Oslofjorden ligger der, som en lett tilgjengelig og miljøvennlig transportåre. Nå jobber flere aktører for at den skal brukes mer.

Reduser utslippene – bruk Oslofjorden

«Alle» skal redusere sine utslipp. Målene for det grønne skiftet er omfattende. Bare i Oslo-området fraktes daglig tusenvis av lastebillass på kryss og tvers og deponeres på steder det gjerne ikke er ønsket. Slik kan det ikke fortsette.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det mener ti av de største aktørene i bransjen.

Nå tenker de nytt.

Sammen.

Samarbeidet skal kunne effektivisere skipstransport, skape grunnlag for bygging av nye, utslippsfrie skip, skape nye arbeidsplasser og fjerne biler fra vegene.

Det er Oslo Havn som melder dette.

- Enormt potensial

Hans Petter Johannesen, utviklingssjef i Skanska og Viken Miljøpark AS, en av de aller største entreprenørene her i landet har en klar oppfatning:

- Oslofjorden er en transportåre for overskuddsmasser ut fra de bynære områdene. Fjorden representerer et enormt potensial for miljøvennlig transport.

Noen mil lenger sør, langs Drammensfjorden ved Verket i Asker produserer Svelviksand sand- og singelprodukter til asfalt og betongindustrien. Mottakerne er store aktører som NorBetong og Unicon i Oslo, som leverer til entreprenører som Skanska.

I dag brukes i all hovedsak skip for denne frakten fra Svelvik til Oslo. Men skipene som er tilgjengelige er gamle, lite miljøvennlige, og de returnerer ofte tilbake fra Oslo til Svelvik uten last.

Vil samarbeide

På havna i Oslo møttes for kort tid siden Svelviksand, Unicon og NorBetong, en rekke entreprenører som Skanska, Veidekke, NCC, NRC i tillegg til NOAH og Oslo Havn. Formålet var å identifisere fraktbehov for grønne skip i Oslofjorden og vurdere mulige løsninger til beste for alle deltakerne.i

Skanska som er entreprenør for Fornebubanen og flere parseller på E18 Vestkorridoren, og Veidekke som er entreprenør på en parsell på Fornebubanen, skal i Bærum alene håndtere flere millioner tonn overskuddsmasse de neste fem-seks årene.

Dette gir mulighet for resirkulering av overskuddsmassene.

Oslo-Svelvik tur/retur

Skanska, NRC og Veidekke kan komme til å frakte masser fra sprenging og graving i Oslo-området til Svelvik. Der kan man behandle og gjenbruke massene, som innsatsfaktorer i betong og asfaltproduksjon. Dette betyr at skipene som frakter sand og singel til Oslo, også kan fylles med overskuddsmasse på returen til Svelvik.

- Vi ønsker å ta imot og videreforedle slike overskuddsmasser, bekrefter Stig Skarbø. Han er konsernsjef i Stange gruppen/Svelviksand.

Positiv effekt

Han fortsetter:

- Ved å flytte transporten av overskuddsmasser fra vei til sjø, vil man redusere trailertrafikken ut fra Oslo-området med inntil 3 millioner kilometer eller 75 ganger rundt jorden pr. år. Og – i stedet for at disse massene er et problem, blir de en ressurs som også vil skape nye arbeidsplasser. Inntil 25 nye arbeidsplasser for oss alene.

Sirkulærøkonomi i praksis

På tilsvarende måte som «alle» har mål om å redusere utslipp, har «alle» mål om å skape mer sirkulærøkonomi, gjenbruke ressurser. Ikke minst gjelder det byggebransjen.

Skanska har eksempelvis som mål å gjenvinne 80 prosent av sine 'overskuddsmasser'.

Dersom arbeidet som nå er i igangsatt av de ti nevnte og store aktørene gir resultater, kan nye, utslippsfrie skip operere innenfor en kostnadsramme som er økonomisk fordelaktig sammenlignet med dagens transport, opplyser Oslo Havn.

Trenger forutsigbarhet

Eric Stauset, administrerende direktør i Unicon, konkretiserer nærmere:

- Som en ledende leverandør av ferdigbetong, søker Unicon nye måter å redusere miljøavtrykket vårt på. Vi ser nå for oss en spennende fremtidig løsning, hvor vi kan la elektrisk drevne skip autonomt frakte sand og grus i Oslofjorden, sier han.

Unicon produserer ferdig betong på Sjursøya. Konkurrenten NorBetong skal åpne ny fabrikk samme sted til sommeren. For de to produksjonsbedriftene er sikker og forutsigbar tilgang til stein og sand til betongfabrikken, helt sentralt.

NorBetongs administrerende direktør Otto Poulsen er like klar i sin uttalelse:

- NorBetong har stort fokus på miljøvennlige løsninger og er svært interessert i langsiktige avtaler for nullutslipps transport på Oslofjorden.

Grønt initiativ

Det var Grønt Skipsfartsprogram - GSP, som tok initiativet til å bringe disse ti store aktørene sammen. Ti aktører som i det daglige konkurrerer om kontrakter for bygg og anlegg i Oslo og omegn. GSP vil jobbe videre sammen med aktørene, for finne frem til mulige sjøbaserte transportløsninger med mål om hvordan disse kan realiseres, opplyser Oslo Havn.

Narve Mjøs, direktør for Grønt Skipsfartsprogram, er imponert over at ti store aktører nå forener krefter og målsettinger på en slik måte.

- Når uavhengige partnere kan søke løsninger til felles beste, er jeg overbevist om at grønne skip vil bli konkurransedyktige. Prosjektet passer perfekt inn i «Veikartet for grønn skipsfart», som ble overlevert til Klima- og miljødepartementet i begynnelsen av januar.

- Jeg gleder meg til å følge dette prosjektet videre. Kanskje kan vi ha nye skip uten utslipp, i Oslofjorden om et par-tre år, avslutter Mjøs.

Powered by Labrador CMS