Her vil JBV sende godstogene

Planene om ny godsforbindelse til Alnabru skaper strid.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Jernbaneverket (JBV) vil etablere en forbindelse til godsterminalen på Alnabru, med avgreining fra Østfoldbanen.

I en rapport anbefaler JBV avgreiningen ved Kolbotn stasjon. Godstog som kommer til og fra Ski vil benytte det nye godssporet. Store deler av den nye godsbanen planlegges i tunnel.

Ordfører Ildri Eidem Løvaas (H) i Oppegård forteller til Oppegård Avis at hun er svært kritisk til Jernbaneverkets planer.

Kraftig vekst

I 2011 passerte 17 godstog gjennom Østfoldbanen daglig. Jernbaneverket planlegger å doble dette antallet etter at Follobanen åpner i 2021. I 2040 planlegges det for nesten 70 godstog i døgnet på strekningen.

Godstogenes lengde varierer fra 450 til 600 meter. For å øke kapasiteten og avlaste veitrafikken er det lagt en strategi for at det skal kjøres mye lengre og tyngre godstog, inntil 750 meter eller 1500 tonn.

Av de grenseoverskridende tog er det bare tre tog som berører strekningen Ski – Oslo i dag. Når det gjelder grenseoverskridende godstransport på bil, er denne nå anslått til rundt 2300 vogntog i døgnet over Svinesund.

– Brudd på helseloven

– Denne løsningen er ennå ikke besluttet, og vi vil fortsatt jobbe for en annen løsning for godstrafikken. Vi er i dialog med Jernbaneverket og har fått ordfører i Ski og byråd i Oslo på felles uttalelser, sier Oppegård-ordføreren som har jobbet med saken i tre år.

Løvaas er meget bekymret for økt støy og økt godstrafikk av farlig gods, noe som kan føre til store helseproblemer hos innbyggerne.

– Det betyr brudd på folkehelseloven, sier Løvaas som også viser til at godsløsningen ved Kolbotn skaper synlige inngrep og konflikter i lokalmiljøet.

Separat bane mot sør

JBV har sett på flere alternativer for en ny godsforbindelse mot sør, og de mener at alternativet Kolbotn-Alnabru har best måloppnåelse totalt sett. Alternativene skal utredes etter at en ny Nasjonal transportplan (NTP) er ferdigstilt i 2018.

JBV konkluderer i sin rapport at avgreiningen Kolbotn-Alnabru er en tydelig start på en separat bane for gods mot sør. Ifølge rapporten vil denne banen gi mulighet for å kjøre godstog hele døgnet mellom Ski og Alnabru uten hjelpelokomotiv for de tyngste togene. Løsningen frigjør også kapasitet på Østfoldbanen mellom Oslo S og Kolbotn, og gir muligheter for økt frekvens for persontog.

Last ned utredningsdokumenter fra JBV her.

Fakta

* Godskorridoren gjennom Østfold og Akershus er landets desidert største. Hele 80% av alt stykkgods som kommer fra utlandet som ikke kommer inn med skip, kommer gjennom Østfoldbanen. Det fraktes fem ganger så mye gods gjennom denne korridoren enn for eksempel mellom Oslo og Trondheim.

* Østfoldbanen er 170,1 kilometer lang og går fra Oslo S til Kornsjø og riksgrensen (mot Gøteborg). Banen ble åpnet i 1879 og fikk elektrisk drift i 1940. Den har i dag stor trafikk av både person- og godstog. Banen har 23 stasjoner og holdeplasser med persontrafikk.

Kilde: Jernbaneverkets utredning om godsforbindelse Alnabru, oktober 2013

Her er traseen JBV anbefaler: 

Powered by Labrador CMS