Forskningsrådet støtter åtte prosjekter gjennom Pilot-T med mål om å gjøre transport mer miljøvennlig.

62 millioner til forskning på miljøvennlig transport

Forskningsrådet investerer 62,5 millioner kroner i åtte prosjekter i transportsektoren.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Disse har fått midler

AVINOR AS - 5.465.000 kroner - «Smartere kjemikaliebruk på rullebaner»
ITS PERCEPTION AS - 8.050.000 kroner - «Smartere vei og sikrere jernbane»
ELFLY AS - 16.000.000 kroner - «Develop X10: the world’s first full-scale electric amphibious seaplane based on the flying boat concept.»
FOURC AS - 7.394.000 kroner - «Mobility as a Service - gjennom Kombinert Offentlig Privat Partnerskap»
SWIPLOAD TECHNOLOGIES AS - 10.200.000 kroner - «En digitalisert og automatisert transportmeglingstjeneste for logistikkbransjen»
MANTENA AS - 7.500.000 kroner - « 3D scanning and reverse engineering algorithms in the railway sector»
ALWAYS CARGO AS - 3.120.000 kroner - «Skybased intelligent matching system for freight transport.»
SAGA TENIX AS - 4.754.000 kroner - « Tjeneste for datadrevet optimalisering av batterielektriske transportmidler – planlegging og overvåking»

– Transportsektoren har vært – og er fortsatt – hardt rammet av covid 19-pandemien. Det er derfor ekstra positivt å kunne bevilge åtte nye prosjekter som vil gi løsninger til nytte for sektoren og brukerne. Kunnskapsbasert innovasjon gir bedriftene større konkurransekraft og fører til omstilling i næringslivet. Det er viktig at sektoren klarer å holde innovasjonstakten oppe i en krevende periode, sier avdelingsdirektør John Vigrestad i Forskningsrådet.

Formålet med utlysningen er å stimulere næringslivet til å utvikle gode løsninger for et effektivt, trygt og miljøvennlig transportsystem. Prosjektet gjennomføres av aktører i næringslivet i samarbeid med partnere fra næringsliv, offentlig sektor og forskning.

I år mottok Forskningsrådet 13 søknader, hvorav åtte altså er innvilget, og deler 62 millioner kroner seg i mellom. Se faktaboksen for hvem som har fått tildelte midler og hvor mye.

– Vi ser at en stor andel av søkerne er spesielt opptatte av at løsningene de utvikler er bærekraftige og vil gi mer miljøvennlig transport og mobilitet. Dette er gode nyheter for en sektor som er helt avhengig av å redusere klimagassutslipp og samtidig levere gode og stabile løsninger som sikrer trygg og effektiv transport, sier Vigrestad.

– De første prosjektene fra den første tildelingen i 2018 avsluttes nå, og vi har stor tiltro til at prosjektene vil bidra til gode løsninger for sektoren.

To av selskapene som får støtte har vi tidligere omtalt her i Moderne Transport, nemlig Swipload og Always Cargo. Begge selskapene tar sikte på å minimere tomkjøring med tungtransport gjennom å gjøre det lettere å finne last.

Les mer om Swipload: Ny plattform for gods-digitalisering
Les mer om Always Cargo: Tannhjulet som skal matche last og kapasitet

Et prosjekt som får finansiering er MaaSeKOPP, som skal levere løsninger og kunnskap for realisering av Mobilitet som en tjeneste (Mobility as a Service – MaaS). Konseptet MaaS innebærer at du kan planlegge, bestille og betale transport fra A til B i én og samme tekniske løsning – vanligvis en mobil-app – selv om reisen inkluderer tjenester fra flere transporttilbydere.

Saga Tenix AS skal utvikle en tjeneste som skal sette transportoperatører i stand til å planlegge og drifte batterielektriske kjøretøyflåter smartere med mindre driftsavbrudd. Prosjektet vil bidra til å gjøre overgangen til nullutslippskjøretøy lettere, samt til å gjøre det mer attraktivt å benytte kollektivtransport fremfor privatbil.

Pilot-T er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Denne tildelingen er fra Forskningsrådet. Det innebærer at prosjektene er basert på kunnskap fra forskning og utvikling (FoU).

Powered by Labrador CMS