LTLs flaggskip seiler videre

OSLO: Fra januar til desember hvert år står studenter på med nebb og klør for å takle utfordringene på LTLs flaggskip i mer enn 30 år, Speditørskolen. – Til gjengjeld får de høy status i bransjen, sier skolens ”rektor” og LTLs kompetanseleder, Torill Bergseth.

Publisert Sist oppdatert

Nylig ønsket hun velkommen til et nytt kull med totalt ca. 40 studenter.

- Jeg er imponert over denne gjengen, over innsatsen og pågangsmotet. En skal huske på at de er i full jobb, og i tillegg har 10-15 studietimer i uken til brevstudier. På toppen av det hele kommer tre samlinger, hvor mange må bo på hotell. I tillegg må de sørge for å ha gjennomført et åtte-dagers tollbehandlingskurs i LTL-regi innen høsten. Studiet er tøft, og i tillegg til hektiske jobber er mange av kandidatene småbarnsforeldre. Er det frafall fra skolen, skyldes dette som regel uforutsette ting som at arbeidsgiver trenger deres arbeidskraft, forteller Bergseth.

Hun understreker at kompetanse er en dyd av nødvendighet for at man skal overleve i en beinhard spedisjonsbransje. Bergseth viser til ”Gullklokka” som en viktig motivasjonsfaktor, hvor beste speditørkandidat får LTLs årlige utmerkelse.

- Det er selvsagt fint å få et armbåndsur i gull. Men minst like viktig er det nok å få påskjønnelsen på CV´en. Det gir en ekstra verdi i bransjen, understreker Bergseth.

LTL samarbeider også med Høgskolen i Molde. Helårsstudiet ved Speditørskolen gir 15 studiepoeng, mens halvårsstudiet teori eller praktisk spedisjon gir 7,5 studiepoeng. En mannsdominert bransje gjennom mange år er forlengst på hell, og i de siste årene har det vært 50/50 fordeling mellom menn og kvinner på Speditørskolen.

Veiskille

Bergseth tror på en lys fremtid for Speditørskolen, men at den nå står ved et veiskille.

- Utviklingen i bransjen tilsier at man må finne nye måter å drive logistikk på. Det kan fort gi hull i utdanningen. Nå er det imidlertid bransjen selv som har ansvar for utdanningen, og det er LTLs medlemsbedrifter som betaler studiekostnadene. Speditørbedriftene har innsett betydningen av økt fokus på kompetanse, og at det å ha ansatte med diplom fra Speditørskolen gir bedriften ekstra bransjestatus, sier Bergseth.

Speditørskolen er basert på at speditøren jobber globalt og må ha høy kompetanse innen tollregler, transportrett, sikkerhetsbestemmelser, geografi og kommunikasjonsveier. Tid og økonomi, og å være i stand til å kommunisere godt med personer i både inn- og utland er også sentrale innslag i studiet.

For tre år siden gjorde LTL et rekrutteringsfremstøt og etablerte et to-årig trainee-program for speditører, der LTL tar seg av teoridelen, mens medlemsbedriftene tar ansvar for den praktiske opplæringen. Målgruppen er de som har avsluttet videregående skole med interesse for språk, og som samtidig ønsker å få lønn under utdanning.

- LTL ønsker større fokus på langsiktig rekruttering til bransjen. Det gjøres gjennom å bedre bransjens omdømme samt å gjøre den bedre kjent for dagens ungdom. Vi må hjelpe våre medlemsbedrifter som har behov for denne karrierebyggingen. Til våren klekkes et nytt kull traineer med oppstart til høsten, sier Bergseth.