Norge skapes på nytt, men hva får det å si for transportbransjen?

Hva skjer med transporten?

SAMMENSLÅING: I 2020 Blir 18 fylker til 11 regioner. Hvordan vil det påvirke transporten, undrer Erling Sæther.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

 

Erling Sæther, Flowchange.

Om artikkelserien:

ERLING SÆTHER: er en nestor i norsk
transport- og logistikkbransjen. I fjor gikk
han av som næringspolitisk direktør i NHO, og har sammen med Hans Kristian Haram, Roger Kormeseth og Geir Berg startet selskapet Flowchange.
Sæther tar i hver utgave av Moderne Transport opp et aktuelt tema og belyse det fra sitt ståsted.

Du finner artiklene til Sæther her.

Tiden går fort til vi får elleve fylker i stedet for de atten vi har i dag. Hva skjer med transporten? På Østlandet får vi eksempelvis Viken fylke som inkluderer Østfold, Akershus og Buskerud pluss Svelvik i Vestfold og Jevnaker og Lunner i Oppland.

Jeg skrev om vegregionreformen i en tidligere kommentar, og mente at dette ville føre til en svært kostbar byråkratisering. I januar i år la veidirektøren fram et forslag om at 1650 ansatte i Statens vegvesen blir overflødige, og at flest mulig av disse overføres til de nye fylkene i takt med overføringen av ansvaret for fylkesveinettet. Hvor mange som tilbys jobb i Viken er ukjent. Viken blir ett av elleve nye vegvesen i landet. Det er en fare for at summen av alt fører til både suboptimalisering og kostnadsøkning.

Hva med kollektivtrafikken?

En av de viktigste suksessfaktorene for å vinne befolkningens aksept ville vært om vi fra 1. januar 2020 får et sømløst kollektivsystem, med samme rutesystem, takstsystem, billettmaskiner i hele regionen. Er det realistisk?

18  fylker skal bli til 11 regioner. Klikk for stor versjon.

I Oslo og Akershus har vi Ruter. Selskapet har hatt stor suksess under ledelse av den visjonære toppsjefen Bernt Reitan Jenssen. Ruter billett-appen er meget vellykket. Det meste av omsetningen går nå via appen og den ble en kjærkommen avløser av billett-fadesen for noen år siden som kostet skattebetalerne over en halv milliard kroner uten at den kom så langt som å bli realisert. Takstsystemet er blitt forenklet og inneholder nå bare ni soner mot tidligere nesten seksti fra gamle dager. Østfold har sine egne ruteplaner og det samme har Buskerud. Forskjellig rutestruktur og billettsystem gjør det utfordrende å tilby publikum samme system for storregionen med 1,2 millioner innbyggere.

Det har vært stille i mediene om saken, men jeg håper de ansvarlige for regionreformen har satt i gang arbeidsgrupper med formål å slå sammen selskapene Ruter AS, Brakar AS og Østfold Kollektivtrafikk til ett selskap. Da kan det være smart å lære litt av hva Ruter har fått til i de senere årene.

Hva med NSB?

Så har vi NSB som i løpet av dette året og framover blir et selskap uten togmateriell, stasjoner eller billettsystem. Selskapet vil etter hvert bare bestå av et antall ansatte med kompetanse i å konkurrere om anbud, leie togmateriell av staten og kjøre ruter på oppdrag fra jernbanedirektoratet. I dag må fylkeskommunene betale NSB for billettsamordning mellom egne bussruter og NSBs tog hvis samme billett skal gjelde i toget.

Det eneste naturlige burde være at det nye Viken sammen med Oslo fylke (ja, det er også et eget fylke) får ansvaret for all jernbanetransport i eget fylke. Det betyr både kostnads- og inntektsansvar. Det gjør det mulig å samordne både tog- og bussruter i regionen og å bygge et helt nytt billettsystem uten overføringer mellom et statlig og et fylkeskommunalt selskap.

Det er elleve måneder igjen. Sjansen er til stede for å vinne befolkningens gunst. Det blir spennende å følge med.

Powered by Labrador CMS