning fra sagbruket på Amundrød. Som en konsekvens øker de lokale transportkostnadene på bil i betydelig grad og svekker økonomien i prosjektet. Miljøgevinstene reduseres tilsvarende.

Bergene Holm og Norske Skog ønsker derfor å flytte denne virksomheten til Larvik havn så snart det er mulig. En lokalisering i Larvik havn vil styrke prosjektet i betydelig grad for begge aktørene.

Kommunen avventet plan

I 2018 stoppet arbeidene med å sette i stand jernbanesporet til Revet og bygge terminal på Sika-tomta. Årsaken var at Larvik kommune ønsket å få en kommende reguleringsplan ferdig og vedtatt, før en søknad om en mer permanent, men enkel, terminal blir behandlet.

Les saken: Politikerne grep inn - Larvik Havn tapte millioner

- Basert på kundehenvendelsen har Larvik Havn jobbet med å med å utarbeide en søknad til Larvik kommune i henhold til vedtaket, som ble fattet 13. juni 2018 i Larvik kommunestyre. Der åpnes opp det opp for midlertidig bruk av arealet inntil planavklaring foreligger, forutsatt en søknad til Larvik kommune etter plan- og bygningsloven. Med et positivt vedtak i havnestyret, søker vi nå, forklarer havnedirektøren.

Reguleringsplanen for Larvik kommune skal for øvrig behandles politisk i februar.

Powered by Labrador CMS