Stemmestyrt og førerløst hos Coop

Stemmestyrt plukk i kombinasjon med førerløse plukktrucker er blitt en suksess ved Coops distribusjonslager i Bro utenfor Stockholm.

Publisert Sist oppdatert

Distribusjonssenteret på 130.000 m2 er blant Nord-Europas største og håndterer over 3500 paller pr. dag. Totalt er det nesten 500 trucker i sving på lageret, 30 av dem er ledestablertrucker fra BT. Det spesielle er at truckene er førerløse, såkalte AGV’er (automated guided vehicles) som styres rundt i lagerlokalet av plukkeren via stemmekommandoer. Truckene er koblet opp mot lagerhåndteringssystemet (WMS) og Vocollects voice-pick-løsning (stemmebasert plukk).

Det er særlig for plukkintensive operasjoner denne løsningen har vist seg å ha en stor effekt. Plukkerne som har brukt BT AOP (Automated Operated Picker) økte plukkproduktiviteten med 80%. Etter først å ha investert i 30 trucker har selskapet lagt inn en bestilling på ytterligere 20 BT AOP-trucker.

Produktivitetsøkning

Gjennom å kombinere stemmeplukk, der plukkeren har begge hendene fri til å plukke, samtidig som plukkerne slipper å bruke unødvendig tid på truckkjøring, kan man regne med en produktivitetsøkning på mellom 75% og 100%, ifølge Mikko Mertjärvi, adm. direktør i Optiscan. Sistnevnte selskap spilte en sentral rolle i det europeiske pilotprosjektet sammen med Toyota Material Handling Europe og Kollmorgen.

Siden mars i år er løsningen også implementert ved Dagab i Göteborg, og under ”Logistik & Transport” på Svenska Mässan i forrige måned annonserte Optiscan at også Bergendahls Gruppen, grossist for Maxi Mat-kjeden, vil ta løsningen i bruk.

Foreløpig er det ingen slike applikasjoner i Norge, men Optiscan kunne avsløre at NorgesGruppen/ASKO og ICA har fattet interesse for løsningen.

Kjørestrekninger

På Optiscans stand på Svenska Mässan kunne publikum både se Pick-n-Go løsningen i bruk og prøve den ut i praksis.

Lagermedarbeider Henning Sagbakken fra Farveringen på Hamar prøvde teknologien sammen med noen arbeidskolleger.

- Det fungerte veldig bra. Det bør være muligheter til å få mer ut av dette, sier han. Han forteller at Farveringen begynte med stemmebasert plukk ved årsskiftet ifjor, men at det kanskje er litt for lite truckkjøring til at det vil svare seg å gå for denne løsningen på Hamar.

- Avstander på lageret og mellom plukkeplasser er et viktig poeng når man vurderer en slik løsning. Trucken kjører frem tompalle til plukkeren, på dennes ordre, og så følger den en forprogrammert rute rundt mellom plukkstasjonene, før den kjører godset til neste ledd, for eksempel palleteringsstasjon. Deretter hentes en ny tompalle og man stiller på forprogrammert venteplass, til en plukker trenger en ny tompalle. Når det begynner å bli lange kjørestrekninger, og mye uproduktiv tid går med til truckkjøring, vil BT AOP være et godt alternativ. Hele tankegangen er at plukkeren skal frigjøres til kun å plukke, sier Kjell Einar Totsås, produktsjef i Toyota Material Handling Norge.

Roterende laser

Hver plukkesyklus begynner med at plukktrucken henter en tom pall og forflytter seg til første plukkestasjon, der en plukker venter. Via stemmekommando indikerer operatøren når det er tid for trucken til å forflytte seg til neste plukkestasjon. Trucken velger automatisk beste vei til neste stasjon. Når pallen er ferdig kjører trucken, på kommando fra plukkeren, automatisk til lasteområdet, setter pallen på rullebåndet til plasting av pallen, henter ny tompalle og stiller seg på forprogrammert plass i påvente av at en plukker har behov for ”ny palle”.

Trucken navigerer ved hjelp av en spesiell programvare som guider trucken rundt i lagerlokalet ved hjelp av en roterende laser i toppen av trucken og reflekser som er montert på veggene. Lagerets lagerhåndteringssystem (WMS) vet alltid hvor trucken befinner seg og kjøreruten kan når som helst endres/omprogrammeres. Truckene kan også tas ut fra ”førerløs tilstand” og benyttes som vanlig truck.

Hva sikkerhetsløsninger angår kan dette i stor grad skreddersys kundens behov og ønsker. Uansett er det en rekke innebygde sensorer som registrerer om det er mennesker eller andre hindringer i veien. Og skulle det først oppstå kontakt stoppes trucken automatisk.

Kollmorgen, som er verdensledende innen aplikasjoner for førerløse trucker, samarbeidet i plotprosjektet med Toyota Material Handling. Løsningen er imidlertid ikke kun forbeholdt interntrucker fra BT. Med riktig utstyr kan alle trucker brukes til aplikasjonen, og på Svenska Mässan var det eksempelvis trucker fra Jungheinrich som ble vist.