Mentorskap er vanligere i utlandet enn i Norge. Nå håper Logistikkforeningen å bidra til å at unge logistikere får en enklere vei inn i bransjen gjennom sitt program.

Logistikkforeningens mentorer hjelper folk inn i bransjen

Gjennom Logistikkforeningens nye mentorprogram får studenter hver sin erfarne logistiker til å vise vei. Håpet er at begge parter får faglig og praktisk utbytte, og at programmet kan vokse i fremtiden.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kjernen i Logistikkforeningens virke er å skape et faglig utviklende forum innen logistikk. Med det bakteppet har Østlandsavdelingen nå mars startet opp et mentorprogram, der erfarne bransjefolk gjennom samtaler og møter veileder ferske logistikere som kan trenge en god start på karrieren i bransjen.

Logistikkforeningen

Logistikkforeningen (tidligere NTLF), ble stiftet i 1966 og har over 900 medlemmer. Foreningens formål er å skape et faglig utviklende forum innen logistikk. Ved sin virksomhet skal foreningen fremheve og understreke den store betydningen det er for landets næringsliv og offentlig forvaltning å ha en velorganisert og rasjonell materialflyt/administrasjon.


Kontaktinformasjon til lokallagene:

Rogaland

Renate Brynhildsen
Renate.Brynhildsen@fkra.no

Trøndelag

Trine Lossius Brendryen
trine.lossius.brendryen@

dbschenker.com

Østfold

Stig Gustavsen
stig.gustavsen@tools.no

Østlandet

Maiken Therese Kallesen
mak@apportsystems.com

Innlandet

Randi Stensby

randi@vbemanning.no

Vestlandet

Yngvil Henanger Woxen
Yngvil.henanger.woxen@

bring.com

Seniorforeningen

Styreleder Arne Turtumøygard
arne.turt@gmail.com

Les mer på logistikkforeningen.no.

– I andre land er det en selvfølge at du har en mentor. På jobbintervjuer er det helt vanlig å få spørsmål om hvem som er din mentor, men i Norge finnes ikke den kulturen. Det bør komme mer og mer her også, sier Elizabeth Ramierez Stenwig, styremedlem i Østlandsforeningen og en av initiativtagerne til prosjektet.

I begynnelsen av mars var det oppstart og fem menteer ble koblet med fem mentorer, som alle er medlemmer i foreningen. En av menteene er Synne Gjerde (24), som i vår skal levere sin bacheloroppgave i logistikk ved Høgskolen i Molde.

Synne Gjerde er sisteårsstudent på bachelor i logistikk ved Høgskolen i Molde, og håper å dra nytte av mentorprogrammet.

– Grunnen til at jeg jeg ville bli med på programmet var at jeg tenkte at dette er en mulighet til å bli kjent med bransjen, og få et nettverk utenfor skolen. Nå man er ferdig som student, står man litt på bar bakke, og det er en stor verden som det kan være vanskelig å navigere i. Da er det godt å ha en erfaren sparringpartner, sier Gjerde til MT.

Gjerdes bacheloroppgave handler om innkjøp og hvordan opprettholde gode leverandørforhold i krisesituasjoner. Et brennhet tema med andre ord. Etter at bachelorgraden er på plass til sommeren, håper Gjerde raskt å komme i gang med en logistikk-karriere.

– Jeg har et håp om å få komme til Oslo, og jobbe innenfor logistikkbransjen i Oslo-området. Da er det fint å allerede kjenne noen i bransjen, som kan peke og vise vei, sier Gjerde, som fra før er utdannet frisør, men måtte bytte karriere grunnet en yrkesskade.

Læring begge veier

Selv om det virker naturlig at det er menteene som kan få mest ut av et mentorprogram, er tanken at programmet gi læring begge veier. De som gjorde ferdig sin utdanning for 20–25 år siden, kan også trenge en liten oppdatering på hva dagens studenter lærer, og kanskje få et nytt perspektiv. En erfaren logistiker kan ha behov for påfyll fra en nyutdannet, akkurat som en nylig utdannet trenger den praktiske erfaringen som kommer med noen år i bransjen.

Dagfinn Bang Johansen er dypt engasjert i Logistikkforeningen, sitter i styret i Østlandsavdelingen og er en av mentorene i programmet.

– Dette handler om læring begge veier, sier Dagfinn Bang Johansen, styremedlem i Logistikkforeningen og en av mentorene.

Han tror og forventer at alle ti som nå er med er motivert for å gjøre en innsats for å få mest mulig ut av programmet.

– Vi har en forventningsavklaring, om hva mentor og mentee forventer av hverandre. Man må føle at man kan gi noe av seg selv, og føle at man har noe bidra med, sier Bang Johansen.

Mentor

Ifølge de greske helteeposene Illiaden og Odysseen, var Mentor venn av Odyssevs. Odyssevs ga Mentor og sin fosterbror Eumaios ansvaret for oppfostringen av sin sønn Telemakhos. Herfra stammer dagens uttrykk «mentor», som benevner en person som drar nytte av sin kunnskap for å lære og veilede andre som har mindre erfaring.

Tor Christian Holmesland i Logent, er en av mentorene. Han var også med på et pilotprosjekt i fjor, og var ikke i tvil om at han skulle si ja en gang til.

– Dette gir oss som mentorer påfyll i hverdagen. Det gir oss input til diskusjoner og læring, og hjelper oss å tilpasse hvordan vi skal behandle medarbeidere i forskjellige faser av karrieren, sier han.

Å ha faglige samtaler med yngre folk på vei i inn i bransjen er nyttig både for ham og hans arbeidsgiver, som ser positivt på at noen arbeidstimer benyttes på mentorprogrammet til Logistikkforeningen.

– Det handler litt om å være «connecta», å sikre seg en fot litt tilbake i tid, for din egen del. Det kommer stadig ny kunnskap og nye teorier, og det er nyttig å utvide sin egen krets. Diskuterer du med de samme hver gang får man jo de samme svarene, sier han.

Tor Christian Holmesland jobber til daglig i Logent, og ser stor nytte av å være mentor i programmet, både for seg selv, studenten og arbeidsgiveren hans.

– Fordelen for Logent er det å få innblikk i kommende arbeidssøkeres motivasjon og vurderinger. Det er nyttig for oss, sier Holmesland, som selv dro stor nytte av folk med bransjeerfaring den gang han var nyutdannet, selv om det da ikke fantes noe formelt mentorprogram.

– Jeg vil si at jeg har vært heldig. Jeg ramlet inn i DHL en gang i tiden. Der var det mange ringrever som var flinke til å dele kunnskap. Det, kombinert med familie i bransjen, gjorde at jeg ikke hadde formelle mentorer, men likevel hadde mentorer tilgjengelig de første ti årene av karrieren min. Det har gjort meg tryggere på karrierevalg. De som står uten slike kontakter, tror jeg vil bli bedre kollegaer i fremtiden om bransjen tar litt vare på dem, konkluderer han.

Vil ha flere med

Elizabeth Ramirez Stenwig i Logistikkforeningen håper både at foreningens mentorprogram blir et fast opplegg, og at konseptet med mentorer blir mer vanlig i Norge.

Ved oppstart i mars er det fem mentorer og fem menteer. De avtaler seg imellom hvor ofte de skal ha samtaler og møter – typisk to til tre møter i måneden. Samtidig er dette ett felles program, og i begynnelsen av april blir det et fellesmøte på Teams der hvert par kan fortelle hvordan de jobber og parene kan hente inspirasjon fra hverandre.

Håpet er også at det i september blir mulig å ha et fysisk møte med alle involverte, som en avslutning på programmet.

– I september avsluttes denne runden fra Logistikkforeningens del, men parene står jo fritt til å opprettholde kontakten, sier Ramirez Stenwig.

Hun og Bang Johansen håper at de kan starte en ny runde fra høsten av, og gjerne i større omfang.

– Dette er skalerbart, vi har tross alt noen hundre medlemmer. Blir vi flere kan vi gjøre en større greie ut av mentorskapet for mentorer. Har vi 50 eller 100 kan man gjøre det på en helt annen måte, sier Bang Johansen.

Les mer om programmet på Logistikkforeningens nettsider.

Powered by Labrador CMS