Norwegian Gannet er et banebrytende, men omstridt skip. Nå får rederiet Hav Line dispensasjon til å drive videre i ti år.
Norwegian Gannet er et banebrytende, men omstridt skip. Nå får rederiet Hav Line dispensasjon til å drive videre i ti år.

Hav Line får dispensasjon i ti år

Hav Line Gruppen får ti års dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriftens bestemmelse om produksjonsfisk.

Publisert Sist oppdatert

Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Bestemmelsen om produksjonsfisk ligger fast, og dispensasjonen til Hav Line er et helt særskilt tilfelle. På bakgrunn av en ny helhetsvurdering har vi konkludert med at Hav Line skal få dispensasjon. Vi håper det vil gi stabilitet for selskapet og for de ansatte, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

- Det er med glede vi har mottatt et vedtak fra Nærings- og fiskeridepartementet som medfører at de 120 arbeidsplassene i Hav Line Gruppen AS nå er sikret inn i fremtiden. Som nystartet bedrift har det vært utfordrende å leve med den store usikkerheten vi har hatt i over to år. Svært mye tid og ressurser har blitt viet til rettslige prosesser for å få sikre driften, sier styreleder Carl-Erik Arnesen.

- Vi har til nå slaktet og pakket over 50.000 tonn siden oppstart. Båten har levert over alle forventinger på det som den var bygget for, nemlig å sørge bedre fiskevelferd og smittehygiene, kraftig reduserte CO2-utslipp i forbindelse med transport/eksport av laks, samt å få mye tungtransport vekk fra veiene våre, legger Arnesen til.

Omstridt metode

Striden står om det banebrytende slakteskipet Norwegian Gannet, som opereres av Hav Line Gruppen Skipet henter laks fra norske merder, slakter dem om bord og leverer dem direkte til et automatisert mottaksanlegg i Hirtshals, en gamechanger innen laksetransporten til Kontinentet.

Regjeringen Solberg mener imidlertid at det er påkrevd at norsk laks sorteres i Norge før eksport, for å luke ut såkalt produksjonsfisk – fisken med synlig lavest kvalitet. Norwegian Gannet har i to år operert på dispensasjon, der fisken sorteres i Hirtshals, med krav om at produksjonsfisken sendes tilbake til Norge.

– Bestemmelsen om produksjonsfisk ligger fast, og dispensasjonen til Hav Line er et helt særskilt tilfelle. På bakgrunn av en ny helhetsvurdering har vi konkludert med at Hav Line skal få dispensasjon. Vi håper det vil gi stabilitet for selskapet og for de ansatte, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Frem til 2030

Hav Lines dispensasjon gjelder frem til 1. desember 2030.

­– I vurderingen har vi blant annet lagt vekt på Norwegian Gannets innovative løsninger og muligheten til å flytte gods fra vei til sjø. Vi har også tatt hensyn til at Hav Line har investerte store summer på et tidspunkt hvor det kan ha vært rom for tolkningstvil rundt kravet om innenlands sortering, sier Ingebrigtsen.

Da Hav Line begynte sine investeringer, fikk de støtte fra norske myndigheter for sin løsning, blant annet fra daværende fiskeriminister Per Sandberg. Erna Solberg hadde til og med opprinnelige sagt ja til å døpe skipet Norwegian Gannet, og signalene fra Mattilsynet var klare i at de ville støtte konseptet.

Omstridt minister

Alt endret seg da Harald Tom Nesvik (Frp) tok over som fiskeriminister sommeren 2018, og departementet trakk tilbake Mattilsynets godkjennelse. Departementet mente at hensynet til omdømmet til norsk sjømat var i fare om Hav Line fikk sortere fisken i Hirtshals.

Vedtaket var omstridt, spesielt siden Nesvik kom til ministerposten fra en ledende stilling i brønnbåtrederiet Sølvtrans, som er å regne som en direkte konkurrent til Hav Lines metoden.

Siden da har Hav Line drevet på ulike dispensasjoner, og den norske håndteringen av saken skal blant annet vurderes av EU-kommisjonen.

Hav Line søkte om å få forlenget dispensasjonen, men fikk i fjor vår avslag. Hav Line påklaget dette avslaget.

Departementet har gjort en ny vurdering i klagebehandlingen, og gitt Hav Line medhold. Den midlertidige dispensasjonen behandles uavhengig av rettssaken som skal behandles i lagmannsretten.

I vurderingen har det vært viktig for departementet å ivareta formålet med fiskekvalitetsforskriften, opplyser departementet. Samtidig er det tatt hensyn til at «Norwegian Gannet» er et særskilt tilfelle. Dispensasjonen er derfor gitt under forutsetning av flere vilkår i dispensasjonsperioden.

«Norwegian Gannet» kan bare levere usortert oppdrettet norsk fisk til mottak i Hirtshals i Danmark, som er drevet av Hav Line Gruppen eller dets konsernselskap. Hav Line Gruppen skal også månedlig rapportere til Mattilsynet om hvor mye norsk fisk som utsorteres og feilrettes.

Powered by Labrador CMS