Svalbardbaserte Pole Position Logistics er godt etablert i logistikk-knutepunktet Narvik.

Sjømatnæringens enorme logistikkutfordringer

Daglig leder Stig Winther i Pole Position Logistics Narvik AS mener at sjømatindustrien står overfor logistikkutfordringer det kan bli vanskelig å takle.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Sjømatindustrien omtales ofte som en industri med ett logistikkbehov. Dette er ikke tilfelle. Fremføringstid for bearbeidet fisk fraktet med skip til markedet og frakt av fersk fisk med krav til kort fremføringstid med bil, tog og fly er to vidt forskjellige logistikkvarianter og krav til logistikk, ifølge Winther.

Det var på konferansen East West Arena i Gällivare 12.-13. desember at den daglige lederen i Pole Position Logistics uttrykte store bekymringer for sjømattransportens logistikkutfordringer.

Moderne transportmetoder

Blant annet gjelder dette kravet til logistikk for bearbeidet fiskeprodukter som frosset fisk (singel eller blokk), salt-, tørr- og klippfisk, eller sildeprodukter, fryst skall- og bløtdyr og hermetikk.

- Bearbeidet fisk består av produkter som har gått gjennom ulike former for konservering, som både utøker anvendelsesområde og holdbarhet. Moderne frysetrålere produserer blokkprodukter om bord og leverer ferdigvare til frysehoteller, forteller Winther som understreker at skip er en meget god transportløsning for disse produktene, og er da også foretrukket av både kjøpere og selgere.

Forslag: Laks i hyperloop

– Her snakker vi om svært gunstige priser, som ligger langt under hva som kan tilbys med bil og bane. Ett skip som laster frossen fisk, laster gjerne 2000-3000 tonn, sier Winther.

Han fremhever at fisk som håndteres riktig og holdes kjølig hele veien fra hav til bord, bevarer den ferske kvaliteten i gjennomsnitt ti dager etter den er fanget eller slaktet.

- Det stilles imidlertid krav om ubrutt kjølekjede, samt kvalitetsmessig god håndtering fra slakting (fangst) til levering, sier Pole Position Logistics-lederen.

Kraftig vekst

Winther forteller at transport av fersk fisk er betydelig dyrere enn transport av frossen fisk.

– Det stilles krav til framføringstid, materiell og fleksible hentetider. Det kreves lastbærere som 40-fots containere eller tilsvarende, og ikke minst kreves samhandling mellom ulike transportmidler.

Volumet for transport av fersk fisk fra Nord-Norge vil øke kraftig mot 2040, ifølge prognoser.

Det skal fraktes 19.230 tonn i uken fra produksjonsanlegg til markedene. Tog med kapasitet på 600 tonn innebærer behov for 35 tog ukentlig, eller fem tog daglig.

Winther forteller om enorme utfordringer. Han spør seg om alt skal med jernbane via Narvik? Og bruker vi midlene vi har riktig?

Tommelen ned for «Nord-Norgelinjen»

«Nord-Norgelinjen», et planlagt, subsidiert båt/banetilbud Tromsø – Bodø – Oslo trenger ca. 100 millioner kroner årlig i subsidier.

- Dette vil ikke være et realistisk transporttilbud av fersk fisk, det er heller ikke spesielt miljøvennlig med dieseldrevet bane fra Bodø. Elektrifisering vil koste mange milliarder og ta mange år. Dobbeltspor på Ofotbanen er vurdert som den mest samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringen i Norge, men er ikke prioritert fordi det ikke er planer på svensk side, sier Winther som viser til at både svensk og norsk industri de nærmeste årene vil ha behov for økt transportkapasitet til markedene.

Enorme transportbehov

LKAB har planer om å øke sin utskipning over Narvik malmhavn fra dagens 20 millioner tonn til ca. 32 millioner tonn i 2030. Nye malm-aktører på jernbanen mellom Svappavarre og Narvik vil kreve tilgang på banen og vil legge ytterligere press på tilgjengelig bane-kapasitet. Laksenæringen skal fem-doble produksjonen innen 2040, og vil ha behov for 35 tog i uken.

Winther er kritisk til at sentrale beslutningstagere i Sverige og Norge ikke synes å forstå behovene til industrien i nord.

- Dette understrekes med manglende vilje til å satse på fremtidsrettet og miljøvennlig infrastruktur. Den eneste infrastrukturen som er fremtidsrettet, og som kan skape nødvendig transportkapasitet til markedene, er jernbanen fra Narvik gjennom Sverige til kontinentet, sier Winther og understreker at transporter øst-vest/vest-øst må oppmuntres, og at dagens hindringer må fjernes/tillempes.

Det vises til flere tiltak for bedre stabilitet, økt konkurransekraft og lønnsomhet for transport- og logistikkbransjen som:

Investering i dobbeltspor på Ofotbanen og generelt oppgradering av jernbane gjennom Sverige, for å få nødvendig fremtidig kapasitet. Oppgradering av sentrale fylkesveier i området Senja, Sør-Troms, Lofoten, Vesterålen og Ofoten inntil E10/E6, samt fra Alta/Hammerfest til finsk grense. Tilrettelegging for lasting av fersk fisk i Kiruna evt. Gällivare.

Posisjonerte seg i Narvik

Det er snart tre år siden Svalbardbaserte Pole Position Logistics etablerte seg i kraftsenteret Narvik. Da hadde selskapet etter 10 års drift på Svalbard utviklet et eget konsept og en erfaring på arktisk logistikk, og som har blitt attraktivt også i andre markeder. Etablering av viktige knutepunkt på fastlandet har vært strategien siden oppstarten i 2005, ikke minst har Narvik et enormt potensial og en internasjonal dimensjon innen logistikk.

Pole Position utfører handlingtjenester for Avinor, havnetjenester for Longyearbyen Havn og leverer komplette logistikktjenester innen fly-, sjø- og bildistribusjon.

Powered by Labrador CMS