- Må settes i verk umiddelbart

NLF og NTF kommer med fem konkrete krav til politikere for å bekjempe sosial dumping i lastebilnæringen.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er bekymret på den norske transportbransjens vegne. Sosial dumping og ulovlig kabotasjekjøring gjør det vanskelig for norske transportører å konkurrere, selv på innenlands transport.

Derfor har de to organisasjonene satt seg ned og formulert fem konkrete krav til politikerne, som de mener må settes i verk umiddelbart.

– Ulovlig kabotasjekjøring produserer sosial dumping og økonomisk kriminalitet satt i system. Det kan ikke Norge akseptere. Vi krever derfor at myndighetene intensiverer kontrollene og at kjøper av transporttjenester blir økonomisk ansvarlig for lovbrudd, sier adm. direktør Geir A. Mo i NLF og leder i NTF, Roger Hansen.

Fem felles krav til politikerne:

1. Intensivere kontrollen av kjøre- og hviletidsbestemmelser, arbeidsmiljøloven, forskrift om arbeidstid og yrkestransportlova. Mer organisert samarbeid mellom de fem kontrollinstansene; Statens vegvesen, politiet, Arbeidstilsynet, tollmyndighetene og skattemyndighetene.
2. Utvidede kontroll- og sanksjonsmuligheter for vegvesenet, og så gi vegvesenet og politiet større mulighet for å holde igjen kjøretøy.
3. Økt arbeid mot transportkriminalitet – herunder dieseltyverier – som må behandles som organisert kriminalitet. (Sverige har fått støtte til et EU-prosjekt; «Prevention of and fight against Cargo Crime".)
4. Strengere regler for kabotasje ved å innføre tilsvarende praktisering som Finland.
5. Økte krav til utstyr og kompetanse vedrørende tunge kjøretøy på vinterføre, samt økt vinterberedskap.

– Trafikksikkerheten på norske veier er i tillegg et stort problem vedrørende økt trafikk med utenlandske kjøretøy i Norge. Disse føres ofte av sjåfører som ikke har erfaring med norske smale veier, og lastebilene er ofte ikke egnet på glatte vinterveier. Det har vært flere stygge ulykker den siste tiden hvor utenlandske kjøretøy har vært involvert. Våre felles krav bør derfor sees på som en håndsrekning til politikere. Våre krav bør bli norsk politikk, sier Mo og Hansen.

Frem mot valget skal NTF og NLF ha lokale markeringer sammen. 31. august blir det felles aksjoner over hele landet. På 17 forskjellige plasser har NLFs region- og lokalavdelinger – alene eller sammen med NTF eller andre aktører – forskjellige arrangementer, debatter, stands og lignende. Flere steder er det planlagt lastebilkonvoier. Se oversikt hos lastebil.no.

Powered by Labrador CMS