Ingen av containerskipene som regelmessig anløper Sjursøya, er klargjort for landstrøm:
Ingen av containerskipene som regelmessig anløper Sjursøya, er klargjort for landstrøm:

Søker miljøbevisst rederi

Oslo Havn bygger landstrømanlegg for containerskip på Sjursøya. Men hvem skal bruke anlegget?

Publisert Sist oppdatert

Landstrømanlegget for containerskip hos Yilport Oslo er klart til bruk i 2024, opplyser Oslo Havn.

– Havnene i Norge bygger landstrømanlegg nå som det finnes Enova-støtte. Det finnes rundt to hundre landstrømanlegg i Norge allerede. Problemet er at containerskipene ikke tar de i bruk. Nå inviterer vi rederiene til å bli med på utviklingen, sier Heidi Neilson, seksjonsleder plan og miljø i Oslo Havn.

Grønne korridorer i skipsfarten starter med landstrøm. En grønn korridor er en utslippsfri logistikkrute fra start til mål. Fornybare drivstoff kombinert med batteri som rekkevidde-forlengere, gir grønne korridorer.

Viser liten vilje

Fra 2030 er containerrederiene i EU pålagt å benytte landstrøm ved landligge.

– Ingen av containerskipene som regelmessig anløper havnene i Oslofjorden er klargjort for landstrøm. Rederiene viser liten vilje til å investere i skipene, som ofte er gamle. Dette på tross av en relativt lav ombyggingskostnad, sier Neilson.

VIL HJELPE REDERIENE: - Vi trenger bare ett eller to containerskip på landstrøm i første omgang. Da er barrieren brutt og flere vil trolig følge etter. Ta kontakt med meg hvis du vil bygge om ditt containerskip! sier Heidi Neilson, seksjonsleder plan og miljø i Oslo Havn.
VIL HJELPE REDERIENE: - Vi trenger bare ett eller to containerskip på landstrøm i første omgang. Da er barrieren brutt og flere vil trolig følge etter. Ta kontakt med meg hvis du vil bygge om ditt containerskip! sier Heidi Neilson, seksjonsleder plan og miljø i Oslo Havn.

Kun Heidelberg Materials benytter landstrømanleggene for bulkskip på Nordre Sjursøykai.

Uten innovative og investeringsvillige rederier i bulk- og containersegmentet risikerer landstrømanleggene å bli ubrukt de nærmeste årene.

Det første skipet

Oslo Havn jobber aktivt for å hjelpe de første container-rederiene som vil bygge om skip til landstrøm.

– Vi trenger bare ett eller to containerskip på landstrøm i første omgang. Da er barrieren brutt og flere vil trolig følge etter. Ta kontakt med meg hvis du vil bygge om ditt containerskip! Vi kan hjelpe deg med fagkunnskap om landstrøm og søknad til Enova, sier Heidi Neilson.

Oslo Havn har hentet inn tilbud fra leverandør på ombygging av containerskip til landstrøm.

– Tilbudet viser at ombyggingen kan gjøres for cirka en halv million. Det er penger rederiene relativt raskt sparer inn på lavere havneavgifter, om de tar i bruk landstrøm, sier Neilson.

Felles standard

Klimasatsprosjektet Utslippsfri Oslofjord er et miljøsamarbeid mellom havnene i Oslo, Drammen, Moss, Borg, Larvik, Grenland, Kristiansand og Arendal. Alle havnedirektørene stiller seg bak initiativet.

Havnene i Oslofjorden har som mål å kutte utslipp av klimagasser med 85 prosent innen 2030.

– Vi samarbeider om å redusere barrierene for bruk av landstrøm. Det finnes i dag en standard som alle kan bruke. Innen 2025 vil alle de store havnene i Oslofjorden tilby landstrøm for containerskip og tørrbulk. I fire av åtte havner er anleggene allerede klare. Det gir forutsigbarhet og trygghet for rederiene når de investerer i det grønne skiftet. Nå trenger vi containerskip som kan teste og vise omverdenen at det fungerer. Da reduserer vi utslippene fra sjøfarten ytterligere, sier Heidi Neilson, som leder Utslippsfri Oslofjord.

Nasjonale myndigheter har også ambisiøse klimamål: Utslipp av klimagasser skal reduseres med 50 prosent innen 2030 for innenriks skipsfart og fiske. For å lykkes må 700 lavutslippsskip og 400 nullutslippsskip, fordelt på alle skipskategorier, settes i arbeid.

Grønne korridorer

En grønn korridor betyr at transportkjeden bytter fra fossilt til fornybart drivstoff både på sjø og land. Utslippene blir ikke borte over natten, men ved å flytte fra vei til sjø kan utslippene halveres.

Den første grønne korridoren i Oslofjorden er ASKO sine elektriske sjødroner, MS «Therese» og MS «Marit». Sjødronene går i skytteltrafikk mellom Moss og Horten. Varene fraktes til og fra havnene med elektriske trekkvogner.

– ASKO sin løsning med å seile utslippsfritt over fjorden – istedenfor å kjøre hele veien rundt – er et godt eksempel på hvordan sjøtransport kan bidra i det grønne skiftet. Sjøveien er miljøveien. Byer i Norge vil nå sine klimamål raskere når de gir rom til bynære havner, sier Heidi Neilson.

Oslo Havn bygger lading til tunge kjøretøy på Grønlia og bidrar med infrastruktur for utslippsfri godstransport med terminalutstyr, tungtransport og betongbiler.

– Havner har en fantastisk mulighet til å bidra til grønne korridorer. Vi trenger ambisiøse kunder og politikere med tydelige miljøkrav, sier Neilson.

Internasjonalt

Grønne korridorer er et hett tema internasjonalt.

C40 er et nettverk av ordførere i nesten hundre verdensledende byer som samarbeider for å møte klimakrisen. Se C40 sitt webinar om grønne korridorer i skipsfarten – med Heidi Neilson som paneldeltaker:

Powered by Labrador CMS