Vei, klima og struktur i lastebilnæringen blir sentrale temaer i 2020

ERLING SÆTHER: Ved dette årsskiftet er det grunn til å glede seg over spennende utviklingstrekk det neste tiåret. Hva vil vi lese om og debattere i 2020? Her er noen temaer jeg tror vil dukke opp.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Revidert NTP er under arbeid. Vil NTP-en skrinlegge ferjefri E39? Vil Ytre intercity bli gravlagt eller utsatt? Vil det bli debatt om mindre vei og mer miljø? Vil det bli plass til økning i godstogtrafikken når GoAhead, SJ og Vy skal tapetsere banestrekningene Sørlandsbanen, Dovrebanen og Bergensbanen?

Erling Sæther, Flowchange.

Om artikkelserien:

ERLING SÆTHER: er en nestor i norsk
transport- og logistikkbransjen. I fjor gikk
han av som næringspolitisk direktør i NHO, og har sammen med Hans Kristian Haram, Roger Kormeseth og Geir Berg startet selskapet Flowchange.
Sæther tar i hver utgave av Moderne Transport opp et aktuelt tema og belyse det fra sitt ståsted.

Du finner artiklene til Sæther her.

Planen blir lagt fram for Stortinget i valgåret 2021 som betyr at grunnlagsdokumentene oversendes samferdselsdepartementet i 2020. Det blir ikke et samlet dokument denne gangen, men mange deldokumenter fordi departementet har selv tatt over og politisert styringen av NTP-sekretariatet. Det blir vanskeligere å følge med i planarbeidet for næringslivet fordi høringsprosessene er pulverisert til mange små høringer i regi av de nye fylkeskommunene. Så kjære transportnæring – still krav til NLF og NHO LT om å samle og vise de viktige sakene dere skal påvirke!

Strukturendringer i lastebilnæringen øker på. Fra et snitt på 4–5 biler per firma ser vi allerede tendensen til endring i forretningsmodeller og større samarbeid. Norva24 er et eksempel som er en konsolidering av små selskaper innen tømming, spyling og rensing av kummer, tanker og rør. De er til og med Gaselle-vinner gjennom veksten de viser. Blant dem som utvikler konseptet er vår bransjevenn Bjørn Tore Elstad som tidligere var markedsdirektør i Schenker. Et annet eksempel er Fafe Transport i Møre og Romsdal som har slått seg sammen med et naboselskap og blitt en betydelig leverandør av transporttjenester. Nor-log Gruppen som eies av Suldal Transport og Miniekspress-selskapene er et tredje eksempel. Dette er starten på en økende trend.

Shortsea ro-ro og lo-lo trafikken til Norge har økt de siste årene og vil fortsette å øke. Dels skyldes det mangelen på sjåfører i hele Europa, dels skyldes det en gryende grønn orientering hos transportkjøperne og dels støtteordningene i regi av Kystverket.

Kabotasjereglene er strammet inn i hele Europa. Samtidig er det innført minstelønnssatser i hele EU. NLF har et hakk i den pokalen. Det styrker konkurransekraften til lastebilnæringen. Det blir interessant å følge utviklingen.

Fiasko i klimaarbeidet fra statens side blir avløst av en grønn revolusjon i markedet. Trenden starter med at transportkjøperne vil kreve fornybare løsninger. Et kraftig virkemiddel staten kan følge opp med er å endre aksjeloven til å pålegge bedrifter å kartlegge sitt karbonfotavtrykk, ikke bare kreve informasjon om bedriften skader det ytre miljø slik bestemmelsen er i dag. Regjeringen må fortsatt tilby nullsats for veibruksavgift for HVO100 og E95, ikke minst for at de tre meget seriøse industriinitiativene for produksjon av biodrivstoff på norsk råvare kan realiseres. I dag er investeringsbeslutningene satt på vent på grunn av uforutsigbarheten staten har skapt.

Grønt Landtransportprogram etter modell av det vellykkede Grønt Skipsfartsprogram blir lansert i 2020 som et offentlig privat samarbeid mellom staten og næringslivet. Det skal bidra til en motivering, mobilisering og forsering av det grønne skiftet i hele verdikjeden fra transportkjøper, kjøretøyleverandør, energileverandør, transportør og transportmottaker. Anleggsbransjen skal også delta.

Mye spennende skjer i 2020.

Powered by Labrador CMS