Et være eller ikke være for CargoNet

TRONDHEIM: Plasseringen av ny jernbaneterminal i Midt-Norge er snakk om et være eller ikke være for godstransport på bane og CargoNet Trondheim.

Publisert Sist oppdatert

Valget står mellom en plassering sør eller nord for Trondheim. Det er kritisk for godstransportøren på jernbane hvis konklusjonen blir nord for Trøndelagshovedstaden, mener CargoNet.

- Det vil være et svært dårlig valg. Det betyr i verste fall en avvikling av godstransport på jernbane, og en investering på 500 millioner kroner på nytt transportknutepunkt for Midt-Norge vil være bortkastet, sier direktør for informasjon og strategi Bjarne Ivar Wist i CargoNet.

Eneste riktige

Han understreker at en plassering sør for Trondheim, Melhus, er det eneste riktige.

- Det ønsker speditørene, og dette er gjengs oppfatning i bransjen, understreker Wist.

Han viser til terminalene i Ganddal og Risavika som gode logistikkløsninger. Wist skjønner ikke hvorfor en ikke kan ta raske og fornuftige valg i Midt-Norge basert på erfaringene derfra.

Logistikknutepunkt-saken i Trøndelag har vært og er en politisk runddans. CargoNet Trondheim står midt oppi denne runddansen og mener valget kan bli skjebnesvangert. Nå virker politikerne mer usikre enn noen gang hvor den nye jernbaneterminalen skal plasseres. Det er blant annet sterke ønsker om å flytte en stor del av Trondheim Havns virksomhet til Muruvik/Hell i Stjørdal for dermed å lage et logistikknutepunkt i Midt-Norge som kobler sammen bane, bil og båt.

Ny terminal

På Brattøra i Trondheim Havn har CargoNet levd i en brakketilværelse under kummerlige forhold i tre år. I 2007 ble selskapet ”kastet” ut fra sine tidligere lokaler i forbindelse med utbyggingen av Nordre avlastingsvei. Til tross for disse tids- og ressurskrevende tilstandene har CargoNet Trondheims 40 ansatte levert positive resultater.

Nå ser terminalsjef Paul Agnar Røvik i CargoNet frem til å flytte inn i et 300 m2 nytt terminalbygg i løpet av høsten.

Røvik har ansvar for et av de viktigste knutepunktene etter Alnabru i Oslo. Nå er hans høyeste ønske en ny terminal i Melhus sør for Trondheim med kapasitet til600 meterlange godstog og med plass til dagens og morgendagens samlastere. Kapasiteten på Brattøraterminalen er for liten og kan i dag kun ta imot tog som er kortere enn300 meter.

Ca. 50% av godset mellom Trondheim og Oslo går på jernbane. CargoNet Trondheim håndterer 12 godstog i døgnet og mellom 110.000 og 150.000 TEUs årlig.

Bjarne Ivar Wist sier at godsvolumet kan dobles med et logistikknutepunkt sør for Trondheim. Han understreker også at det er liten vits med nye krysningsspor nedover Gudbrandsdalen hvis ikke godsnavet plasseres på sørsiden av Trondheim.

- Plasseringen har avgjørende betydning for hele transportbransjen og bidrar til å løfte det nasjonale transportnettet, understreker Wist.

Han minner også om at ca 70% av transporten til eksempelvis Tollpost Globe og Schenker går på jernbane.

Begrenset levetid

Brattøra er et terminalkluster og et nav for samkjøring av bil-, båt- og jernbanetransport, men hva som skjer etter 2025 er enda ikke avklart.

Jernbaneterminalen er gjenstand for store varestrømmer.

Bjarne Ivar Wist forteller at CargoNet har en visjon om 12,600 meterlange, godstog i døgnet mellom Trondheim og Oslo.

- CargoNet klarer ikke å overleve uten veitransporten. Det betyr at vi må tenke multimodale transporter, hvor jernbane-, sjø- og veitransport er avhengig av hverandre. Dette samarbeidet fungerer imidlertid best hvis Midt-Norges nye logistikknutepunkt ligger sør for Trondheim, understreker Wist.

I henhold til den nasjonale godsstrategien skal det legges til rette for en dobling av kapasiteten for jernbane frem mot 2020 og tredobling innen 2040. Ifølge Nasjonal transportplan 2010–2019 skal godsterminalen i Trondheim moderniseres for å håndtere en dobling av dagens godsvolum. De nasjonale mål er ikke mulig på dagens kombiterminal på Brattøra. Den har for korte spor og alle tog må splittes før de kjøres inn til lastesporene.

- Det er derfor svært viktig å snarest mulig etablere et nytt lokistikknutepunkt sør for Trondheim, sier terminalsjef Paul Agnar Røvik.