Det manglet bare noen hundre containere på at containervolumet over Oslo Havn skulle bikke 300.000 i fjor.

Oslo Havn går bedre enn noen gang

En endret strategi har gitt Oslo Havn et tilbakelagt 2022 med rekordinntekter – og også flere rekorder innen godsomsetning.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den totale godsomsetningen endte på 5,9 millioner tonn i fjor – og nærmer seg det nivået Oslo Havn hadde før pandemien slo ned.

- I 2023 forventes ytterligere inntektsøkning for gods- og passasjer segmentene, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Container og bil

Det ble atter en ny «all-time high» for container over Oslo Havns kaier i fjor, nærmere bestemt 299.213 TEUs. Dette er en økning på 2,7 prosent i forhold til 2021 eller 7.760 TEUs.

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen

- Det lå lenge an til å bli godt over 300.000 TEUs, men med den siste halvannen måneden droppet antall TEUs signifikant i forhold til 2021, opplyser kommersiell direktør Einar Marthinussen.

59.960 personbiler og nyttekjøretøy kom inn til Norge med bilskip til Oslo. Det var 2.930 flere kjøretøy, eller en økning på 5,4 prosent, enn i 2021.

Nærmer seg 2019-nivå

- Annet stykkgods, som også inkluderer gods transportert på utenriksfergene til Color Line og DFDS, stod for 614.000 tonn i 2022, en vekst på over 100.000 tonn. Dette er en økning på 19,6 prosent sammenlignet med tall for 2021. Det var likevel 14 prosent under 2019-nivået, sier Marthinussen.

Han fortsetter:

- Volumet på fergene har vokst med 80.000 tonn fra 2021. Likevel ligger det 85.000 tonn under 2019- nivå. Dette skyldes i stor grad bortfall av Stena Lines gods. De øvrige stykkgodsvolumene på 115.000 tonn fraktes med sideportskip og bulkskip. Oslo Havn forteller at hoveddelen består av veisalt, byggprodukter og RDF – Refuse Derived Fuel – til forbrenning på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud.

Bulk

- Segmentet tørrbulk stod for nær 1,7 millioner tonn i 2022. Veksten var på 6,9 prosent fra 2021. Likevel ligger volumet 80.000 tonn under 2019-nivået. Det meste består byggeråstoff som sement, sand, pukk og deponimasser. De øvrige volumene består hovedsakelig av landbruksprodukter (115.800 tonn) og jern- og stålprodukter (130.000 tonn), fortsetter kommersiell direktør.

- Segmentet våtbulk stod for 1,8 millioner tonn i 2022, en vekst på 14,7 prosent fra 2021. Det var likevel 215.000 tonn under 2019-nivået. En vesentlig andel av veksten er flydrivstoff. Dette fordi folk igjen reiser mer, påpeker han.

- Bedre miljøgevinst

- Vi er svært fornøyde med at havnedriften, vår kjernevirksomhet, har blitt mer lønnsom. Prisene i Oslo Havn har tradisjonelt vært lave, for å få skipene til å seile gjennom hele Oslofjorden inn til Oslo, men vi øker prisene gradvis. I henhold til strategiplanen definerer vi ingen andre havner som våre konkurrenter. Det gir bedre miljøgevinst at godset kommer nærmest mulig dit det skal.

Samtidig skal prisene være så lave at sjøveien kan konkurrere med lastebiltrafikken. Vi ønsker å flytte mest mulig gods fra vei til sjø. Det er mer miljøvennlig, påpeker Einar Marthinussen.

Positiv endring

- Oslo havnestyret vedtok i juni 2022 gjeldende strategiplan. Denne definerte syv forretningsområder, som skal drives på forretningsmessige prinsipper innenfor de rammer som gitt av lovgiver, eier og havnestyre. Vi ser allerede resultatene av vår endrede strategi, hvor Oslo Havn aldri har hatt høyere inntekter. Et tydeligere ansvar og fokus på forretningsmessig drift bidrar til økte muligheter for å gjennomføre våre mange vedlikehold og fornyelsesbehov – samt å tilrettelegge for en økning i miljøvennlig sjøtransport, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Moderne Transport får opplyst at om lag 75 prosent av Oslo Havns driftsinntekter kommer fra havnerelatert virksomhet. Det inkluderer skipsanløp, håndtering av gods og passasjerer samt tilhørende landareal og bygg.

Salgs- og leieinntekter økte med 25 prosent til 409,349 mill. kroner. Driftsinntekter økte med 27,4 prosent til 448,566 mill. kroner. Brutto driftsresultat forbedret seg med hele 106,6 prosent til 96,685 mill. kroner

Kostnadene kuttes

Oslo Havn har også høye kostnader og skal kutte kostnader og driver mer effektivt, blir vi fortalt.

- Økonomien påvirkes av internasjonal og nasjonal økonomi. Det forventes en resesjon i Norge første halvår 2023. Det vil sannsynligvis bety lavere godsmengder innenfor noen av våre segmenter, sier sier Ingvar M. Mathisen – og avslutter:

- Kostnadene skal kuttes med 12 prosent i 2023. Oslo Havn er godt rustet til å møte nedgangstider. Vi gjør mange grep for å styrke kontantstrømmen og bli mer arealeffektive.

Powered by Labrador CMS