- Så mye billigere er det å frakte med båt

AKER BRYGGE: Endelig er det blitt utført en skikkelig kostnadssammenligning bil vs. båt på transport av importgods til Norge. På Oslofjordkonferansen 2012 slapp Erling Sæther tallene.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg tror mange i bransjen vil være overrasket over at det er så mye å spare på å sende varene sjøveien, sier Erling Sæther, direktør for næringspolitikk i Logistikk og Transportindustriens Landsforening (LTL).

Han står bak kartleggingen som nok blir tatt i mot med jubel i sjøtransportnæringen: Den viser nemlig at det i gjennomsnitt er 28% rimeligere å velge sjøveien fremfor å importere varene på lastebil fra Europa.

Sæther har tatt for seg elleve etapper fra Europa, alle basert på dørtildør-frakt – altså inkludert distribusjon til og fra containerskip.

LTL-direktøren har hentet inn snittpris fra fire rederier og sammenlignet med to bilalternativer; én stor internasjonal aktør, og én mellomstor norsk.

Prisene er hentet inn som storkunde, og den tenkte trailerlasten bestod av 33 paller med en nettovekt på 22 tonn.

- Konklusjonen er at vareeiere har mye å spare på å bruke sjøtransport, sa Sæther til forsamlingen på Oslofjordkonferansen på Aker Brygge.

15-35 prosent

Besparelsen i undersøkelsen varierer fra 15% til 35%. Spesielt laster til Vestlandet er gunstig å fremføre sjøveien. men også strekninger som Ghent, Belgia – Alnabru, Oslo kommer godt ut (33%).

Minst besparelser er det ikke overraskende å hente på strekningene mellom Tyskland og Oslo.

Miljøgevinsten ved å benytte sjøveien har det aldri vært noen tvil om, men i LTL-undersøkelsen er den kvantifisert: I gjennomsnitt reduseres CO2-utslippet med 64%.

Tidsmessig er det logisk nok bilalternativet som kommer best ut. Fra Nord-Europa er landeveien i gjennomsnitt 60 timer raskere, mens fra for eksempel Spania er forskjellen redusert til 36 timer.

Mest på bil

De mest oppdaterte tallene som tar for seg import av forbruksvarer fordelt på transportform (2009), viser at 60,3% av alle containere kommer til oslofjord-regionen på lastebil. 14,6% befordres med ferger, 14,2% på skip og 10,8% pr. jernbane.

- Daglig går det ca. 1500 lastebiler over Svinesund, fortalte Sæther.

Han mener det er store muligheter for å få mer gods over på sjø.

- Men det fordrer høyere frekvens på skipene, og rederiene må utvikle løsninger med 45 fots/pallet wide, sømløse containerløsninger fra europeiske lagre til norske logistikksentaler eller grossistlagre.

Sæther pekte også på at knutepunkt-tankegangen må få større innpass i planleggingen:

- Myndighetene må utvikle en nasjonal infrastruktur for sjøtransport, og bygge volumknutepunkter for trafikkhavner som konkurrerer med bilvolumet.

LTL-direktøren kunne heller ikke dy seg når det gjelder havnefinansieringen:

- Hvorfor skal knutepunkthavner være prisgitt kommuner med en fra før anstrengt økonomi, mens flyplasser og jernbaneterminaler planlegges og finansieres på sentralt plan? Når får havnene et eget «Avinor»?