NY MIDLERTIDIG KAI/LEKTER: For å kunne fjerne dagens utskipningsanlegg og frigjøre området på sørsida av Verket ønsker Stange Gruppen nå å bygge en ny, midlertidig kai, eller lekter, i Dramstadbukta som kan benyttes til å ta i mot rene overskuddsmasser fra utbyggingsprosjektene langs Oslofjorden. Tegning: Asplan Viak
NY MIDLERTIDIG KAI/LEKTER: For å kunne fjerne dagens utskipningsanlegg og frigjøre området på sørsida av Verket ønsker Stange Gruppen nå å bygge en ny, midlertidig kai, eller lekter, i Dramstadbukta som kan benyttes til å ta i mot rene overskuddsmasser fra utbyggingsprosjektene langs Oslofjorden. Tegning: Asplan Viak

Vil ta massene sjøveien

To millioner lastebilturer med masser er i spill i forbindelse med store utbygginger i Oslo-området. Stange Gruppen ønsker å sørge for at så mye som mulig av massene tar sjøveien.

Publisert Sist oppdatert

Stange Gruppen eier sand- og grusprodusenten Svelviksand AS, som i over 100 år har vært en betydelig leverandør av sand- og singelprodukter til asfalt- og betongindustrien. Det er benyttet råvarer fra Svelviksand i betongen til de fleste bygg og anlegg i Oslo-området.

Svelviksand selger årlig ca. 800.000 tonn sand og singel, og uttaket på Verket er et av landets største. Nå ønsker Svelviksand AS også å foredle overskuddsmasser fra de store bygge- og samferdselsprosjektene i Oslofjord-området.

FRILUFTSOMRÅDE OG NY VIRKSOMHET: Dersom de nye planen blir godkjent kan område selskapet disponerer på sørsiden av Verket frigjøres til friluftformål eller til de formål som måtte være ønsket lokalt. I tillegg vil det bli tilrettelagt for et stort antall nye sirkulære og grønne arbeidsplasser på de ferdig utfylte områdene til Svelviksand. I dag går massene via transportbånd ut på sydsiden av halvøya, slik Google-kartet nedenfor viser. Tegning: Asplan Viak
FRILUFTSOMRÅDE OG NY VIRKSOMHET: Dersom de nye planen blir godkjent kan område selskapet disponerer på sørsiden av Verket frigjøres til friluftformål eller til de formål som måtte være ønsket lokalt. I tillegg vil det bli tilrettelagt for et stort antall nye sirkulære og grønne arbeidsplasser på de ferdig utfylte områdene til Svelviksand. I dag går massene via transportbånd ut på sydsiden av halvøya, slik Google-kartet nedenfor viser. Tegning: Asplan Viak

– Det dreier seg prosjekter som E18 Vestkorridoren, Ringeriksbanen og E16, E16 Bjørum-Skaret, ny vannforsyning Oslo, Asker og Bærum vannverk og Fornebubanen. I tillegg til kommer planlagte stor-utbygginger som Oslofjordtunnelen byggetrinn 2 og riksvei 23 Spikkestad-Lier som ikke er regnet med her. Det betyr at bare de pågående prosjektene vil kunne medføre rundt 25 millioner kubikk med masse og minst to millioner lastebil-turer på veiene våre samt enorme miljøbelastninger, sier konsernsjef Stig Skarbø.

Ny kai gir muligheter

For å spare samfunnet for de miljøbelastningene, ønsker Stange Gruppen å etablere en ny kai i Dramstadbukta, slik at massene fra Svelviksand på Verket i Hurum kan fraktes sjøveien, og Stange Gruppen har sendt inn forslag til Asker kommune om etablering av ny kai. I dag kan masser fra Verket leveres til skip via et transportbånd og en kulvert, men systemet har sine begrensninger.

- Innseilingen der må mudres hvert annet eller hvert tredje år, og det er begrenset hvor store skip vi kan ta imot der. Dessuten kan vi ikke få levert masser sjøveien uten en kai, sier Skarbø til MT.

Et av poengene vil være å få god tilgang til masser fra de store samferdselsprosjektene, uten at det skal generere enorme mengder lastebiltrafikk.

- Vi mangler rett og slett stein som vi kan foredle. Mye av det vi sender herfra går til fabrikker på Sjursøya, og om vi kunne fått tilbake stein på båter som ellers går tomme, vil det være vinn-vinn, sier Skarbø.

- Godt for lokalmiljøet

NYE PLANER: Denne ledertrioen i Stange Gruppen lanserer nå planer for Svelviksand som kan løse deler av utfordringen med prekær mangel på areal til overkuddsmasser fra de store utbyggingsprosjektene i Asker-, Bærum- og Oslo-området. Fra venstre: Økonomisjef Bernt Hellerud, styreleder Øyvind Kaspersen og konsernsjef Stig Skarbø.
NYE PLANER: Denne ledertrioen i Stange Gruppen lanserer nå planer for Svelviksand som kan løse deler av utfordringen med prekær mangel på areal til overkuddsmasser fra de store utbyggingsprosjektene i Asker-, Bærum- og Oslo-området. Fra venstre: Økonomisjef Bernt Hellerud, styreleder Øyvind Kaspersen og konsernsjef Stig Skarbø.

Styrets leder i Stange Gruppen AS, Øyvind Kaspersen, påpeker at en ny kai, eller lekter, i Dramstadbukta vil bety at dagens utskipningsanlegg kan fjernes og at dette området på sørsiden av Verket kan frigjøres til friluftformål eller til de formål som måtte være ønsket lokalt.

– Planene våre på Verket vil med andre ord medføre økt allmenn tilgjengelighet for innbyggerne i området, og i tillegg vil planene tilføre Asker kommune et betydelig antall nye sirkulære og grønne arbeidsplasser, sier styrelederen.

Prosjektet får også støtte fra blant andre Bærum Ressursbank, Oslo Havn og flere av de største massetransportørene i regionen.

– Dette er et veldig spennende og interessant prosjekt som innebærer både gjenvinning av masser og viktig utnyttelse av eksisterende areal som så tilbakeføres til det opprinnelige. Så dette er både grønt, miljøvennlig og langsiktig, uttaler prosjektdirektør hos Bærum Ressursbank; Tore Gulli som nylig var på en befaring i området.

Svelviksand AS

  • Etablert i 1915, og leverer sand- og singelprodukter.
  • Har anlegg på Verket i Hurum og Kilemoen på Ringerike er en betydelig leverandør til byggeindustrien i Østlandsområdet.
  • Svelviksand er også landets største leverandør av tørket sand til mørtelindustrien.
  • Har en årlig omsetning på cirka 1.000.000 tonn og 100 million er kroner.

– Dette initiativet støttes og ønskes også veldig velkommen av oss i Skanska samt av NRC og selskapet Gunnar Knutsen som er de største massetransportørene i Viken-regionen, sier utviklingssjef Hans Petter Johannessen i Skanska Industrial Solutions.

Halverer miljøavtrykket

Også forretningsutvikler ved Oslo havn, Carl Johan Hatteland, er svært positiv til de nye planen.

– Svelviksand har vært strategisk viktig og veldig sentral i forbindelse med utviklingen i Oslo-området. I tillegg til at produktene derfra er veldig konkurransedyktige så sørger de også for at miljøavtrykket fra den betongen som leveres blir halvert i forhold til det som hadde vært alternativene. Og når de nå også satser på gjenvinning så dekker jo de et viktig udekket behov for både små og store utbyggingsaktører i vårt område. Så disse planene er en vinn-vinn-løsning både for miljøet og for bransjen, sier Hatteland.

Opera-strand

Det kan for øvrig nevnes at sanden på den nye Operastranda i Oslo sentrum, kommer fra Svelviksand. 1700 tonn med finkornet sand som nå utgjør en helt ny sandstrand ved Operaen i Bjørvika.

– Det er flere grunner til at vi har valgt sand herfra. Den viktigste er kanskje at vi vil bruke kortreiste materialer for mindre transport og mindre utslipp, påpekte andre prosjektleder for Bjørvika Infrastruktur, Vegar Bergum overfor Svelvikposten.

Powered by Labrador CMS