Are Kjensli var administrerende direktør for CargoNet fra 2005 til 2014, da han ble ny administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport. Kjensli er utdannet ved Krigsskolen og hadde deretter fire år i tjeneste i Hærens intendantur. Han var transportsjef og senere logistikksjef for OL på Lillehammer, hvor han hadde ansvaret for å bygge opp logistikkfunksjonene. Etter OL ble Kjensli logistikkdirektør i Tybring Gjedde. Fra oktober 1997 var han ansvarlig for oppbygging av distribusjonsapparatet og gjennomføringen av distribusjonen for Coca-Cola.

Korona-krisen er langt fra over

Korona-krisen traff norsk næringsliv som et sjokk da regjeringen torsdag 12. mars stengte store deler samfunnet. Men krisen treffer ulikt: Flere varsler nå oppsigelser – andre tjener mer enn noen gang.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Om artikkelserien:

Kommentaren er skrevet til Transport Inside (TI), bransjens eldste nyhets- og informasjonsblad og leses av flere tusen bransjeinvolverte personer.

TI setter ekstra søkelys på bransjen med å invitere noen sentrale aktører til å formidle dagsaktuelle bransjetema i sin faste spalte, Innsikt.

Innspillene rullerer mellom aktørene i TI som kommer ut hver 14. dag.

Tidsskriftet er en del av samme mediehus (Bjørgu AS) som Moderne Transport og Anlegg&Transport, Mtlogistikk.no og AT.no.

Disse er faste bidragsytere i Transport Insides Innsikt: Erling Sæther, Flowchange, Geir A. Mo, adm. direktør Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Sverre Myrli (Ap), medlem i Stortingets samferdselskomité, Jan Ola Strandhagen, professor logistikk ved NTNU, fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner og Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

Redaktør for Transport Inside er Per Dagfinn Wolden.

I NHOs medlemsundersøkelse fra 11.-13. august svarer medlemmer hos NHO Logistikk og Transport at 19 prosent allerede har gjennomført oppsigelser som følge av korona-krisen og 30 prosent svarer at de planlegger å gå til oppsigelser. Én av fem har altså allerede måttet gå til oppsigelser, og én av tre sier de kommer til å gjøre det. Det er svært mange logistikk- og transportbedrifter som har det virkelig tøft.

På den annen side er det bedrifter som tjener mer penger enn noen gang. 28 prosent av bedriftene svarer at de har høyere omsetning enn i samme periode i fjor, mens 47 prosent har lavere omsetning. For de fleste av våre medlemsbedrifter er koronasituasjonen negativ, men det betyr ikke at logistikk og transportsektoren i sum er kommet dårligere ut. Forklaringen på dette er at i NHOs undersøkelse har alle medlemmer samme vekt: én bedrift, én stemme.

Statistisk sentralbyrå lager hver måned en detaljvareomsetningsindeks: Den viser den relative utvikling av varehandelen totalt og innenfor ulike varegrupper. For første halvår viser tallene svært tydelig den utviklingen alle har snakket om: Netthandelen øker voldsomt.

Sammenlignet med juni 2019 var netthandelen 41 prosent høyere målt i verdi (ikke volum eller vekt). Størst var forskjellen i april, da netthandelen var 58 prosent høyere enn ett år tidligere.

Også samlet verdi av varehandelen var høyere i juni i år enn ifjor, hele 19 prosent høyere.

Vi kan fastslå at nordmenn har brukt mer penger på forbruksvarer dette halvåret enn noe annet halvår i historien. Omsetningen ligger på november-/desembernivå. Noen opplever faktisk Black Week hver uke.

Det er ikke så rart, egentlig. De fleste nordmenn har like mye penger nå som før krisen, men kan ikke bruke like mye penger på mange av de tjenester de pleier: Utenlandsreiser, kino, teater, opera, festivaler og restaurantbesøk.

Vi kan altså fastslå at de bedriftene som jobber med frakt og håndtering av pakker som er bestilt via nettet opplever en solid vekst. Mange av oss opplever at det er kø ved utleveringssteder, om enn ikke like lange som under Black Week. Aktørene lærer seg å løse dette på forskjellige måter:

Hjemlevering og smarte pakkebokser er løsninger som avlaster de tradisjonelle pick-up punktene i butikk, på bensinstasjoner og liknende. Vi ser at dette oppfattes som verdiøkende tjenester som tilbys i økende grad.

På den andre siden har vi dem som frakter investeringsvarer: Maskiner, trelast, betong, stål, aluminium etc. Her er det ikke bonanza.

SSBs anslag for investeringsveksten i 2020 sammenlignet med 2019 fra juni i år, viser en klar nedgang. Samlede investeringer for Fastlands-Norge antas å falle med 9,2 prosent; hvorav næringsinvesteringene faller med hele 16,3 prosent og boliginvesteringene med 9,7 prosent. Usikkerheten gjør at lysten til å satse faller både hos bedrifter og husholdninger.

I fraktstatistikken som NHO Logistikk og Transport lager hvert kvartal på bakgrunn av tall fra våre medlemmer, ser vi hvordan endringer i omsetning slår ut i endrede fraktvolumer:

• For pakker ser vi oppgang både fra forrige kvartal og fra samme kvartal i fjor.

• Partigods går mye ned. Vi ser nedgang både fra forrige kvartal og fra samme kvartal i fjor.

• Stykkgods ligger på samme nivå som forrige kvartal, og noe ned fra samme kvartal i fjor. Den langsiktige trenden viser svak vekst.

• Den totale tonnasjen har gått ned, antall sendinger opp.

I vår egen rundspørring hos våre medlemsbedrifter ser at vi at bl.a. de store logistikkbedriftene – samlasterne – i stor grad har tilpasset seg endringene i volum og kan vise til vekst i forhold til fjoråret på enkelte områder. Oppgangen i pakker og spesielt hjemlevering – både av pakker og tyngre gods – kompenserer til en viss grad for fallet i andre segmenter. Men vi får også tilbakemelding fra bedrifter som sliter tungt.

De som lever av å frakte varer inn og ut av landet er generelt mer rammet enn de som driver innenlands transport, men også det avhenger av hva du frakter.

Felles for alle er at usikkerheten er stor. SSB spår en nedgang i bruttonasjonalproduktet for fastlands-Norge på 3,9 prosent i 2020 sammenlignet med 2019. Det nærmeste vi har kommet så lav vekst var under finanskrisen i 2009, med en nedgang på 1,8 prosent. Både Norge og verden rundt oss bremser kraftig opp, og vi vet ikke hvor eller når det ender.

Så langt ser det ut til at nedgangen vil ramme deler av de tjenesteytende næringer tyngst, og at logistikk- og transportbransjen i sum vil klare seg relativt bra. Samtidig vil det bli strukturelle endringer som følge av både midlertidige og varige endringer i etterspørselen. Det er viktigere enn noen gang at ledere i tide tør å gjennomføre de tiltak som er nødvendig, samtidig som myndighetene opprettholder tiltak som kan lette situasjonen de neste 12 månedene. Da har vi forhåpentligvis en god vaksine på plass, slik at vi kan oppleve ny internasjonal vekst.

Powered by Labrador CMS