MS Folla settes inn i rute fra Trondheim til Øksfjord.
MS Folla settes inn i rute fra Trondheim til Øksfjord.

Sjødyktig i nord

Godstransporten til sjøs styrkes i konkurransen med veitransport.

Publisert

NTS Shipping AS inngår samarbeid med Nor Lines Daily, et samarbeid som vil gjøre godstransport på sjø langt mer konkurransedyktig i forhold til veitransport. MS Folla settes inn i rute fra Trondheim til Øksfjord.

NTS Shipping er med i Nor Lines Daily-nettverket av rutegående fraktefartøyer.

Daglig leder Bjarne Johannessen i NTS Shipping AS mener at konseptet kan flytte større godsvolumer fra bil til sjøtransport.

- Det er liten vits i å konkurrere om godset som allerede fraktes på sjøen. Men mye gods sendes i dag på bil fordi sjøtransporten ikke har hatt kapasitet og regularitet som passer vareeierne. Med å samle et nettverk av rutegående sjøtransporter, vil Nor Lines Daily alltid finne et passende skip i nærheten, sier Johannessen i en pressemelding.

Samlasting på sjø

 

Terminalansvarlig Per Anders Brattgjerd i Nor Lines sier at summen av alle fraktefartøyene i Nor Lines Daily-nettverket vil gjøre sjøtransporten mer konkurransedyktig i forhold veitransporten. Foto: Per Dagfinn Wolden
Terminalansvarlig Per Anders Brattgjerd i Nor Lines sier at summen av alle fraktefartøyene i Nor Lines Daily-nettverket vil gjøre sjøtransporten mer konkurransedyktig i forhold veitransporten. Foto: Per Dagfinn Wolden

Nor Lines har 60 terminaler langs Norskekysten som fungerer som operasjonssentral for kystfartøyene i nærsjøfarten.

Terminalansvarlig Per Anders Brattgjerd i Nor Lines sier at summen av alle fraktefartøyene i Nor Lines Daily-nettverket vil gjøre sjøtransporten mer konkurransedyktig i forhold ​​veitransporten.

- Nor Lines sitt sjøgående rutetilbud alene har ikke alltid vært tilfredsstillende for å møte kundene sine behov. Sammen med andre rederier kan vi bygge opp frekvensen og flytte større volumer over på sjø, forteller Brattgjerd.

Nor Lines Daily er et produkt som i regi av Nor Lines utnytter tilgjengelig kapasitet på kystgående skip, samt koordinerer funksjonene markedsføring, salg og booking. Dette vil sikre en reel konkurrent til tradisjonell fremføring av gods på vei, dør-til-dør.

Nor Lines har opprettet et eget koordineringssenter i Trondheim for effektiv og sømløs administrasjon av Daily-produktet som gir kunden ett kontaktpunkt og nærhet til produksjonen.​

Heftig respons

- Da vi lanserte pilot-konseptet i mars hadde vi ansatt en mann til å håndtere henvendelser om sjøtransport fra kunder. Nå er vi fire om jobben. Vi drukner i forespørsler, sier Brattgjerd.

NTS Shipping opererer i dag fem fartøyer hvorav tre går fast i fart med fiskefôr. Med prøveruten Øksfjord-Trondheim håper NTS Shipping på flere faste oppdrag.

- Vi har manglet en endedestinasjon i sør. Med Nor Lines Daily har vi fått det. Som selskap liker vi å se på nye ting, og vi føler at vi har et godt fundament for å utvikle samarbeidet. Nå skal vi jobbe for å gi vareeierne et knallgodt alternativ til biltransport. Det er bare å kjøre på eller – rettere sagt – seile på, sier Bjarne Johannessen.​

Ny godsrute i Nord

Statssekretær Allan Ellingsen (Frp) i Samferdselsdepartementet åpner for en ny vurdering av statlige støtteordningen for overføring av gods fra vei til sjø.
Statssekretær Allan Ellingsen (Frp) i Samferdselsdepartementet åpner for en ny vurdering av statlige støtteordningen for overføring av gods fra vei til sjø.

Nylig uttalte administrerende direktør Elnar Remi Holmen i Bodøregionens Utviklingsselskap til Avisa Nordland at det ikke er lenge før en ny godsrute er i gang.

Det var i forbindelse med at statssekretær Allan Ellingsen (FrP) i Samferdselsdepartementet uttalte til avisa at det åpnes for en ny vurdering av spørsmålet om forlengelse av den statlige støtteordningen for overføring av gods fra vei til sjø.

 

Ifølge Holmen er dette signaler om støtte til sjøtransport som sikrer at næringslivet raskt kan få på plass en ny Nord Norge-linje. En linje ikke ulik containerbåten TG som ble nedlagt høsten 2013 etter 29 år.

- For næringslivet i Nord-Norge kom det som et sjokk på oss at regjeringspartiene valgte å kutte støtteordningen for å få mer gods vekk fra nord-norske veier over på kjøl, sier Holmen.

Han viser til at det siste året er brukt mye krefter på å få regjeringen til å innføre en støtteordning for å få fjernet trailere fra vegene ved å flytte gods over på toget.

- Dette leverte regjeringen på i revidert nasjonalbudsjett, men tok samtidig vekk sjøtransportstøtten. Det som er viktig å forstå er at disse to tingene henger sammen. Derfor er vi veldig glade for signalene fra statssekretæren, sier Holmen.