Lastebileiere frykter flere ulykker

Byrådet vil gjøre hele Oslo til avgiftssone for forurensende tungtrafikk. Lastebileierne tror flere vil velge omkjøringsveier med større ulykkesrisiko.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er i utgangspunktet positive til å straffe de mest forurensende lastebilene i sentrale deler av Oslo, innenfor ring 2 eller eventuelt ring 3.

Men forslaget om å la sonen omfatte hele kommunen, inkludert gjennomfartsårer som E6 og E18, kom svært overraskende på fylkesleder i NLF Oslo og Akershus, Harry Nilsen.

Nylig møtte han miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og viste blant annet frem ulike drivstoffalternativer. Nilsen var også positiv til restriksjoner i bykjernen. Han er derfor overrasket over at byrådet vil gjøre hele Oslo til avgiftssone.

– Hvis prisen blir høy for Euro 5- og Euro 4-bilene, vil det bety at de finner seg andre veier. Veistandarden utenom Oslo er for dårlig, og det kan bety flere ulykker, sier Nilsen til NRK.

– Det betyr også at Oslo dytter økte utslipp over på nabokommunene, og det er jo en dårlig løsning, legger han til.

Økt ulykkesrisiko på omkjøringsveiene var også en av grunnene til at Statens vegvesen sa nei til dieselforbud på sterkt forurensede dager da Oslo bystyre vedtok dette for første gang i 2012.

Lastebiler uten den nyeste renseteknologien må kjøpe oblat for å kjøre inn i Oslo, hvis byrådet får det som de vil.

Allerede belastet

Tunge kjøretøy betaler allerede i dag tredobbel pris for å kjøre gjennom bomringen. Når kulda setter inn neste vinter kan mange lastebiler bli belastet med enda en avgift på bygrensa.

Oslo har lenge bedt staten om lovhjemmel til å innføre permanente lavutslippssoner. Saken er for tiden til behandling i Vegdirektoratet.

Avgiften skal graderes etter faktiske utslipp. Det vil trolig bety at lastebiler som tilfredsstiller de strengeste utslippskravene (Euro 6) slipper unna, mens biler eldre enn et par år må betale.

Miljøbyråden ser for seg en oblatordning etter modell fra piggdekkgebyret.

Powered by Labrador CMS