Hav Line har investert nærmere en milliard kroner i skipet Norwegian Gannet og mottaksanlegget ved kaien i Hirtshals.
Hav Line har investert nærmere en milliard kroner i skipet Norwegian Gannet og mottaksanlegget ved kaien i Hirtshals.

Delvis seier til Hav Line

Bergen tingrett slår fast at regjeringens vedtak, som kunne stanset den omstridte slaktebåten Norwegian Gannet, var «grovt urimelig».

Publisert

Mandag kom kjennelsen fra Bergen tingrett i saken mellom slaktebåtrederiet Hav Line og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet.

Retten konkluderer med at Mattilsynets vedtak om godkjenning av slaktebåten Norwegian Gannet og den såkalte Hav Line-metoden, som innebærer å hente laks i merder langs kysten, slakte den om bord for å så frakte den rett til en terminal i Hirtshals, var riktig.

Les også: Krangler videre om Norwegian Gannet
Les også: – Handler ikke om kvalitet, men proteksjonisme

Selv om det forelå godkjenning fra Mattilsynet, avslo departementet i desember 2018 søknaden om å levere såkalt produksjonsfisk til utlandet. Departementet mente at denne fisken, som har synlige sår eller skader, må sorteres og bearbeides i Norge. Dette vedtaket er nå kjent ugyldig av retten, selv om rette selv påpeker at terskelen for å kjenne et slikt vedtak ugyldig er høy.

I dommens konklusjon står det:

«Retten er likevel kommet til at vedtaket er ugyldig på grunnlag av grov urimelighet som følge av at Hav Line hadde berettigede forventninger om at Mattilsynet og politisk ledelse ville godkjenne «Norwegian Gannet» til dens planlagte bruk. Ved denne vurderingen har retten lagt vekt på at Hav Line ikke kunne ha foretatt seg noe mer eller annet enn det gjorde for å redusere risikoen ved de investeringene selskapet med datterselskaper har foretatt i «Norwegian Gannet» og i Danmark. Endringen i den politiske vurderingen av selskapets virksomhet fremsto som plutselig og uventet for Hav Line. Dette omfatter også saksbehandlingen knyttet til dette.»

– Myndighetsmisbruk

– Det er en gledens dag. Vi ser på dette som en full seier. Båten fortsetter å seile, sier styreleder i Hav Line, Carl-Erik Arnesen, til E24. Her er han på mottaksanlegget i Hirtshals.
– Det er en gledens dag. Vi ser på dette som en full seier. Båten fortsetter å seile, sier styreleder i Hav Line, Carl-Erik Arnesen, til E24. Her er han på mottaksanlegget i Hirtshals.

Styreleder Carl-Erik Arnesen i Hav Line skriver i en e-post til DN at dommen beviser at de er utsatt for «myndighetsmisbruk».

– Regjeringens vedtak er kjent ugyldig. Regjeringen er i praksis pålagt av domstolen å behandle Hav Line saken på ny. Denne gangen må regjeringen behandle saken uten å bryte med grunnleggende myndighetsmisbruksregler, skriver Arnesen.

Forskriftsendring gyldig

I april 2019 strammet så fiskeridepartementet til reglementet, og presiserte i den såkalte kvalitetsforskriften at sortering av produksjonsfisk må skje innenlands. I saken mente også Hav Line at denne forskriftsendringen rundt produksjonsfisk ikke var gyldig. Det er ikke retten enig i.

«Retten har i denne tvisten kommet til at ingen av Hav Lines anførsler for at forskriftsendringen kan føre frem, og dermed at forskriftsendringene er gyldig. Slik retten har forstått Hav Lines anførsler er Hav Line enig i at Hav Line i så fall ikke har et aktuelt behov for særskilt dom for forskriftsendringens gyldighet», står det i dommen.

Rederiet Hav Line vant frem i den ene delen av saken, og staten i den andre delen. Partene er dermed dømt til å betale deler av hverandres saksomkostninger. Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet må betale 4,3 millioner kroner av Hav Lines saksomkostninger, mens Hav Line må betale 0,26 millioner kroner av statens saksomkostninger.

Norwegian Gannet har i snart halvannet år levert norsk fisk til det europeiske markedet raskere enn noen andre klarer, gjennom sin innovative slaktemetode ved merdkanten og så rask sjøtransport til Hirtshals.

Foreløpig driver Hav Line på en dispensasjon fram til 1. juli.

Vurderer anke

 Staten skal nå vurdere om dommen skal ankes, da den ikke anser at den kongelige resolusjonen overfor Hav Line i 2018 var grovt urimelige, slik retten hevder.

– Staten er ikke enig i dette og mener avgjørelsen her er basert på flere feil. Staten skal bruke tiden fremover for å vurdere dommen, og om den på dette punktet skal ankes, sier regjeringsadvokat Torje Sunde til iLaks.